Học biết Chúa mỗi ngày: Suy nghĩ tội lỗi có xấu như hành động tội lỗi không?

Học biết chúa mỗi ngày: Suy nghĩ tội lỗi có xấu như hành động tội lỗi không?

Trong Ma-thi-ơ 5:21-22 , Chúa Giê-su nói rằng: Hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa-án xử-đoán; ai mắng anh em mình rằng: Ra-ca, thì đáng bị tòa công-luận xử-đoán; ai mắng anh em mình là đồ điên, thì đáng bị lửa địa-ngục hành-phạt.

Bây giờ, trước tiên, chúng ta phải phân biệt giữa cơn giận tốt và cơn giận tội lỗi. Xuyên suốt các sách Phúc âm, rõ ràng là chính Chúa Giê-su, Con Đức Chúa Trời đời đời, Ngôi Lời đã làm nên xác thịt là Đấng vô tội, đã đôi khi nổi giận. Ngài nổi giận nhất là khi sự thờ phượng Đức Chúa Trời đang bị suy đồi. Ngài tức giận về sự đạo đức giả. Ngài đuổi những người đổi tiền ra khỏi đền thờ ( Giăng 2: 13–17 ). Ngài gọi những người Pha-ri-si và những kẻ lãnh đạo tôn giáo là ngu muội ( Ma-thi -ơ 23:17 ). Tại sao? Bởi vì sự đạo đức giả của họ.

Nhưng Chúa Giê-xu không phạm tội.

Có những lúc chúng ta nên tức giận về sự bất công. Chúng ta nên tức giận về việc thờ hình tượng và sự băng hoại của sự thờ phượng Đức Chúa Trời trong hội thánh. Đôi khi, tức giận là đúng.

Nhưng lúc khác thì sai. Và đó là những lần khác mà Chúa Giê-su đề cập đến ở đây. Một số bản chép tay Kinh thánh cổ đại thêm cụm từ “vô cớ” vào Ma-thi-ơ 5:22 : “Nhưng ta nói cùng các ngươi rằng ai giận anh em mình một cách vô cớ .” Vì vậy, đây là sự tức giận vô cớ. Đây là sự khinh bỉ tàn nhẫn, đáng khinh bỉ mà chúng ta có thể cảm nhận được đối với người khác. Đó là điều mà Chúa Giê-su nêu bật ở đây.

Ngài đang chỉ dạy một vài điều. Một, hãy xem xét cụm từ mở đầu trong câu 21, “Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng: Ngươi chớ giết ai; và rằng: Hễ ai giết người thì đáng bị tòa-án xử-đoán.” Chúa Giê-su lặp lại cụm từ đó sáu lần trong Bài giảng trên núi. Tiếp theo là, “Song ta phán cho các ngươi: Hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa-án xử-đoán; ai mắng anh em mình rằng: Ra-ca, thì đáng bị tòa công-luận xử-đoán; ai mắng anh em mình là đồ điên, thì đáng bị lửa địa-ngục hành-phạt.” Nói cách khác, Ngài đang đặt mình trên mức của pháp luật. Bản văn này cho thấy rằng Chúa Giê-xu tuyên bố là Đức Chúa Trời. Ngài khẳng định quyền lực của mình với tư cách là người công bố lẽ thật của luật pháp Đức Chúa Trời và cung cấp cho chúng ta sự giải thích chân thật, đầy cảm hứng về luật pháp của Đức Chúa Trời.

Và Ngài nói với chúng ta rằng giết người không chỉ khi bạn giết ai đó. Hạt giống của tội giết người ở trong lòng chúng ta khi chúng ta cảm thấy tức giận tội lỗi.

Vì vậy, chúng ta cần phải sám hối. Chúng ta cần ân điển và lòng thương xót của Chúa. Điểm quan trọng hơn của Chúa Giê-xu ở đây là không ai tuân giữ luật pháp của Đức Chúa Trời một cách hoàn hảo.

Tất cả chúng ta đều tức giận. Đôi khi, chúng ta cảm thấy tức giận chính đáng. Tuy nhiên, thông thường, đó là sự tức giận tội lỗi mà chúng ta cần phải ăn năn.

Chuyển ngữ: Team Wami

(Nguồn:https://corechristianity.com/ )

Bài viết liên quan:

Nghe Kinh Thánh Hằng Ngày trên App Wami

Wami

Wami

WAMI là ứng dụng nội dung/bài giảng dành cho cộng đồng cơ đốc nhân người Việt trên toàn thế giới. Với Wami, bạn sẽ được tận hưởng lời Chúa mỗi ngày từ lúc bạn thức giấc cho đến lúc đi ngủ. Wami kết nối với những mục sư, hội thánh, mục vụ giúp bạn hiểu hơn về kinh thánh, lời của Chúa. Wami mong rằng, Wami sẽ đồng hành cùng bạn cho hành trình trở thành một Môn đệ thật của Chúa Giê-su. Tìm ra được lời kêu gọi của Chúa cho bạn, một người môn đệ thật là mong mỏi và ước ao của những người làm nên sản phẩm này.

WAMI
Logo