Học Biết Chúa Mỗi Ngày

Với nội dung rất đa dạng (Tĩnh nguyện, Âm nhạc, Kinh Thánh, Bài giảng, Bài học, Thiếu nhi, Phim…) đem lời Chúa đến cho bạn trong từng khoảnh khắc.

Bạn có biết rằng học Kinh Thánh không phải là điều mà mọi Cơ đốc nhân đều làm thường xuyên không? Một số thậm chí không đọc Kinh Thánh của họ chút ...

Cơ đốc nhân không được coi là khán giả trong tiến trình thánh hóa. Các tín đồ được lệnh phải phấn đấu chống lại xác thịt của họ vì lợi ích của sự thánh thiện ...

Rô-ma 10: 1 "Thưa anh em, sự ao ước của lòng tôi và lời khẩn cầu của tôi với Đức Chúa Trời là để dân Y-sơ-ra-ên được cứu rỗi." Kinh Thánh là lời của ...

Chúng ta không hoàn hảo, và tất cả chúng ta đều phạm phải sai lầm. Nhưng đôi khi, Chúa sẽ cử những người dẫn dắt chúng ta làm điều đúng đắn. Nếu bạn đã gặp ...

Phúc âm Ma-thi-ơ thực sự có ý nghĩa gì? Phúc âm Ma-thi-ơ khác biệt như thế nào với các sách phúc âm còn lại? Có lẽ đó là câu hỏi mà chúng ta đã từng thắc mắc ...

Nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng những lời được viết trong Kinh Thánh chỉ đơn giản là những gợi ý để chúng ta trải nghiệm sự trọn vẹn của cuộc sống này, ...

Tại sao Mười Điều Răn cùng các điều luật khác của Môi-se lại xuất hiện hai lần, trong cả Xuất Ai Cập ký và Phục truyền? Trước khi vào Xứ Hứa, dân Y-sơ-ra-ên ...

Sách Dân Số Ký ghi lại những sự kiện chung quanh cuộc hành trình của dân Y-sơ-ra-ên trong suốt gần 40 năm từ lúc họ rời núi Si-nai cho đến khi họ đạt đến vùng ...

Theo như tính toán của tôi thì có hơn 90 lần Tân Ước nhắc đến sách Lê-vi ký ... Nên đó là một sách rất quan trọng để Cơ Đốc nhân nghiên cứu” – David Pawson. ...

Xuất Ai Cập Ký là câu chuyện về cuộc xuất hành lớn nhất trong lịch sử. Hơn 2 triệu nô lệ người Do Thái trốn thoát khỏi một trong những quốc gia kiên cố nhất ...

WAMI
Logo