Latest Posts

Nói một cách dễ hiểu, biết về một người nào đó có nghĩa là có kiến ​​thức về một số sự kiện nhất định về anh ta trong khi biết một người có nghĩa là có một ...

Là Cơ đốc nhân, ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của chúng ta là thờ phượng Đức Chúa Trời trong tất cả những gì chúng ta làm. Trong 1 Cô-rinh-tô 10:31 tuyên ...

Chúa Giê Su đã chiến thắng sự chết nhờ sự phục sinh của Ngài. Ngài đã chết và sống lại vào ngày thứ ba, không bao giờ chết nữa — và đây là cách Ngài thực sự ...

Kinh thánh Tân ước trình bày sự phục sinh thân thể của Chúa Giê-su từ cõi chết như một sự thật lịch sử. Những bằng chứng nào có thể được tìm thấy để hỗ trợ ...

  Sự tha thứ tội lỗi của chúng ta đã được mua qua sự hy sinh của Chúa Giê Su. Là Đức Chúa Trời và là con người hoàn hảo duy nhất, sự chết của Ngài ...

Cụm từ "Chịu đựng thập tự giá " là một nguồn gốc phổ biến của những lời của Chúa Giê-xu: "Hãy vác thập tự giá và theo Ta." Trong khi cụm từ này thường được ...

Trong thời cổ đại, cây thánh giá tượng trưng cho cái chết. Cây thánh giá ngày nay được nhiều người đeo như một chiếc vòng cổ cũng giống việc một người nào ...

Y-sơ-ra-ên đóng một vai trò nổi bật trong những tiên đoán về thời kỳ cuối cùng của Kinh thánh. Một số yếu tố tiết lộ rằng dân Y-sơ-ra-ên sẽ trường tồn cho ...

Trong 1 Sa-mu-ên 8, dân Y-sơ-ra-ên cầu xin Đức Chúa Trời cho một vị Vua để dẫn dắt họ. Cho đến thời điểm đó, Y-sơ-ra-ên được chính Đức Chúa Trời dẫn dắt, ...

Trong vườn Ghết-sê-ma-nê , trước khi bị phản bội, bị bắt và đối mặt với cơn hấp hối vì cái chết của Ngài, Chúa Giê-su cầu nguyện ba lần với Đức Chúa Cha: “… ...

WAMI
Logo