Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày

Các bài học Kinh Thánh hàng ngày của chúng tôi nhằm mục đích là cách học Kinh Thánh hiệu quả nhất. Các bài học nhằm thách thức bạn đọc và suy ngẫm về Kinh Thánh mỗi ngày.

Rô-ma 10: 1 "Thưa anh em, sự ao ước của lòng tôi và lời khẩn cầu của tôi với Đức Chúa Trời là để dân Y-sơ-ra-ên được cứu rỗi." Kinh Thánh là lời của ...

Phúc âm Ma-thi-ơ thực sự có ý nghĩa gì? Phúc âm Ma-thi-ơ khác biệt như thế nào với các sách phúc âm còn lại? Có lẽ đó là câu hỏi mà chúng ta đã từng thắc mắc ...

Tại sao Mười Điều Răn cùng các điều luật khác của Môi-se lại xuất hiện hai lần, trong cả Xuất Ai Cập ký và Phục truyền? Trước khi vào Xứ Hứa, dân Y-sơ-ra-ên ...

Sách Dân Số Ký ghi lại những sự kiện chung quanh cuộc hành trình của dân Y-sơ-ra-ên trong suốt gần 40 năm từ lúc họ rời núi Si-nai cho đến khi họ đạt đến vùng ...

Theo như tính toán của tôi thì có hơn 90 lần Tân Ước nhắc đến sách Lê-vi ký ... Nên đó là một sách rất quan trọng để Cơ Đốc nhân nghiên cứu” – David Pawson. ...

Xuất Ai Cập Ký là câu chuyện về cuộc xuất hành lớn nhất trong lịch sử. Hơn 2 triệu nô lệ người Do Thái trốn thoát khỏi một trong những quốc gia kiên cố nhất ...

Sáng Thế Ký, sách đầu tiên trong Kinh Thánh, là sách nền tảng cho cả Kinh Thánh - là chìa khóa để giải mã phần còn lại của Kinh Thánh. Chúa Giê-su đã liên tục ...

Cựu Ước là một trong những cuốn sách quan trọng nhất trong Kinh Thánh. Nó chứa đựng toàn bộ lịch sử của thế giới trước Chúa Giê-su Christ và cung cấp nền tảng ...

WAMI
Logo