Kinh thánh nói gì về sự phán xét của Đức Chúa Trời?

Kinh thánh nói gì về sự phán xét của Đức Chúa Trời?

Hai cuộc phán xét của Đức Chúa Trời ở thế giới bên kia được mô tả trong Kinh thánh. Sự phán xét đầu tiên liên quan đến những người tin vào Đấng Christ. Rô-ma 14: 10-12 gửi đến các tín đồ và ghi chú rằng: “Vì chúng ta hết thảy sẽ ứng-hầu trước tòa-án Đức Chúa Trời. Bởi có chép rằng: Chúa phán: Thật như ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ quì trước mặt ta, Và mọi lưỡi sẽ ngợi-khen Đức Chúa Trời. Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai-trình việc mình với Đức Chúa Trời.

Sự phán xét này sẽ không phải là sự phán xét về sự cứu rỗi, nhưng về những công việc và phần thưởng của một người cho những công việc này. Sự cứu rỗi chỉ bởi ân điển chỉ nhờ đức tin nơi một mình Chúa Giê-xu Christ mà thôi ( Giăng 3:16 ; Công vụ 4:12 ; Ê-phê-sô 2: 8-9). Tuy nhiên, Kinh Thánh nói về nhiều phần thưởng và vương miện khác nhau được ban cho các tín đồ dựa trên sự phục vụ của họ đối với Chúa.

Năm vương miện cụ thể được đề cập trong Kinh thánh. Chúng bao gồm vương miện của sự công bình dành cho những ai yêu mến sự xuất hiện của Chúa ( 2 Ti-mô-thê 4: 8 ), vương miện không hư mất cho sự kỷ luật mình ( 1 Cô-rinh-tô 9: 25-27 ), vương miện của sự sống cho sự nhẫn nại chịu đựng ( Gia-cơ 1:12 ; Khải Huyền 2:10 ), vương miện vinh quang dành cho những người lãnh đạo tin kính ( 1 Phi-e-rơ 5: 2-4 ), và vương miện vui mừng cho những ai thu phục linh hồn cho Đấng Christ ( 1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:19 ; cũng là Đa-ni-ên 12: 3 ). Các phần thưởng khác được mô tả trong Phi-líp 3: 12-14 và 1 Cô-rinh-tô 9: 24-27 . Phi-líp 3:14 đặc biệt khuyến khích các tín đồ, “Tôi cố gắng hướng tới mục tiêu để được giải thưởng về sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jêsus.”

Sự phán xét thứ hai ở thế giới bên kia bao gồm những người sẽ bị phán xét tại Sự phán xét trên ngai vàng trắng vĩ đại được mô tả trong Khải huyền 20: 11-15.: “Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng Đấng đương ngồi ở trên; trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử-đoán tùy công-việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình chứa; Sự chết và Âm-phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử-đoán tùy công-việc mình làm. Đoạn, Sự chết và Âm-phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.

Một số chi tiết được ghi nhận trong cuộc phán xét cho những người không tin này: 1) Những người không tin được đánh giá dựa trên những gì họ đã làm, 2) Đức Chúa Trời biết mọi điều, kể cả mọi hoạt động ẩn giấu trong cuộc sống, và 3) ngoài sự cứu rỗi trong Đấng Christ, một người phải chịu cảnh vĩnh viễn xa cách Ngài trong hồ lửa.

Cả hai sự phán xét này rất quan trọng để hiểu. Những người trải qua sự phán xét thứ hai và bị kết án vĩnh viễn ngoài Đấng Christ là những người từ chối phúc âm của Chúa Giê-xu. Giăng 3:16 ghi nhận ước muốn của Chúa là ban sự sống đời đời cho tất cả những ai tin rằng: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”

Chuyển ngữ: Team Wami

(Nguồn: compellingtruth.org)

Bài viết liên quan:

Nghe Kinh Thánh Hằng Ngày trên App Wami

Wami

Wami

WAMI là ứng dụng nội dung/bài giảng dành cho cộng đồng cơ đốc nhân người Việt trên toàn thế giới. Với Wami, bạn sẽ được tận hưởng lời Chúa mỗi ngày từ lúc bạn thức giấc cho đến lúc đi ngủ. Wami kết nối với những mục sư, hội thánh, mục vụ giúp bạn hiểu hơn về kinh thánh, lời của Chúa. Wami mong rằng, Wami sẽ đồng hành cùng bạn cho hành trình trở thành một Môn đệ thật của Chúa Giê-su. Tìm ra được lời kêu gọi của Chúa cho bạn, một người môn đệ thật là mong mỏi và ước ao của những người làm nên sản phẩm này.

WAMI
Logo