Chúng ta có đang sống trong Thời Kỳ Cuối Cùng không?

Theo lời tiên tri trong Kinh Thánh, làm thế nào để biết liệu chúng ta có đang sống trong thời kỳ cuối cùng không? Những dấu hiệu về thời kỳ cuối cùng và sự tái lâm của Chúa Giê-su là gì?

Chúng ta có đang sống trong Thời Kỳ Cuối Cùng không

Kinh Thánh tiên tri về nhiều sự kiện sẽ xảy ra trong thời kỳ cuối cùng. Những sự kiện này có thể phân loại thành dấu hiệu tự nhiên, dấu hiệu tâm linh, dấu hiệu xã hội, dấu hiệu công nghệ và dấu hiệu chính trị.

Chúng ta có thể xem Kinh Thánh nói gì về những điều này, và nếu các dấu hiệu xuất hiện nhiều, chúng ta có thể chắc chắn rằng trên thực tế, chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối cùng.

1. Dấu Hiệu Tự Nhiên

Lu-ca 21:11 liệt kê một số dấu hiệu tự nhiên sẽ xảy ra trước khi Chúa Giê-su tái lâm: “sẽ có sự động đất lớn, có đói-kém và dịch-lệ trong nhiều nơi, có những điềm lạ kinh-khiếp và dấu lớn ở trên trời.”

Mặc dù chúng ta không nên giải thích mọi thảm họa thiên nhiên là dấu hiệu của thời kỳ cuối cùng, nhưng sự gia tăng các thảm họa thiên nhiên, dường như là sự khởi đầu cho những gì sắp xảy ra tiếp theo, hay “của các cơn đau chuyển dạ” như Chúa Giê-su gọi chúng tron Ma-thi-ơ 24:8.

2. Dấu Hiệu Tâm Linh

Kinh Thánh liệt kê cả những dấu hiệu tâm linh tích cực và tiêu cực. Trong 2 Ti-mô-thê 4:3-4, chúng ta khám phá ra rằng nhiều người sẽ theo các giáo sư giả. Hiện nay chúng ta thấy sự gia tăng các nhóm cực đoan, tà giáo, lừa dối và huyền bí, với nhiều người chọn theo Thơi đại Mới, hoặc tôn giáo ngoại giáo.

Về mặt tích cực, Giô-ên 2:28-29 tiên tri rằng sẽ có một sự tuôn đổ lớn của Đức Thánh Linh. Lời tiên tri của Giô-ên đã được ứng nghiệm vào ngày Lễ Ngũ Tuần (Côn vụ 2:16), và chúng ta vẫn đang thấy tác động của sự bùng nổ đó trong các cuộc phục hưng, và các phong trào Cơ đốc do Đức Thánh Linh dẫn dắt, cũng như trong việc rao giảng thông điệp Phúc Âm trên toàn thế giới.

3. Dấu Hiệu Xã Hội

Cùng với những dấu hiệu trong lĩnh vực tự nhiên và tâm linh, có những dấu hiệu trong xã hội. Sự vô luân tràn lan trong xã hội ngày nay, là một dấu hiệu phản nghịch của nhân loại chống lại Đức Chúa Trời.

Phá thai, đồng tính luyến ái, lạm dụng ma túy và lạm dụng tình dục trẻ em, là bằng chứng cho thấy “những kẻ hung ác, kẻ lừa đảo thì sẽ càng ngày càng tệ hại hơn” (2 Ti-mô-thê 3:13).

Hiện nay chúng ta đang sống trong một xã hội khoái lạc và vật chất. Con người là những người yêu thích bản thân mình, “luôn tìm kiếm vị trí số một” và làm những gì đúng trong mắt họ. Tất cả những điều này, và nhiều thứ khác, có thể được nhìn thấy xung quanh chúng ta mỗi ngày (Xem trong 2 Ti-mô-thê 3:1-4).

4. Dấu Hiệu Công Nghệ

Việc ứng nghiệm một số lời tiên tri về thời kỳ cuối cùng, dường như là không thể, cho đến khi công nghệ hiện đại ra đời. Một số phán đoán trong sách Khải Huyền, sẽ dễ hình dung hơn trong thời đại nguyên tử.

