Làm thế nào để phát triển thuộc linh?

Làm thế nào để phát triển thuộc linh?

Đây là một câu hỏi thực sự quan trọng mà mọi Cơ Đốc Nhân mới nên hỏi. Trở thành Cơ đốc nhân là sự khởi đầu của một cuộc sống mới, một tình bạn và mối quan hệ mới với Đức Chúa Trời, Đấng sáng tạo ra thế giới, và điều quan trọng là phải biết cách chúng ta có thể xích lại gần nhau hơn trong tình bạn với Đức Chúa Trời và sống một cuộc đời đẹp lòng Ngài. Dưới đây là một số cách để giúp chúng ta theo đuổi việc nhận biết Đức Chúa Trời và sống cho Ngài.

1. Dành thời gian cho Chúa

Điều quan trọng nhất là dành thời gian cho Chúa, học, đọc Kinh thánh, và cầu nguyện với Ngài – cầu nguyện với Ngài về những thắc mắc, lo lắng, băn khoăn của bạn. Cầu nguyện để được giúp đỡ và hướng dẫn để sống cho Ngài và hiểu được ý nghĩa của việc trở thành một Cơ đốc nhân. Học tập và cầu nguyện nên là một phần trong cuộc sống hàng ngày của bạn, đây được gọi là Thời gian Tĩnh lặng, theo thuật ngữ Cơ đốc. Cũng nên có những lúc, có lẽ không thường xuyên như hàng ngày, khi bạn có thể làm hai điều này với những Cơ đốc nhân khác, học lời Chúa và cầu nguyện cùng nhau. Xem Ma-thi-ơ 6: 6 , Gia-cơ 4: 8 , Thi thiên 1: 1-6 , Mác 1: 35-37 .

2. Cầu xin sự tha thứ

Mỗi Cơ đốc nhân sẽ phạm tội, mặc dù họ đã bắt đầu một cuộc sống mới, bởi vì chúng ta vẫn còn một kẻ thù ghét chúng ta, và ghét Đức Chúa Trời. Vì vậy, khi bạn biết rằng bạn đã làm mất lòng Đức Chúa Trời, bạn cần ngừng làm điều đó sai trái và cầu xin sự tha thứ và thanh tẩy của Đức Chúa Trời. Xin xem 1 Giăng 1: 8-9 , Thi thiên 32: 5 , Châm ngôn 28:13 .

3. Thông công với những Cơ đốc nhân khác

Tham dự nhà thờ, hoặc gặp gỡ với các Cơ đốc nhân khác để chia sẻ và khuyến khích nhau trong đời sống Cơ đốc, nhận sự dạy dỗ một cách nghiêm túc để phát triển. Công vụ 2:42 , Hê-bơ-rơ 3:13 , Hê-bơ-rơ 10:24 , 1 Phi-e-rơ 2: 5-6 , Hê-bơ-rơ 10:25 .

4. Đọc sách Cơ đốc

Đọc các loại sách Cơ đốc giáo – giảng dạy, lời chứng của các Cơ đốc nhân khác, tiểu sử của các Cơ đốc nhân, sách về những cuộc đời cống hiến hoặc sách về các chủ đề cụ thể liên quan đến đời sống Cơ đốc nhân hoặc lời Chúa.

5. Truyền giảng hoặc làm chứng

Truyền giáo hoặc làm chứng – chia sẻ đức tin và kinh nghiệm của bạn về Đức Chúa Trời, với những người không biết Ngài. Điều này mang lại cho bạn cơ hội củng cố những gì bạn biết về Đức Chúa Trời và giúp bạn khẳng định lại lý do tại sao ngay từ đầu bạn đã trở thành một Cơ đốc nhân. Hơn nữa, nó cho bạn cơ hội để tôn vinh Đức Chúa Trời, bằng cách nói với người khác lời chứng của bạn hoặc cách Đức Chúa Trời đã giúp bạn. Xin xem 2 Phi-e-rơ 3:15 , Mác 16: 15-16 , Rô-ma 1:16 , Rô-ma 10: 9-10 .

6. Có người cố vấn hoặc người linh hướng

Có người cố vấn hoặc linh hướng. Những người này không cho bạn biết phải làm gì hoặc yêu cầu bạn đi theo một số hướng nhất định, nhưng họ có trách nhiệm tạo điều kiện và khuyến khích bạn trong bước đi với Chúa. Có một người như thế này trong cuộc sống của bạn sẽ giúp bạn hiểu rõ ràng hơn những gì Đức Chúa Trời đang nói, hoặc những gì Ngài mong muốn ở bạn. Họ có khả năng khiến bạn phải chịu trách nhiệm trước những lời thề / quyết định mà bạn đã thực hiện để theo Chúa. Các ví dụ về huấn luyện / cố vấn trong Kinh thánh: Giê-trô trong Xuất Ê-díp-tô Ký 18: 1-24 , Phao-lô trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:10 và Ê-phê-sô 4: 11-12 , Ba-na-ba trong Công vụ 9: 23-31 , Chúa Giê-su, với các môn đồ trong ba năm , giảng dạy, đào tạo, dẫn dắt và sau đó để họ tiếp tục công việc của mình.

7. Sống lành mạnh

Hãy dành thời gian để thư giãn, sống một lối sống lành mạnh, chăm sóc cơ thể cũng như tâm hồn của bạn, bởi vì cơ thể bạn là đền thờ của Đức Chúa Trời. Ngài ngự trong mỗi Cơ đốc nhân nhờ Đức Thánh Linh của Ngài. Xin xem 1 Cô-rinh-tô 3:16 và 6: 19-20.

8. Suy gẫm

Hãy suy ngẫm về lời Chúa – điều này không phải lúc nào cũng dễ thực hiện bởi vì chúng ta có thể nghĩ đến Thiền Siêu Việt hoặc những thứ khác liên quan đến các tôn giáo hoặc giáo phái sai lầm. Tuy nhiên, đối với Cơ đốc nhân, suy gẫm có nghĩa là suy nghĩ về những gì bạn đã đọc trong lời Chúa – có thể trong thời gian Yên lặng của bạn, hoặc từ một bài giảng hoặc bài nói chuyện. Hãy tiếp tục suy nghĩ về câu mà Đức Chúa Trời đã dùng để thử thách bạn, và cầu xin Đức Chúa Trời giúp bạn hiểu câu đó hơn và cách áp dụng nó vào thực tế. Xem Giô- suê 1: 8 , Thi thiên 1: 2 (và nhiều câu khác trong Thi thiên).

Chuyển ngữ: Team Wami

(Nguồn: biblword.net)

Bài viết liên quan:

Nghe Kinh Thánh Hằng Ngày trên App Wami

Wami

Wami

WAMI là ứng dụng nội dung/bài giảng dành cho cộng đồng cơ đốc nhân người Việt trên toàn thế giới. Với Wami, bạn sẽ được tận hưởng lời Chúa mỗi ngày từ lúc bạn thức giấc cho đến lúc đi ngủ. Wami kết nối với những mục sư, hội thánh, mục vụ giúp bạn hiểu hơn về kinh thánh, lời của Chúa. Wami mong rằng, Wami sẽ đồng hành cùng bạn cho hành trình trở thành một Môn đệ thật của Chúa Giê-su. Tìm ra được lời kêu gọi của Chúa cho bạn, một người môn đệ thật là mong mỏi và ước ao của những người làm nên sản phẩm này.

WAMI
Logo