Học Biết Chúa Mỗi Ngày: Những Xung Đột Trong Hội Thánh Nên Được Giải Quyết Như Thế Nào?

Học Biết Chúa Mỗi Ngày: Những Xung Đột Trong Hội Thánh Nên Được Giải Quyết Như Thế Nào?

Chúng ta có thể chắc chắn một điều: sẽ có xung đột trong Hội Thánh. Điều này là do Cơ đốc nhân, mặc dù được cứu bởi Chúa Giê-xu, vẫn phạm tội. Điều này có nghĩa là theo những cách khác nhau trong một gia đình Hội Thánh, mọi người sẽ phạm tội và làm tổn thương những Cơ đốc nhân khác. Chúng ta nên xứ lý như thế nào trong trường hợp này?

Chúa Giê-su đề cập đến vấn đề này trong Ma-thi-ơ 18: 15-17 : “ Nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi, thì hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người; như người nghe lời, thì ngươi được anh em lại. Ví bằng không nghe, hãy mời một hai người đi với ngươi, hầu cứ lời hai ba người làm chứng mà mọi việc được chắc-chắn. Nếu người không chịu nghe các người đó, thì hãy cáo cùng Hội-thánh, lại nếu người không chịu nghe Hội-thánh, thì hãy coi người như kẻ ngoại và kẻ thâu thuế vậy. 

Ba giai đoạn

Những câu này bao gồm ba giai đoạn về cách đối phó với xung đột:

  1. Câu 15: Nếu ai đó phạm tội với bạn, hãy đi nói chuyện với người đó. Nếu họ lắng nghe và nhận ra tội lỗi của mình, họ sẽ cầu xin sự tha thứ và bạn có thể đoàn kết lại với nhau. Trong những vấn đề như vậy, mục đích là sự tha thứ ( Ma-thi-ơ 6: 14-15 ), và điều này sẽ liên quan đến tình yêu thương, vì tình yêu thương che phủ vô số tội lỗi ( 1 Phi-e-rơ 4: 8 ).
  2. Câu 16: Nếu người có tội với bạn không nghe bạn, thì hãy gặp lại họ với một số người khác nữa, người có thể làm chứng rằng có vấn đề về tội lỗi. Những người này cần phải là người chứng kiến ​​sự việc giữa hai bên liên quan. Mục đích vẫn là giúp người phạm tội nhìn thấy và hiểu được tội lỗi của họ: khuyến khích họ ăn năn và cầu xin sự tha thứ.
  3. Câu 17: Nếu người đó vẫn không nghe bạn và hai hoặc ba nhân chứng khác, thì người bị xúc phạm nên đưa vấn đề đến nhà thờ, tức là các trưởng lão trong hội thánh. Nếu người này cố chấp không nghe và không nhận ra tội lỗi của họ, thì các trưởng lão trong hội thánh có thể thi hành kỷ luật hội thánh trong vấn đề này ( Ma-thi-ơ 18: 18-20 ; 1 Cô-rinh-tô 5: 3-5 ).

Tha thứ cho nhau

Hầu hết thời gian, khi có xung đột giữa các Cơ đốc nhân, giai đoạn 1 sẽ đủ để khắc phục tình hình. Điều này là do các vấn đề thường nhỏ, dễ xác định và mọi người nhận ra khi họ phạm tội.

Tuy nhiên, trong mọi vấn đề xung đột, điều quan trọng cần nhớ là chúng ta cũng là một tội nhân, và chúng ta cũng có thể đã phạm tội trong vấn đề đó; không kém phần quan trọng trong cách chúng ta phản ứng với việc bị người khác làm lỗi lầm với mình. Vì vậy, chúng ta có thể thấy rằng chúng ta cần phải cầu xin sự tha thứ, cũng như ban sự tha thứ. Như 1 Phi-e-rơ 4: 8 nói: “ Người nầy người khác phải tiếp-đãi nhau, chớ có cằn-rằn.”

Chuyển ngữ: Team Wami

(Nguồn: biblword.net)

Bài viết liên quan:

Nghe Kinh Thánh Hằng Ngày trên App Wami

Wami

Wami

WAMI là ứng dụng nội dung/bài giảng dành cho cộng đồng cơ đốc nhân người Việt trên toàn thế giới. Với Wami, bạn sẽ được tận hưởng lời Chúa mỗi ngày từ lúc bạn thức giấc cho đến lúc đi ngủ. Wami kết nối với những mục sư, hội thánh, mục vụ giúp bạn hiểu hơn về kinh thánh, lời của Chúa. Wami mong rằng, Wami sẽ đồng hành cùng bạn cho hành trình trở thành một Môn đệ thật của Chúa Giê-su. Tìm ra được lời kêu gọi của Chúa cho bạn, một người môn đệ thật là mong mỏi và ước ao của những người làm nên sản phẩm này.

WAMI
Logo