Học Biết Chúa Mỗi Ngày: Chúa Dạy Chúng Ta Điều Gì Trong Sách Lê-Vi Ký?

 

Học Biết Chúa Mỗi Ngày: Sách Lê-Vi Ký?Sách Lê-vi là sách thứ ba của Kinh thánh , trong nhóm năm sách được gọi là sách luật pháp. Lê-vi Ký về cơ bản là sách giáo khoa dành cho các thầy tế lễ, những người thuộc bộ tộc Lê-vi. Nó cung cấp thông tin chi tiết về sự hy sinh, luật pháp và quy tắc thờ phượng trong đền thờ và cho người dân Y-sơ-ra-ên sống trong cộng đồng cùng nhau.

Chủ đề của sách Lê-vi Ký

Chủ đề chính của cuốn sách là sự thánh thiện. Dân Y-sơ-ra-ên được chọn từ các quốc gia trên thế giới làm dân thánh của Đức Chúa Trời, để làm nhân chứng cho phần còn lại của thế giới về ý nghĩa của việc trở thành dân của Đức Chúa Trời. Cuốn sách bắt đầu với danh sách các lễ vật khác nhau mà dân Y-sơ-ra-ên đã làm để đến gần Đức Chúa Trời, và tất cả chúng đều là hình bóng về cái chết của Chúa Giê-su như một của lễ sẽ được thực hiện một lần, mãi mãi. Những con vật được sử dụng phải đẹp không tì vết.

Các lễ vật khác nhau trong sách Lê-vi Ký

Ba của lễ đầu tiên được đề cập là của lễ thiêu, của lễ chay và của lễ bình an Những thứ này được dâng lên để thờ phượng Chúa và trông đợi Đấng Christ được dâng cho chúng ta, Chúa Giê-xu như bánh của sự sống, và chức vụ chuộc tội của Chúa Giê-su, đưa chúng ta trở lại với Đức Chúa Trời. Hai của lễ còn lại là của lễ chuộc tội và của lễ thù ân. Đây là những tội lỗi không cố ý và là lời nhắc nhở về sự thật rằng bất cứ ai đã phạm tội đều không thể đến trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời.

Chúa Giê-xu đã làm của lễ hoàn hảo

Tội lỗi chỉ có thể được giải quyết bởi cái chết của một con vật trong Cựu ước, nhưng Tân Ước dạy chúng ta rằng máu của động vật thực sự không thể xóa bỏ tội lỗi ( Hê-bơ-rơ 9: 9-10 ). Do đó, cái chết của Đấng Christ là bắt buộc, đã được Đức Chúa Trời chấp nhận làm của lễ được thực hiện một lần cho chúng ta và cho mọi thời đại.

Xem thêm video:

Luật pháp của Đức Chúa Trời là một tiêu chuẩn cao

Có luật cho các linh mục, cho dân chúng, cho các lễ được tổ chức trong năm. Chúa Giê-su nói rằng điều răn lớn nhất là “ phải hết lòng, hết linh hồn và trí tuệ mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi […] và điều răn thứ hai là yêu người lân cận như chính mình ” ( Mác 12: 28-34 ). Điều này được tóm tắt trong sách Lê-vi Ký, vì sách này đề cập đến các quy tắc và luật lệ cho một cộng đồng sống phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Sự thánh khiết và sự trong sạch được nhắc đến nhiều lần, “ Ta sẽ đi giữa các ngươi, làm Đức Chúa Trời các ngươi, và các ngươi sẽ làm dân ta.”( Lê-vi Ký 26:12 ).

Những lời chúc phúc và lời nguyền được hứa hẹn

Ở cuối sách, Đức Chúa Trời đưa ra một danh sách các phước lành cho sự vâng lời, và những lời nguyền rủa cho sự không vâng lời. Qua Cựu ước, chúng ta có thể thấy rằng các phước lành đã được ứng nghiệm khi dân tin và vâng lời Chúa, nhưng những lời nguyền rủa cũng được ứng nghiệm khi con người chối bỏ Chúa, và cuối cùng họ bị xâm lăng, đánh bại và bị đày ra nước ngoài giống như Chúa cảnh báo trong cuốn sách này.

Tóm tắt

Đức Chúa Trời dạy chúng ta điều gì trong Lê-vi Ký? Đó là Tội lỗi phải được xử lý. Đức Chúa Trời sống giữa dân sự của Ngài. Chúng ta nên thánh (dành riêng cho Đức Chúa Trời). Chúng ta phải đối xử với người khác và yêu thương người khác như chúng ta mong muốn được yêu thương và đối xử. Sách Lê-vi Ký cho chúng ta sự hiểu biết về ý nghĩa của cuộc đời và cái chết của Chúa Giê-xu Christ.

Chuyển ngữ: Team Wami

Wami

Wami

WAMI là ứng dụng nội dung/bài giảng dành cho cộng đồng cơ đốc nhân người Việt trên toàn thế giới. Với Wami, bạn sẽ được tận hưởng lời Chúa mỗi ngày từ lúc bạn thức giấc cho đến lúc đi ngủ. Wami kết nối với những mục sư, hội thánh, mục vụ giúp bạn hiểu hơn về kinh thánh, lời của Chúa. Wami mong rằng, Wami sẽ đồng hành cùng bạn cho hành trình trở thành một Môn đệ thật của Chúa Giê-su. Tìm ra được lời kêu gọi của Chúa cho bạn, một người môn đệ thật là mong mỏi và ước ao của những người làm nên sản phẩm này.

WAMI
Logo