Tại sao điều quan trọng là phải kính sợ Đức Chúa Trời?

Tại sao điều quan trọng là phải kính sợ Đức Chúa Trời?

Kính sợ Đức Chúa Trời có nghĩa là tôn kính Ngài và vâng lời Ngài. Điều đó có nghĩa là bạn thừa nhận Ngài là Đấng Tạo Hóa của bạn và do đó có quyền làm Chúa của bạn. Nó có nghĩa là bạn hành động vì sự tôn kính đối với Ngài.

Kính sợ Đức Chúa Trời trong Cựu Ước

Trong Cựu Ước, một mối liên hệ rõ ràng được tạo ra giữa việc kính sợ Đức Chúa Trời với việc tuân giữ các mệnh lệnh của Ngài và phục vụ Ngài: “Vậy, hỡi Y-sơ-ra-ên, bây giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đòi ngươi điều chi? há chẳng phải đòi ngươi kính-sợ Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, đi theo các đạo Ngài, hết lòng hết ý kính-mến và phục-sự Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, ( Phục truyền luật lệ ký 10:12 ). Xem thêm Phục truyền luật lệ ký 4:10 và Phục truyền luật lệ ký 6:2.

Kính sợ Đức Chúa Trời trong Tân Ước

Trong Tân Ước, “kính sợ Chúa” cũng xuất hiện một vài lần.

  • Trong 2 Cô-rinh-tô 7: 1 , có câu: “Hỡi những kẻ rất yêu-dấu của tôi, chúng ta đã có lời hứa dường ấy, thì hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ-bẩn phần xác-thịt và phần thần-linh, lại lấy sự kính-sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta.”. Ở đây, kính sợ Đức Chúa Trời được kết nối với sự thánh khiết. Kính sợ Đức Chúa Trời có nghĩa là bạn tuân theo ý muốn của Ngài và giữ mình khỏi những tội trọng. Nó đưa ra định hướng cho cuộc sống của bạn. Nó có thể dẫn đến sự cứu rỗi, như trường hợp của Nô-ê, người với lòng kính sợ Đức Chúa Trời đã đóng tàu ( Hê-bơ-rơ 11: 7 ). Phân đoạn này đưa chúng ta đến chủ đề sau liên quan đến việc kính sợ Đức Chúa Trời: sự phán xét.
  • Trong Lu-ca 23:40 , một tên trộm đã quở trách kẻ kia rằng: “Nhưng tên kia trách nó rằng: Ngươi cũng chịu một hình-phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao?”. Hai người này sắp chết, họ sẽ sớm đứng trước Đức Chúa Trời trong sự phán xét, và cả hai đều phải chịu bản án kết án. Chúa có quyền phán xét. Nhưng như chúng ta biết, Chúa Giê-xu đã ban ân điển cho kẻ trộm và ông đã được cứu khỏi sự kết án.
  • Trong Khải Huyền 14: 7 , việc kính sợ Đức Chúa Trời liên quan đến sự phán xét một lần nữa: “ Người cất tiếng lớn nói rằng: Hãy kính-sợ Đức Chúa Trời, và tôn-vinh Ngài, vì giờ phán-xét của Ngài đã đến; hãy thờ-phượng Đấng dựng nên trời đất, biển và các suối nước.

Vậy điều gì sẽ xảy ra cho chúng ta nếu chúng ta không kính sợ Chúa? Ngài có quyền phán xét chúng tôi. Đừng thách thức Ngài, nhưng hãy thừa nhận Ngài là Đấng Tạo Hóa, Đấng Cứu Rỗi và Chúa của bạn. Hãy giao cuộc sống của bạn cho Ngài, sống vì sự tôn kính với Ngài, và được cứu khỏi bản án của tội lỗi.

Chuyển ngữ: Team Wami

(Nguồn: biblword.net)

Bài viết liên quan:

Nghe Kinh Thánh Hằng Ngày trên App Wami

Wami

Wami

WAMI là ứng dụng nội dung/bài giảng dành cho cộng đồng cơ đốc nhân người Việt trên toàn thế giới. Với Wami, bạn sẽ được tận hưởng lời Chúa mỗi ngày từ lúc bạn thức giấc cho đến lúc đi ngủ. Wami kết nối với những mục sư, hội thánh, mục vụ giúp bạn hiểu hơn về kinh thánh, lời của Chúa. Wami mong rằng, Wami sẽ đồng hành cùng bạn cho hành trình trở thành một Môn đệ thật của Chúa Giê-su. Tìm ra được lời kêu gọi của Chúa cho bạn, một người môn đệ thật là mong mỏi và ước ao của những người làm nên sản phẩm này.

WAMI
Logo