Kinh Thánh Hằng Ngày: Kinh thánh được soi dẫn như thế nào? 

Kinh Thánh Hằng Ngày: Kinh thánh được soi dẫn như thế nào? 

Quan điểm Kinh thánh về sự soi dẫn được tìm thấy trong 2 Ti-mô-thê 3: 16-17 có đoạn viết, “Cả Kinh-thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi-dẫn, có ích cho sự dạy-dỗ, bẻ-trách, sửa-trị, dạy người trong sự công-bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.

Cụm từ “bởi Đức Chúa Trời soi-dẫn” là từ tiếng Hy Lạp theopneustos , có nghĩa đen là “Chúa hà hơi” Nói Kinh Thánh được Đức Chúa Trời soi dẫn có nghĩa là lời nói của Kinh Thánh là sự khải thị của chính Đức Chúa Trời, bày tỏ những lời dạy của Ngài cho cuộc sống của chúng ta ngày nay.

Kinh Thánh được Chúa soi dẫn

Vì Kinh Thánh được soi dẫn nên nó là nguồn trợ giúp cho nhiều lĩnh vực của đời sống Cơ đốc nhân. 2 Ti-mô-thê thứ hai 3:16 ghi chú bốn lĩnh vực. Đầu tiên, Kinh thánh được soi dẫn rất quan trọng cho sự dạy-dỗ. Khi còn là một mục sư trẻ, Ti-mô-thê đã được nhắc nhở về tầm quan trọng của việc sử dụng Kinh thánh, thay vì ý kiến ​​cá nhân, làm nền tảng cho việc giảng dạy. Thứ hai, Kinh thánh được soi dẫn rất hữu ích để phản bác lại hoặc chỉ ra điều sai trái.

Vì Kinh thánh là sắc bén và linh nghiệm ( Hê-bơ-rơ 4:12 ), nên Kinh thánh cho thấy cả mặt tích cực và tiêu cực trong cuộc sống của chúng ta. Thứ ba, nó rất hữu ích cho việc hiệu chỉnh. Kinh thánh được soi dẫn không chỉ chỉ ra những điều sai trái của chúng ta mà còn chỉ ra cách sửa sai đường lối của chúng ta và làm những gì đúng. Thứ tư, Kinh thánh rất quan trọng để rèn luyện tính công bình.

Giống như một vận động viên phải thường xuyên chuẩn bị và huấn luyện để thành công trong một môn thể thao, một tín đồ phải thường xuyên rèn luyện bằng cách học Lời Đức Chúa Trời để tăng trưởng trong sự hiểu biết và thành công trong việc sống cho Đấng Christ.

Kinh Thánh không phải tạo nên bởi con người

2 Phi-e-rơ 1:21 cũng ủng hộ sự soi dẫn của Kinh Thánh: “Vì chẳng hề có lời tiên-tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh-Linh cảm-động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời.” Ở đây, chúng ta tìm thấy bằng chứng cho thấy Kinh thánh không phải là thứ do con người tạo ra, mà là thứ đến từ Đức Chúa Trời. Đúng vậy, Đức Chúa Trời đã sử dụng khả năng và tính cách của các tác giả là con người, nhưng trực tiếp truyền đạt thông điệp của Ngài qua họ vì lợi ích của chúng ta.

Thật vậy, Chúa Giê-su đã dạy, “Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật-pháp hay là lời tiên-tri; ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn. Vì ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật-pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn.“( Ma-thi-ơ 5: 17-18 NIV). Nét bút ít nhất trong tiếng Do Thái vào thời điểm đó là chữ cái yod trông giống như một dấu ngoặc kép trong tiếng Anh (‘).

Chúa Giê-su nói rõ rằng sự soi dẫn của Đức Chúa Trời trải dài đến từng dấu chấm và chữ cái của mọi chữ viết mà Ngài đã bày tỏ. Do đó, chúng ta nên quan tâm đến những gì Đức Chúa Trời đang truyền đạt trong mọi khía cạnh của Kinh thánh. Thời gian dành cho Lời Đức Chúa Trời là thời gian để lắng nghe những gì Đức Chúa Trời đã phán.

Có nhiều sự dạy dỗ quan trọng là kết quả của sự soi dẫn của Lời Đức Chúa Trời. Vì Lời Đức Chúa Trời được soi dẫn, và Đức Chúa Trời là hoàn hảo, nên lời Ngài phải hoàn hảo. Các nhà thần học thường gọi đây là sự trơ trọi của Kinh thánh. Bởi vì Đức Chúa Trời nắm giữ mọi quyền hành và Kinh thánh là của Đức Chúa Trời, thì Kinh thánh có thẩm quyền đối với cuộc sống của chúng ta.

Kết Luận

Kinh Thánh được Đức Chúa Trời hà hơi và được soi dẫn. Kết quả là, chúng ta phải quân phục cuộc sống của mình cho những lời dạy được chép trong đó vì nó bày tỏ ý muốn của Đức Chúa Trời cho cuộc sống của chúng ta ngày nay.

Chuyển ngữ: Team Wami

(Nguồn: www.compellingtruth.org)

Bài viết liên quan:

Wami

Wami

WAMI là ứng dụng nội dung/bài giảng dành cho cộng đồng cơ đốc nhân người Việt trên toàn thế giới. Với Wami, bạn sẽ được tận hưởng lời Chúa mỗi ngày từ lúc bạn thức giấc cho đến lúc đi ngủ. Wami kết nối với những mục sư, hội thánh, mục vụ giúp bạn hiểu hơn về kinh thánh, lời của Chúa. Wami mong rằng, Wami sẽ đồng hành cùng bạn cho hành trình trở thành một Môn đệ thật của Chúa Giê-su. Tìm ra được lời kêu gọi của Chúa cho bạn, một người môn đệ thật là mong mỏi và ước ao của những người làm nên sản phẩm này.

WAMI
Logo