Trong Khải Huyền chương 13, kẻ chống Chúa được cho là kiểm soát thương mại, bằng cách trói buộc mọi người phải lấy dấu hiệu của con thú, và với những tiến bộ ngày nay trong công nghệ chip máy tính, các công cụ mà hắn ta sẽ sử dụng rất có thể đã có ở đây.

Và thông qua mạng, đài phát thanh và truyền hình, phúc âm giờ đây có thể được rao truyền cho toàn thế giới (Mác 13:10).

5. Dấu Hiệu Chính Trị

Việc Israel phục hồi vùng đất của mình vào năm 1948, là lời tiên tri ấn tượng nhất được ứng nghiệm, chứng minh rằng chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối cùng. Vào đầu thế kỷ 20, không ai có thể tưởng tượng rằng Israel sẽ trở lại đất của mình chứ đừng nói đến việc chiếm đóng Giê-ru-sa-lem.

Giê-ru-sa-lem chắc chắn là trung tâm chính trị và đơn độc chống lại nhiều kẻ thù. Xa-cha-ri 12:3 xác nhận điều này: “Trong ngày ấy, Ta sẽ khiến Giê-ru-sa-lem thành tảng đá nặng nề cho các dân tộc; ai nhấc nó sẽ bị thương nặng. Và mọi nước trên đất sẽ họp nhau chống lại nó.” Ma-thi-ơ 24:6-7 tiên đoán rằng “dân nầy sẽ nổi lên nghịch với dân khác, nước nọ chống đối nước kia”.

Các cuộc chiến và tin đồn về chiến tranh chắc chắn là đặc trưng của thời đại ngày nay. Đây chỉ là một vài trong số những dấu hiệu cho thấy chúng ta đang sống trong thời đại cuối cùng, và còn rất nhiều điều nữa.

Chúa đã ban cho chúng ta những lời tiên tri này, bởi vì Ngài không muốn bất cứ ai phải chết, và Ngài luôn đưa ra nhiêu lời cảnh báo trước khi trút cơn thịnh nộ của Ngài, xem trong 2 Phi-e-rơ 3:9).

6. Chúng ta có đang sống trong Thời Kỳ Cuối Cùng không?

Không ai biết khi nào Chúa Giê-su sẽ trở lại, nhưng sự vui mừng đó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đức Chúa Trời sẽ giải quyết tội lỗi bằng ân điển hoặc bằng cơn thịnh nộ.

Giăng 3:36 chép rằng: “Ai tin Con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin Con thì chẳng kinh nghiệm được sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người ấy.”

Nhưng ai không chấp nhận Chúa Giê-su Christ là vị cứu tinh của họ, sẽ ở lại dưới cơn thịnh nộ của Chúa. Nhưng tin tốt là không quá muộn để chọn cuộc sống vĩnh phúc. Tất cả những gì được yêu cầu là sự chấp nhận, bởi đức tin, sự ban cho ân sủng miễn phí của Đức Chúa Trời.

Bạn không thể làm gì để có được ân điển, Chúa Giê-su đã trả giá cho bạn (xem trong Rô-ma 3:24). Bạn đã sẵn sàng cho sự trở lại của Chúa Giê-su Christ chưa? Hay bạn sẽ trải qua cơn thịnh nộ của Ngài?

Chuyển ngữ: Team Wami

(Nguồn: gotquestions.org)

Bài viết liên quan:

Nghe Kinh Thánh Hằng Ngày và nhiều nội dung khác trên App Wami

Wami

Wami

WAMI là ứng dụng nội dung/bài giảng dành cho cộng đồng cơ đốc nhân người Việt trên toàn thế giới. Với Wami, bạn sẽ được tận hưởng lời Chúa mỗi ngày từ lúc bạn thức giấc cho đến lúc đi ngủ. Wami kết nối với những mục sư, hội thánh, mục vụ giúp bạn hiểu hơn về kinh thánh, lời của Chúa. Wami mong rằng, Wami sẽ đồng hành cùng bạn cho hành trình trở thành một Môn đệ thật của Chúa Giê-su. Tìm ra được lời kêu gọi của Chúa cho bạn, một người môn đệ thật là mong mỏi và ước ao của những người làm nên sản phẩm này.

WAMI
Logo