“Hãy xem xét những bông hoa huệ trên cánh đồng, chúng phát triển như thế nào: chúng không vất vả cũng không kéo chỉ” – chúng chỉ đơn giản là vậy! Hãy nghĩ về biển, không khí, mặt trời, các vì sao và mặt trăng – tất cả những điều này đơn giản như vậy – chúng thực hiện một nhiệm vụ và mang đến vẻ đẹp cho chúng ta! Nhưng, còn chúng ta thì thường làm giảm ảnh hưởng sự sáng tạo của Đức Chúa Trời qua những nỗ lực có ý thức của mình.

Chúa Giê-su cho biết chỉ có một cách để phát triển và trưởng thành về tâm linh, đó là tập trung và tập trung vào Đức Chúa Trời. Về bản chất, Chúa Giê-su đang nói, “Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình” Nói cách khác, hãy chú ý đến Nguồn, và lấy sự tập trung khỏi bạn thì “sông nước hằng sống sẽ chảy” ( Giăng 7:38). Chúng ta không thể khám phá nguồn gốc của sự sống của mình thông qua lý trí và sự hiểu biết thông thường, và Chúa Giê-su đang dạy ở đây rằng sự phát triển trong đời sống thiêng liêng của chúng ta không đến từ việc tập trung trực tiếp vào nó, mà là từ việc tập trung vào Cha chúng ta ở trên trời. Cha trên trời biết hoàn cảnh của chúng ta, và nếu chúng ta tiếp tục tập trung vào Ngài, thay vì hoàn cảnh của chúng ta, chúng ta sẽ trưởng thành về mặt thiêng liêng — giống như “hoa huệ ngoài đồng”.

Những người ảnh hưởng đến chúng tôi nhiều nhất không phải là những người giam giữ chúng tôi bằng cách nói liên tục, mà là những người sống cuộc sống của họ như những vì sao trên bầu trời và “những bông hoa huệ” – đơn giản và không bị ảnh hưởng. Đó là những mầm sống đã hun đúc và uốn nắn chúng ta.

Nếu bạn muốn có ích cho Đức Chúa Trời, hãy duy trì mối quan hệ thích hợp với Chúa Giê-xu Christ bằng cách tập trung vào Ngài, và Ngài sẽ tận dụng bạn mỗi phút bạn sống— tuy nhiên, trên mức độ ý thức của cuộc đời mình, bạn sẽ không biết rằng bạn đang được sử dụng bởi Ngài.