Latest Posts

Chúng ta không hoàn hảo, và tất cả chúng ta đều phạm phải sai lầm. Nhưng đôi khi, Chúa sẽ cử những người dẫn dắt chúng ta làm điều đúng đắn. Nếu bạn đã gặp ...

Phúc âm Ma-thi-ơ thực sự có ý nghĩa gì? Phúc âm Ma-thi-ơ khác biệt như thế nào với các sách phúc âm còn lại? Có lẽ đó là câu hỏi mà chúng ta đã từng thắc mắc ...

Nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng những lời được viết trong Kinh Thánh chỉ đơn giản là những gợi ý để chúng ta trải nghiệm sự trọn vẹn của cuộc sống này, ...

Tại sao Mười Điều Răn cùng các điều luật khác của Môi-se lại xuất hiện hai lần, trong cả Xuất Ai Cập ký và Phục truyền? Trước khi vào Xứ Hứa, dân Y-sơ-ra-ên ...

Sách Dân Số Ký ghi lại những sự kiện chung quanh cuộc hành trình của dân Y-sơ-ra-ên trong suốt gần 40 năm từ lúc họ rời núi Si-nai cho đến khi họ đạt đến vùng ...

Theo như tính toán của tôi thì có hơn 90 lần Tân Ước nhắc đến sách Lê-vi ký ... Nên đó là một sách rất quan trọng để Cơ Đốc nhân nghiên cứu” – David Pawson. ...

Xuất Ai Cập Ký là câu chuyện về cuộc xuất hành lớn nhất trong lịch sử. Hơn 2 triệu nô lệ người Do Thái trốn thoát khỏi một trong những quốc gia kiên cố nhất ...

Sáng Thế Ký, sách đầu tiên trong Kinh Thánh, là sách nền tảng cho cả Kinh Thánh - là chìa khóa để giải mã phần còn lại của Kinh Thánh. Chúa Giê-su đã liên tục ...

Cựu Ước là một trong những cuốn sách quan trọng nhất trong Kinh Thánh. Nó chứa đựng toàn bộ lịch sử của thế giới trước Chúa Giê-su Christ và cung cấp nền tảng ...

Biết Chúa cần có thời gian. Nó sẽ không xảy ra ngay lập tức. Bạn cần phải trải qua quá trình này và để mối quan hệ của bạn với Ngài phát triển mạnh mẽ hơn khi ...

WAMI
Logo