Sự khác biệt giữa hiểu biết về Chúa Giê-xu và thực sự biết Ngài là gì?

Sự khác biệt giữa hiểu biết về Chúa Giê-xu và thực sự biết Ngài là gì?

Nói một cách dễ hiểu, biết về một người nào đó có nghĩa là có kiến ​​thức về một số sự kiện nhất định về anh ta trong khi biết một người có nghĩa là có một mối quan hệ với anh ta. Biết về ai đó là một sự quen thuộc đối với tính cách công khai có thể khiến người này cảm thấy gần gũi hơn với người khác, nhưng không được thiết lập trong mối quan hệ thực tế. Ví dụ, hầu hết chúng ta đều biết về các diễn viên, nhân vật chính trị hoặc diễn giả nổi tiếng cụ thể. Có lẽ chúng ta biết về một số điều yêu thích của họ hoặc chúng ta biết những câu chuyện hài hước liên quan đến cuộc sống của họ hoặc gia đình của họ. Chúng ta thậm chí có thể cảm thấy một mối quan hệ nhất định với họ. Nhưng sự thật của vấn đề là hầu hết chúng ta không thực sự biết những người này. Nếu chúng ta nhìn thấy họ trực tiếp, họ sẽ không biết chúng ta là ai. Ngoài những câu chuyện và sự thật mà họ đã chia sẻ trên đấu trường công khai, chúng ta thực sự không biết tính cách hay con người của họ. Chúng ta có thể lặp lại rằng màu sắc yêu thích của họ là xanh lam, nhưng chúng ta không biết đó là vì tình yêu sâu sắc của họ đối với đại dương, chúng ta cũng không ở bên họ khi họ cảm thấy phấn khích khi chứng kiến ​​những con sóng xô bờ. Chúng ta hiểu sự khác biệt giữa việc biết về một người nổi tiếng và thực sự biết về họ. Điều chúng ta có thể không nhận ra là sự phân biệt tương tự có thể được áp dụng khi nói về việc “biết” Chúa Giê-xu.

Chúa Giê-su là một nhân vật trung tâm trong lịch sử trên toàn cầu. Người ta đã nghe nói về Ngài và biết rất nhiều về Ngài, nhưng thật đáng buồn là không nhiều người thực sự biết về Ngài. Chính Chúa Giê-su đã phán: “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên-đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý-muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên-tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian-ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta! “( Ma-thi-ơ 7: 21–23 ). Chúa Giê-xu không phải là một người thầy đơn thuần để mọi người bắt chước và Ngài cũng không đến để mang một khẩu hiệu ra sử dụng. Ngài là Đức Chúa Trời nhập thể và là Cứu Chúa của thế giới. Ngài mời mọi người vào mối quan hệ tích cực với Ngài.ở trong Đấng Christ . Trong Giăng 17, Chúa Giê-xu nói về việc muốn có những người theo Ngài với Ngài. Chúa Giê-xu muốn chúng ta thực sự biết Ngài, và Ngài muốn biết chúng ta. Sự sống, sự chết và sự phục sinh hoàn hảo của Ngài đã cung cấp một cách để chúng ta được hòa giải với Đức Chúa Trời, được giải cứu khỏi hình phạt và quyền lực của tội lỗi và có mối quan hệ với Ngài ( Giăng 3:16 ; 14: 6 ; Công vụ 4:12 ; Ê-phê-sô 2: 8–10 ). Chúng ta được làm con của Đức Chúa Trời, một thuật ngữ rất thân mật ( Giăng 1:12 ; Rô-ma 8: 14–17 ).

Tất nhiên, điều quan trọng là phải biết về Chúa Giê-xu, cũng như chúng ta biết về bạn bè và người thân trong gia đình mình. Nhưng điều quan trọng là thực sự biết Ngài. Chúng ta nhận biết Ngài bằng cách lắng nghe những điều Ngài nói (đọc Lời Ngài và lắng nghe qua lời cầu nguyện), chia sẻ tấm lòng của chúng ta với Ngài (cầu nguyện), làm những điều Ngài thích làm (vâng lời), thờ phượng Ngài và dành thời gian cho người khác_người cũng biết Ngài (thông công Cơ đốc). Điều đáng kinh ngạc là Chúa đã không để chúng ta một mình trong việc này. Ngài cũng mong muốn được biết đến. Vì vậy, Ngài đã ban cho chúng ta Lời của Ngài. Ngài cũng đã ban cho tất cả những ai tin vào Ngài Đức Thánh Linh để ngự trị chúng ta. Trong Giăng 14: 15–17 Chúa Jêsus phán: “Nếu các ngươi yêu-mến ta, thì giữ-gìn các điều-răn ta. Ta lại sẽ nài-xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên-ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức là Thần lẽ thật, mà thế-gian không thể nhận-lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi.

Biết Chúa Giê-xu là đặc ân lớn của Cơ-đốc nhân và là niềm hy vọng lớn của đời này. Chúng ta biết Ngài ngay bây giờ, và một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp Ngài và sống với Ngài mãi mãi.

Chuyển ngữ: Team Wami

(Nguồn: compellingtruth.org)

Bài viết liên quan:

Nghe Kinh Thánh Hằng Ngày trên App Wami

Wami

Wami

WAMI là ứng dụng nội dung/bài giảng dành cho cộng đồng cơ đốc nhân người Việt trên toàn thế giới. Với Wami, bạn sẽ được tận hưởng lời Chúa mỗi ngày từ lúc bạn thức giấc cho đến lúc đi ngủ. Wami kết nối với những mục sư, hội thánh, mục vụ giúp bạn hiểu hơn về kinh thánh, lời của Chúa. Wami mong rằng, Wami sẽ đồng hành cùng bạn cho hành trình trở thành một Môn đệ thật của Chúa Giê-su. Tìm ra được lời kêu gọi của Chúa cho bạn, một người môn đệ thật là mong mỏi và ước ao của những người làm nên sản phẩm này.

WAMI
Logo