Địa ngục

Hư mất không có nghĩa là bị tiêu diệt, nó có nghĩa là bị hư hỏng. Khi một người phụ nữ đổ dầu lên người Chúa Giê-su, Giu-đa Ích-ca-ri-ốt nói rằng dầu đó như ...

Bây giờ, tôi giả sử rằng tất cả chúng ta đều có một bức tranh trong đầu về địa ngục. Thông thường, chúng ta thu thập nó từ một số trải nghiệm, trải nghiệm tồi ...

Vậy, những nhà thần học và học giả này đang tranh luận về địa ngục là không phù hợp với ít nhất là một phần tính cách của Đức Chúa Trời. Họ đề xuất đặt cái gì ...

Nhiều người đang dùng từ "địa ngục" đơn giản như 1 từ lóng. Phạm thượng là một cách để làm giảm căng thẳng và loại bỏ nỗi sợ hãi, khi sử dụng từ đó thường ...

WAMI
Logo