Latest Posts

Đây là một câu hỏi thực sự quan trọng mà mọi Cơ Đốc Nhân mới nên hỏi. Trở thành Cơ đốc nhân là sự khởi đầu của một cuộc sống mới, một tình bạn và ...

Kính sợ Đức Chúa Trời có nghĩa là tôn kính Ngài và vâng lời Ngài. Điều đó có nghĩa là bạn thừa nhận Ngài là Đấng Tạo Hóa của bạn và do đó có ...

Các câu trả lời cho câu hỏi này là khác nhau, từ “cầu nguyện cho điều đó” đến “tin những lời hứa của Đức Chúa Trời”, và từ “chỉ cần chờ đợi” đến ...

Đức Chúa Trời, Đấng tạo dựng nên tất cả, đã đặt ra các quy tắc để con người sống để được hạnh phúc, viên mãn và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Tội lỗi ...

Trước khi chúng ta có thể xem xét làm thế nào một người có thể tự do khỏi tội lỗi, chúng ta cần hiểu tình trạng mà mọi người được sinh ra. Đa-vít ...

Rô-ma 8 được nhiều người coi là cao trào của Kinh thánh. Người ta đã nói rằng: bức thư gửi cho người La Mã chính là Himalayas của Kinh ...

"Hãy đến, Chúa Thánh Linh ơi!" Đối với nhiều Cơ đốc nhân ngày nay, lời cầu nguyện ngắn ngủi đó thường liên quan đến cảm xúc dâng trào, kinh nghiệm tự ...

Hiểu một cách đúng đắn, tất cả cuộc đời Cơ đốc nhân phải là một biểu hiện của sự thờ phượng đối với Đức Chúa Trời. Chúng ta phải hết lòng, hết linh hồn và ...

Đức Chúa Trời biết mọi thứ. Ngài biết một số người sẽ từ chối Ngài và do đó sẽ đi vào địa ngục. Vậy Chúa có muốn con người xuống địa ngục không? Đức ...

Sau-lơ cũng về nhà mình tại Ghi-bê-a, có những người dõng-sĩ chịu Đức Chúa Trời cảm-động lòng đều đi theo người. ( 1 Sa-mu-ên 10:26 ) Chỉ cần nghĩ về ...

WAMI
Logo