Làm thế nào bạn có thể chứng minh sự phục sinh của Đấng Christ?

Làm thế nào bạn có thể chứng minh sự phục sinh của Đấng Christ?

Kinh thánh Tân ước trình bày sự phục sinh thân thể của Chúa Giê-su từ cõi chết như một sự thật lịch sử. Những bằng chứng nào có thể được tìm thấy để hỗ trợ cho tuyên bố này? Chúng ta có thể thực sự chứng minh sự phục sinh của Đấng Christ không?

Đầu tiên, Chúa Giê-su xuất hiện trước nhiều nhân chứng trong khoảng thời gian 40 ngày. I Cô-rinh-tô 15: 5-8 ghi lại, “và Ngài đã hiện ra cho Sê-pha, sau lại hiện ra cho mười hai sứ-đồ. Rồi đó, cùng trong một lần, Ngài hiện ra cho hơn năm trăm anh em xem thấy, phần nhiều người trong số ấy hiện bây giờ còn sống, nhưng có mấy người đã ngủ rồi. Đoạn, Ngài hiện ra cho Gia-cơ, rồi cho các sứ-đồ. Rốt lại, sau những người ấy, Ngài cũng hiện ra cho tôi xem, như cho một thai sanh non vậy.” Hơn 500 người tuyên bố nhìn thấy Chúa Giê-su sống lại, hầu hết trong số họ vẫn còn sống 20 năm sau khi Phao-lô viết bức thư này.

Thứ hai, những người nhìn thấy Chúa Giê-su phục sinh sống lại đã thay đổi cuộc sống của mình. Tất cả các sứ đồ đều phải đối mặt với sự bắt bớ và nhiều người phải đối mặt với cái chết vì đã dạy Chúa Giê-su sống lại. Lịch sử ghi lại rằng không một sứ đồ nào(ngoài Judas Iscariot) chối bỏ niềm tin của họ về sự phục sinh của Chúa Giê-su. Sứ đồ Phao-lô đã biến đổi từ một người bắt bớ các tín đồ thành một nhà truyền giáo chịu đựng sự ngược đãi vì đức tin của mình nơi Chúa Giê-su phục sinh.

Thứ ba, xác của Chúa Giê-su không bao giờ được tìm thấy. Người Do Thái cho rằng các môn đồ đã đánh cắp xác ( Ma-thi-ơ 28: 11-15). Tuy nhiên, Phi-e-rơ đã rao giảng chỉ vài tuần sau khi phục sinh trên đường phố Giê-ru-sa-lem rằng Chúa Giê-su đã sống lại. Những người chống lại ông có thể dễ dàng bác bỏ thông điệp của ông bằng cách tiết lộ thân thể của Chúa Giê-su. Tuy nhiên, họ đã không thể làm như vậy; Các môn đồ đã không đánh cắp thi thể vì họ không thể vượt qua các lính canh La Mã tại lăng mộ cũng như không giấu xác Ngài mà không có ai đó tìm ra sự thật.

Thứ tư, sự phát triển nhanh chóng của nhà thờ cung cấp bằng chứng cho thấy thông điệp là đúng. Nhiều cuộc sống đã bị thay đổi và các nhà thờ nhanh chóng mọc lên trên khắp Đế chế La Mã và xa hơn nữa do những lời dạy của những người theo Chúa Giê-su. Cho đến ngày nay, Cơ đốc giáo là nền tảng đức tin lớn nhất trên thế giới.

Thứ năm, không có giải pháp thay thế khả thi nào tồn tại. Có rất nhiều bằng chứng về Chúa Giê-su là người thật, đã sống và sau đó bị chết trên cây thập tự trước công chúng trong Tuần Lễ Vượt Qua. Các lính canh La Mã xác nhận cái chết của Ngài, đâm một ngọn giáo vào sườn Ngài. Sau đó, Chúa được chôn cất bởi hai nhà lãnh đạo Do Thái trong một ngôi mộ được canh giữ bởi một số vệ binh La Mã. Vậy mà ba ngày sau ngôi mộ trống rỗng. Chẳng bao lâu sau, nhiều lời tuyên bố rằng Chúa Giê su Phục sinh. Những lần Chúa xuất hiện đến với những người đi theo Ngài, những người không ngờ rằng sẽ thấy Ngài sống lại và rất ngạc nhiên về sự kiện này. Tuy nhiên, những tín đồ này đã sống và giữ niềm tin này cho tới lúc chết.

Phi-e-rơ lưu ý: “Vả, khi chúng tôi đã làm cho anh em biết quyền-phép và sự đến của Đức Chúa Giê xu Christ chúng ta, thì chẳng phải là theo những chuyện khéo đặt-để, bèn là chính mắt chúng tôi đã ngó thấy sự oai-nghiêm Ngài.” ( 2 Phi-e-rơ 1:16). Sứ đồ Giăng đã viết, “Điều có từ trước hết, là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ, về Lời sự sống; —  vì sự sống đã bày-tỏ ra, chúng tôi có thấy, và đang làm chứng cho, chúng tôi rao-truyền cho anh em sự sống đời đời vốn ở cùng Đức Chúa Cha và đã bày-tỏ ra cho chúng tôi rồi;”( I Giăng 1: 1-2 ). Những lời chứng của họ dựa trên những gì họ đã thấy, đã nghe và đã chạm vào — Chúa Giê Su Phục Sinh.

Chuyển ngữ: Team Wami

(Nguồn: compellingtruth.org)

Bài viết liên quan:

Nghe Kinh Thánh Hằng Ngày trên App Wami

Wami

Wami

WAMI là ứng dụng nội dung/bài giảng dành cho cộng đồng cơ đốc nhân người Việt trên toàn thế giới. Với Wami, bạn sẽ được tận hưởng lời Chúa mỗi ngày từ lúc bạn thức giấc cho đến lúc đi ngủ. Wami kết nối với những mục sư, hội thánh, mục vụ giúp bạn hiểu hơn về kinh thánh, lời của Chúa. Wami mong rằng, Wami sẽ đồng hành cùng bạn cho hành trình trở thành một Môn đệ thật của Chúa Giê-su. Tìm ra được lời kêu gọi của Chúa cho bạn, một người môn đệ thật là mong mỏi và ước ao của những người làm nên sản phẩm này.

WAMI
Logo