Làm thế nào chúng ta có thể được tự do khỏi tội lỗi?

Làm thế nào chúng ta có thể được tự do khỏi tội lỗi?

Trước khi chúng ta có thể xem xét làm thế nào một người có thể tự do khỏi tội lỗi, chúng ta cần hiểu tình trạng mà mọi người được sinh ra. Đa-vít nói trong Thi-thiên 51: 5 rằng ông Kìa, tôi sanh ra trong sự gian-ác, Mẹ tôi đã hoài-thai tôi trong tội-lỗi”. Nói cách khác, ngay cả trước khi thở hơi thở đầu tiên, anh ta đã ở trong tình trạng tội lỗi. Và bởi vì anh ta ở trong tình trạng tội lỗi, anh ta đã phạm tội. Do đó, chúng ta phạm tội vì đó là bản chất của chúng ta.

Chúng ta không thể giải phóng chính mình

Điều này phù hợp với những gì Kinh Thánh dạy ở những nơi khác: trong Giăng 8:34 Chúa Giê-su nói rằng ai phạm tội-lỗi là tôi-mọi của tội-lỗi. và Phao-lô nói trong Ê-phê-sô 2: 1 Còn anh em đã chết vì lầm-lỗi và tội-ác mình,Do đó, về cơ bản chúng ta không thể làm gì để được giải thoát khỏi tội lỗi: nô lệ không thể tự giải thoát mình, người chết không thể tự hồi sinh.

Chúng ta cần một Đấng cứu rỗi

Chúng ta cần một Đấng Cứu Rỗi, một người đến và giải cứu chúng ta. Đây chính xác là Chúa Giê-xu, và những gì Ngài hy sinh và đạt được khi chết trên thập tự giá . Tại thập tự giá, Chúa Giê-su đã tự mình gánh lấy tội lỗi của chúng ta và chịu sự trừng phạt của Đức Chúa Trời mà chúng ta đáng phải chịu ( 1 Phi-e-rơ 2:24 ). Nhưng Ngài không chỉ lấy đi tội lỗi của chúng ta, mà còn ban cho chúng ta sự hoàn hảo, sự công bình của Ngài ( 2 Cô-rinh-tô 5:21 ). Vì vậy, khi Đức Chúa Trời hiện nay nhìn vào Cơ đốc nhân, Ngài thấy sự hoàn hảo và sự vâng lời của Đấng Christ. Về cơ bản, đây là cách chúng ta có thể thoát khỏi tội lỗi – không phải bởi bất cứ điều gì chúng ta làm, nhưng bởi những gì Đấng Christ đã làm cho những ai tin cậy và tin tưởng vào Ngài.

Tuy nhiên, tại thời điểm này, bạn có thể nghĩ: “Nhưng đó không phải là kinh nghiệm của tôi, tôi vẫn đấu tranh hàng ngày với tội lỗi, và thường nhường nhịn nó.” Để trả lời điều này, chúng ta cần hiểu thêm một chút về bản chất của thời điểm hiện tại (hoặc thời đại) mà chúng ta đang sống.

Thời đại mới

Khi Chúa Giê-su Christ chết, phục sinh và lên trời, Ngài bắt đầu điều mà tôi gọi là “thời đại mới”, theo đó tôi chỉ đơn giản muốn nói rằng vương quốc của Đức Chúa Trời đã bắt đầu rồi. Chẳng hạn, Phao-lô nói trong Ê-phê-sô 2: 7 rằng Đức Chúa Trời đã và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Jêsus-Christ”. Nói cách khác, Cơ đốc nhân đã ở với Đấng Christ trên trời! Tuy nhiên, rõ ràng chúng ta vẫn đang sống cuộc sống ở đây và bây giờ trên trái đất này – chúng ta vẫn là thành viên của “thời đại hiện tại” này ( Tít 2:11). Do đó, có sự “trùng lặp” giữa hai thời đại này. Kết quả là, chúng ta trải qua một sự căng thẳng giữa những gì chúng ta đã từng và những gì chúng ta sẽ là.

Đây là thực tế của đời sống Cơ đốc: chúng ta không phải là chúng ta đã từng là, nhưng chúng ta chưa hoàn toàn như chúng ta sẽ là gì. Do đó, một mặt chúng ta thoát khỏi tội lỗi – công bình – nhưng mặt khác chúng ta vẫn phạm tội và chiến đấu với nó. Như Martin Luther đã nói, “đồng thời là người công chính và kẻ tội lỗi.” Đây chính là điều Phao-lô nói trong Ga-la-ti 5:17 : Vì xác-thịt có những điều ưa-muốn trái với những điều của Thánh-Linh, Thánh-Linh có những điều ưa-muốn trái với của xác-thịt; hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm.” Nói cách khác, Cơ đốc nhân đang có chiến tranh: cuộc chiến giữa những ham muốn của xác thịt (chúng ta ngày xưa) và Thánh linh (người hiện đang ngự trong Cơ đốc nhân). Do đó, nếu bạn đang chiến đấu với tội lỗi, hãy được khuyến khích: đó là dấu hiệu của đời sống tâm linh đích thực!

Chiến đấu chống lại tội lỗi

Vậy một Cơ đốc nhân như thế nào để chống lại tội lỗi? Lời kêu gọi nhất quán của Phao-lô là Cơ đốc nhân hãy sống đúng với con người hiện tại của họ trong Đấng Christ (ví dụ Cô-lô-se 3 ). Phao-lô giải thích thêm điều này trong Rô-ma 6 rằng chúng ta đã chết vì tội lỗi ( Rô-ma 6: 2 ), rằng con người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh với Đấng Christ ( Rô-ma 6: 6 ). Do đó, các Cơ đốc nhân phải Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội-lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus-Christ. ( Rô-ma 6:11 ). Kết quả là, Cơ đốc nhân phải sống đúng với con người của họ bằng cách Vậy, chớ để tội-lỗi cai-trị trong xác hay chết của anh em, và chớ chiều theo tư-dục nó. Chớ nộp chi-thể mình cho tội-lỗi, như là đồ-dùng gian-ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi-thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ-dùng về sự công-bình. Vì tội-lỗi không cai-trị trên anh em đâu; bởi anh em chẳng thuộc dưới luật-pháp, mà thuộc dưới ân-điển. ( Rô-ma 6: 12-14 ).

Chuyển ngữ: Team Wami

(Nguồn: biblword.net)

Bài viết liên quan:

Nghe Kinh Thánh Hằng Ngày trên App Wami

Wami

Wami

WAMI là ứng dụng nội dung/bài giảng dành cho cộng đồng cơ đốc nhân người Việt trên toàn thế giới. Với Wami, bạn sẽ được tận hưởng lời Chúa mỗi ngày từ lúc bạn thức giấc cho đến lúc đi ngủ. Wami kết nối với những mục sư, hội thánh, mục vụ giúp bạn hiểu hơn về kinh thánh, lời của Chúa. Wami mong rằng, Wami sẽ đồng hành cùng bạn cho hành trình trở thành một Môn đệ thật của Chúa Giê-su. Tìm ra được lời kêu gọi của Chúa cho bạn, một người môn đệ thật là mong mỏi và ước ao của những người làm nên sản phẩm này.

WAMI
Logo