Sống theo Thánh Linh là gì?

Sống theo Thánh Linh là gì?

Rô-ma 8 được nhiều người coi là cao trào của Kinh thánh. Người ta đã nói rằng: bức thư gửi cho người La Mã chính là Himalayas của Kinh thánh. Và Rô-ma 8 là đỉnh Everest. Rô-ma 8 mô tả cuộc sống của những người tin Chúa. Tóm lại, nó nói: họ sống theo Thánh Linh. Nhưng điều đó có nghĩa gì?

Cuộc sống theo Thánh Linh là một cuộc sống được biến đổi

  • Trước hết, sống theo Thánh Linh có nghĩa là được giải thoát khỏi luật pháp của tội lỗi và sự chết ( Rô-ma 8: 2 ). Trước đó, Phao-lô đã nói trong thư Rô-ma rằng những người không có Đức Chúa Trời phải phạm tội. Đó là quy luật tự nhiên. Họ không thể làm khác. Giống như một viên đá bạn buông ra phải rơi xuống, một người không có Chúa phải phạm tội. Nhưng nếu bạn tin, luật đó đã bị phá vỡ. Bạn được giải phóng khỏi điều đó .
  • Thứ hai, sống bởi Thánh Linh có nghĩa là sự công bình của luật pháp có thể được thực hiện trong chúng ta ( Rô-ma 8: 4 ) và chúng ta đã được ban cho quyền năng để chiến thắng tội lỗi ( Rô-ma 8:13 ). Luật pháp là tốt, nhưng những người không có Đức Chúa Trời thì không có quyền năng để sống theo luật pháp. Nhưng, Paul nói, chúng tôi có thể làm được. Chúng ta có thể nói “không” với tội lỗi. Điều này không có nghĩa là chúng ta tuân giữ luật pháp để Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta. Không, chúng tôi đã được nhận làm con của Chúa rồi. Và bây giờ chúng tôi đã nhận được sức mạnh để làm những gì luật pháp luôn nói rằng chúng tôi phải làm, nhưng chúng tôi đã không thể làm điều đó. Bây giờ chúng ta làm điều đó vì tình yêu đối với Chúa Jêsus. Ngài nói: “Ai có các điều răn của ta và vâng-giữ lấy, ấy là kẻ yêu-mến ta;” ( Giăng 14:21 ).
  • Thứ ba, sống theo Thánh Linh có nghĩa là những mong muốn của chúng ta đã thay đổi. “Thật thế, kẻ sống theo xác-thịt thì chăm những sự thuộc về xác-thịt; còn kẻ sống theo Thánh-Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh-Linh.” ( Rô-ma 8: 5 ). Bạn khao khát ngợi khen và tôn vinh Chúa. Bạn cảm thấy được hoạt động trong một nhà thờ nơi Đức Chúa Trời được tôn vinh không phải là một nhiệm vụ nặng nề mà là một đặc ân. Bạn khao khát mọi người được nghe Phúc Âm, vì vậy bạn cam kết, với thời gian và tiền bạc của mình, để truyền giáo và truyền giáo. Bạn mong mỏi người khác tìm thấy tiếng gọi của cuộc đời mình, vì vậy bạn muốn giúp đỡ họ.
  • Thứ tư, sống bởi Thánh Linh có nghĩa là chúng ta đã trở thành con cái của Đức Chúa Trời. “Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần-trí của tôi-mọi đặng còn ở trong sự sợ-hãi; nhưng đã nhận lấy thần-trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng: A-ba! Cha!”( Rô-ma 8:15 ). Chúa là Cha của bạn. Điều này mang lại một sự chắc chắn không thể bị lật tẩy. Là một người Cha, Chúa không bao giờ bỏ rơi con cái của Ngài. Chúng ta thuộc về Ngài, và chúng ta thuộc về Ngài mãi mãi. Điều đó mang lại niềm vui vô cùng.

Đấu tranh chống lại tội lỗi

Tôi phải nói rằng tôi rất vui mừng vì trong phần này cũng có nói: “ Thật thế, nếu anh em sống theo xác-thịt thì phải chết; song nếu nhờ Thánh-Linh, làm cho chết các việc của thân-thể, thì anh em sẽ sống.” ( Rô-ma 8:13 ) chứ không phải “ Nếu bởi Thánh Linh, bạn có thể làm cho chết các việc của thân thể, thì bạn sẽ được sống ”. Cụm từ sau có nghĩa là tội lỗi ở đằng sau chúng ta. Vì “ những việc làm của thân thể ” có nghĩa là con người cũ của chúng ta và khuynh hướng tội lỗi của chúng ta. Nhưng cụm từ được viết ở trong Kinh thánh là thì hiện tại. Tội lỗi phải liên tục chống lại và bị giết chết bởi quyền năng của Thánh Linh. Điều đó không bao giờ ở phía sau chúng ta. Đúng là tội lỗi tiếp tục kéo chúng ta. Phao-lô mô tả điều đó trong Rô-ma 7 .. Nhưng cũng hoàn toàn đúng khi chúng ta sống nhờ quyền năng của Thánh Linh, chiến thắng tội lỗi. Đó là những gì chúng ta đọc trong Rô-ma 8 .

