Sự khác biệt giữa linh hồn và tâm linh là gì?

Sự khác biệt giữa linh hồn và tâm linh là gì?

Các từ “linh hồn” và “tâm linh” được tìm thấy trong Kinh thánh, mỗi từ xuất hiện hàng trăm lần trong Cựu ước và Tân ước. Từ  tiếng Do Thái dịch “linh hồn” có nghĩa là một sinh vật đang thở, một sinh vật hiện diện sự sống trong nó, cho dù là vật chất hay tinh thần. Từ Hy Lạp trong Tân Ước cũng tương tự như vậy. Theo nghĩa cơ bản nhất của nó, từ “linh hồn” có nghĩa là “sự sống”, có thể là thuộc thể hoặc vĩnh cửu. Chúa Giê-su hỏi một người có được cả thế giới và mất linh hồn đem lại lợi ích gì, đề cập đến sự sống đời đời của anh ta ( Ma-thi-ơ 16:26 ). Cả Cựu ước và Tân ước đều nhắc lại rằng chúng ta phải yêu Đức Chúa Trời trọn vẹn, bằng cả “linh hồn”, điều này ám chỉ tất cả những gì có trong chúng ta làm cho chúng ta sống ( Phục truyền luật lệ ký 6: 4-5 ; Mác 12:30). Bất cứ khi nào từ “linh hồn” được sử dụng, nó có thể ám chỉ toàn bộ con người, cho dù còn sống về thể xác hay ở thế giới bên kia.

Từ “tâm linh” được dùng để biểu thị điều gì đó khác biệt trong Kinh thánh, mặc dù cả từ tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy Lạp được dịch là “thần khí” cũng có khái niệm về hơi thở hoặc gió từ gốc rễ của chúng. Chúng ta hiểu sự khác biệt khi nhìn vào ngữ cảnh của những câu nói đến tâm linh của con người. Không giống như linh hồn, vốn sống cả về thuộc thể và cõi vĩnh hằng, tâm linh có thể sống động, như trong trường hợp của những người tin Chúa, ( 1 Phi-e-rơ 3:18 ), hoặc chết như những người không tin ( Cô-lô-se 2:13 ; Ê-phê-sô 2: 4- 5). Phần thuộc linh của những người tin Chúa Giê-su Christ là phần linh ứng đáp lại những điều đến từ Thánh Linh của Đức Chúa Trời, hiểu và phân biệt chúng về mặt tâm linh. Người chết thuộc linh coi những điều của Thánh Linh là “ngu xuẩn” bởi vì trong tình trạng chết thuộc linh của mình, anh ta không có khả năng phân biệt những điều của Thánh Linh ( 1 Cô-rinh-tô 2: 12-14 ). Linh là phần của chúng ta được Đức Chúa Trời cho phép để biết và thờ phượng Ngài, là phần của con người “kết nối” với Chúa, Đấng chính là Thánh Linh ( Giăng 4:24 ).

Mặc dù hai từ thường được dùng thay thế cho nhau, nhưng sự khác biệt cơ bản giữa linh hồn và tâm linh ở con người đó là linh hồn là sinh vật sống động, hay là nơi tọa lạc của các giác quan, ham muốn, tình cảm và sự thèm muốn. Tâm linh là một phần của chúng ta kết nối, hoặc từ chối kết nối với Đức Chúa Trời. Tâm linh của chúng ta kết nối đến Thánh Linh của Ngài, hoặc chấp nhận sự thúc giục và xác tín của Ngài, qua đó chứng minh rằng chúng ta thuộc về Ngài ( Rô-ma 8:16 ) hoặc chống lại Ngài và chứng tỏ rằng chúng ta không có đời sống tâm linh ( Công vụ 7:51 ).

Chuyển ngữ: Team Wami

(Nguồn: compellingtruth.org)

Bài viết liên quan:

Nghe Kinh Thánh Hằng Ngày trên App Wami

Wami

Wami

WAMI là ứng dụng nội dung/bài giảng dành cho cộng đồng cơ đốc nhân người Việt trên toàn thế giới. Với Wami, bạn sẽ được tận hưởng lời Chúa mỗi ngày từ lúc bạn thức giấc cho đến lúc đi ngủ. Wami kết nối với những mục sư, hội thánh, mục vụ giúp bạn hiểu hơn về kinh thánh, lời của Chúa. Wami mong rằng, Wami sẽ đồng hành cùng bạn cho hành trình trở thành một Môn đệ thật của Chúa Giê-su. Tìm ra được lời kêu gọi của Chúa cho bạn, một người môn đệ thật là mong mỏi và ước ao của những người làm nên sản phẩm này.

WAMI
Logo