Việc thờ phượng trong nhà thờ quan trọng như thế nào?

Việc thờ phượng trong nhà thờ quan trọng như thế nào?

Hiểu một cách đúng đắn, tất cả cuộc đời Cơ đốc nhân phải là một biểu hiện của sự thờ phượng đối với Đức Chúa Trời. Chúng ta phải hết lòng, hết linh hồn và sức lực để yêu mến Đức Chúa Trời ( Phục truyền luật lệ ký 6: 4-5 ; Ma-thi-ơ 22: 35-38 ). Cuộc sống của chúng ta được sống cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.

Trong nhà thờ, mỗi yếu tố của buổi thờ phượng nên được thiết kế để giúp các tín đồ thờ phượng Đức Chúa Trời hoặc chia sẻ phúc âm với bất kỳ người chưa tin Chúa nào có mặt. Với việc thờ phượng là mục tiêu, các lựa chọn bài hát, lời cầu nguyện, đọc Kinh thánh, giảng dạy và các yếu tố khác có thể được phát triển theo cách hướng những người thờ phượng đến cái nhìn cao hơn về Đức Chúa Trời.

Một số cách thờ phượng có thể được ưu tiên trong hội thánh là gì? Đầu tiên, hãy xem xét cài đặt. Càng nhiều càng tốt, vị trí hoặc căn phòng nơi thờ phượng có được thiết kế và cấu trúc để giúp mọi người thờ phượng Chúa không?

Thứ hai, hãy xem xét nội dung. Chủ đề của buổi lễ và bài giảng là gì? Làm thế nào những gì được truyền đạt trong buổi nhóm thờ phượng sẽ giúp mọi người thờ phượng Chúa tốt hơn?

Thứ ba, hãy xem xét con người. Điều gì tốt nhất sẽ giúp những người cụ thể trong hội thánh của bạn phát triển về kiến ​​thức và sự tôn kính đối với Đức Chúa Trời? Điều này sẽ khác nhau tùy thuộc vào văn hóa, độ tuổi, mức độ trưởng thành và các yếu tố khác của những người tham dự.

Thứ tư, hãy xem xét những người chưa được cứu. Có thể sẽ có ít nhất một người mới hoặc chưa được cứu trong hội thánh của bạn. Sự thờ phượng của bạn có ý nghĩa không? Nó có trật tự không? Nó có hướng họ đến đức tin cứu rỗi nơi Chúa Giê-xu Christ không?

Thứ năm, hãy xem xét Kinh thánh. Lời Đức Chúa Trời có phải là nền tảng cho những gì diễn ra trong các buổi thờ phượng của bạn không? Nó được dạy như thế nào? Lời giảng có ý nghĩa đối với người nghe không? Mọi người có được cho ý kiến ​​và được giúp đỡ để áp dụng những lời dạy của Kinh Thánh vào các vấn đề của cuộc sống không?

Thứ sáu, trên hết, liệu Đức Chúa Trời có hài lòng với sự thờ phượng diễn ra trong nhà thờ của bạn không? Mặc dù những cân nhắc trên đây là quan trọng, nhưng điều quan trọng nhất là sự thờ phượng phải được phát triển để tôn vinh Đức Chúa Trời và đẹp lòng Ngài.

Ê-phê-sô 5: 18-19 dạy, “nhưng phải đầy-dẫy Đức Thánh-Linh. Hãy lấy ca-vịnh, thơ-thánh, và bài hát thiêng-liêng mà đối-đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi-khen Chúa.” Cô-lô-se 3: 16-17 nói thêm, “Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư-dật mọi sự khôn-ngoan. Hãy dùng những ca-vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng-liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời.”. Khi chúng ta tập trung vào điều này trong sự thờ phượng, Đức Chúa Trời được tôn vinh và cuộc sống được thay đổi vì sự vinh hiển của Ngài.

Chuyển ngữ: Team Wami

(Nguồn: compellingtruth.org)

Bài viết liên quan:

Nghe Kinh Thánh Hằng Ngày trên App Wami

Wami

Wami

WAMI là ứng dụng nội dung/bài giảng dành cho cộng đồng cơ đốc nhân người Việt trên toàn thế giới. Với Wami, bạn sẽ được tận hưởng lời Chúa mỗi ngày từ lúc bạn thức giấc cho đến lúc đi ngủ. Wami kết nối với những mục sư, hội thánh, mục vụ giúp bạn hiểu hơn về kinh thánh, lời của Chúa. Wami mong rằng, Wami sẽ đồng hành cùng bạn cho hành trình trở thành một Môn đệ thật của Chúa Giê-su. Tìm ra được lời kêu gọi của Chúa cho bạn, một người môn đệ thật là mong mỏi và ước ao của những người làm nên sản phẩm này.

WAMI
Logo