Vì vậy, thật tốt khi bạn gặp rắc rối bởi tội lỗi của mình. Bởi vì sau đó bạn sẽ muốn giết chết tội lỗi. Nếu bạn không gặp rắc rối bởi tội lỗi của mình, thì câu hỏi đặt ra là: bạn không bỏ qua điều gì đó sao? Bạn đang thực hiện mệnh lệnh của Kinh thánh về việc giết chết các hành vi của cơ thể như thế nào? Sau Chúa Giê-su, bạn có phải là người đầu tiên không đấu tranh với tội lỗi?!? Nếu bạn cảm thấy như vậy, nhiều khả năng bạn đang nghĩ về nó quá nhẹ nhàng!

Đảm bảo niềm tin

Cũng có những người không nghĩ quá nhẹ về điều đó. Nếu ai đó nói với tôi “Thưa Mục sư, tôi quá nặng nề vì tội lỗi”, tôi nói, “Tuyệt vời! Vậy thì đừng làm nữa ”. Khi đó, việc bị tội lỗi của bạn làm cho khó khăn không nên dẫn đến nghi ngờ về sự cứu rỗi của bạn. Rô-ma 8 nói chính xác về sự chắc chắn của đức tin. Nó bắt đầu một cách chắc chắn: không có sự kết án nào đối với những người ở trong Chúa Giê-su Christ ( Rô-ma 8: 1 ). Điều này đã được thiết lập khi nó nói ở đây về cuộc đấu tranh chống lại tội lỗi. Vấn đề ở đây là việc trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Nó nói trong Rô-ma 8:13 là ai? Những người được dẫn dắt bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời.

Làm thế nào bạn biết bạn được dẫn dắt bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời? Rô-ma 8:13 cho biết, khi bạn được Thánh Linh làm cho chết bởi những việc làm của thân thể. Và khi nào bạn muốn tiêu diệt tội lỗi? Tất nhiên khi bạn gặp rắc rối bởi nó! Vì vậy, đừng để phiền muộn bởi tội lỗi của bạn cướp đi sự chắc chắn của đức tin. Ngược lại, việc bạn gặp rắc rối vì tội lỗi là một bằng chứng quan trọng cho đức tin của bạn.

Nếu bạn sống theo Thánh Linh, và do đó đấu tranh chống lại tội lỗi, thì lẽ thật khách quan rằng có sự sống đời đời nhờ đức tin nơi Đấng Christ trở thành một bảo đảm chủ quan trong lòng bạn. Vì vậy, điều này xảy ra, “Chính Đức Thánh-Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con-cái Đức Chúa Trời.” ( Rô-ma 8:16 ). Hoàn cảnh có thể khó khăn. Ngay cả anh chị em trong hội thánh cũng có thể tấn công bạn. Ma quỷ có thể cố gắng làm cho bạn nghi ngờ. Điều đó không quan trọng, bởi vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời ban cho bạn niềm tin sâu thẳm bên trong rằng bạn là con của Đức Chúa Trời.

Chuyển ngữ: Team Wami

(Nguồn: biblword.net)

Bài viết liên quan:

Nghe Kinh Thánh Hằng Ngày trên App Wami

Wami

Wami

WAMI là ứng dụng nội dung/bài giảng dành cho cộng đồng cơ đốc nhân người Việt trên toàn thế giới. Với Wami, bạn sẽ được tận hưởng lời Chúa mỗi ngày từ lúc bạn thức giấc cho đến lúc đi ngủ. Wami kết nối với những mục sư, hội thánh, mục vụ giúp bạn hiểu hơn về kinh thánh, lời của Chúa. Wami mong rằng, Wami sẽ đồng hành cùng bạn cho hành trình trở thành một Môn đệ thật của Chúa Giê-su. Tìm ra được lời kêu gọi của Chúa cho bạn, một người môn đệ thật là mong mỏi và ước ao của những người làm nên sản phẩm này.

WAMI
Logo