Học biết Chúa mỗi ngày: Làm thế nào để mang ánh sáng đến nơi làm việc của bạn

Làm thế nào để mang ánh sáng đến nơi làm việc của bạn

Ở mọi nơi tôi đã làm việc, thật khó khăn đối với tôi để phân biệt đồng nghiệp theo Cơ đốc giáo với đồng nghiệp không Cơ đốc giáo. Tôi đã thấy cả hai loại người đều lựa chọn sai để vượt lên. Tôi đã xem cả hai bắt chước tấm gương kém cỏi của một nhà lãnh đạo, biện minh cho hành vi của họ là cách để không làm gì cả.

Tuy nhiên, những người tin Chúa được kêu gọi để trở nên khác biệt với những người không biết Chúa; chúng ta không được “Đừng làm theo đời nầy” (Rô-ma 12: 2). Vì vậy, chúng ta không thể để lại mối quan hệ của mình với Chúa Giê-xu Christ ở cửa nơi làm việc, che giấu đức tin của mình như thể nó chỉ dành cho các ngày Chủ Nhật. Nơi làm việc của bạn rất cần ánh sáng, và Chúa Giê-su kêu gọi chúng ta hãy chiếu sáng theo những cách mang lại vinh quang cho Ngài trong mỗi ngày chúng ta đi làm.

Các ngươi là sự sáng của thếgian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được: Cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân-đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi-khen Cha các ngươi ở trên trời. (Mat 5: 14-16).

Trong phân đoạn này, Chúa Giê-su kêu gọi chúng ta “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy” (Mat 5:16). Nhưng thực tế một Cơ đốc nhân “soi sáng mọi người ở trong nhà” (câu 15) ở nơi làm việc trông như thế nào? Chúng ta có thể làm những “việc tốt” nào trong công việc của mình để đồng nghiệp nhìn thấy và “ngợi-khen Cha các ngươi ở trên trời.” (câu 16)?

Sách Ma-thi-ơ không chỉ ghi lại những sự kiện trong cuộc đời của Chúa Giê-su mà còn cung cấp cái nhìn sâu sắc về tính cách của ngài. Tính cách của Chúa Giê-su là hoàn hảo về mọi mặt, nhưng chính sự khiêm nhường cao đẹp của ngài đã giúp chúng ta trả lời câu hỏi này: Làm sao tôi có thể trở thành ánh sáng trong công việc của mình? Việc phản ánh gương khiêm nhường của Đấng Christ mang lại ánh sáng cho nơi làm việc của chúng ta và tôn vinh Cha chúng ta. Dưới đây là ba cách chúng ta có thể rèn luyện tính khiêm tốn trong công việc.

Sử dụng quyền lực một cách khiêm tốn

Có thể một số nhà lãnh đạo nắm giữ rất nhiều quyền lực trong công việc của họ. Nhưng các nhà lãnh đạo trên đất chỉ có một số quyền lực mà Đức Chúa Trời cho phép, tùy theo mục đích của Ngài. Chúa Giê-su sở hữu tất cả quyền năng trong toàn thể vũ trụ, và ngài biết cảm giác bị cám dỗ để sử dụng nó vào những mục đích sai trái. Ma quỷ “lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian, cùng sự vinh-hiển các nước ấy; mà nói rằng: Ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy.”(Mat 4: 8-9).

Tất nhiên, Sa-tan đã nói dối khi ám chỉ các vương quốc trên thế giới là của hắn để cho đi, và hắn đang cố gắng đánh lạc hướng Chúa Giê-su khỏi sứ mệnh cứu chuộc của mình. Với sự khiêm nhường hoàn hảo của mình, Chúa Giê-su không chịu thua sự cám dỗ sử dụng quyền lực của mình cho lợi ích thế gian. Thay vào đó, Ngài vẫn tập trung vào việc cúi đầu trước Cha của mình, vì quyền lợi vương quốc.

Khi noi theo gương khiêm nhường của Chúa Giê-su, chúng ta cúi mình trước Đức Chúa Trời là nguồn sức mạnh của mình, nhớ rằng các kỹ năng và khả năng lãnh đạo của chúng ta ở nơi làm việc chỉ có được nhờ sự ban cho ân điển của Đức Chúa Trời. Tư thế khiêm tốn này giúp chúng ta đưa ra quyết định thúc đẩy hạnh phúc của người khác, hơn là tư lợi của bản thân. Bắt chước sự khiêm nhường của Chúa Giê-su giúp chúng ta tránh tự đề cao mình và đối xử với đồng nghiệp của mình như sự sáng tạo của Đức Chúa Trời, được làm theo hình ảnh của ngài và có giá trị cao đối với ngài. Khiêm tốn trong công việc có nghĩa là chúng ta sẵn sàng đặt mình dưới quyền của những người cấp trên, không tìm cách phá vỡ các quy tắc hoặc kế hoạch của họ. Chúng ta có thể khiêm tốn khi, nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, chúng ta thờ phượng Ngài và làm việc theo sứ mệnh của Ngài cho đời sống của chúng ta.

Khiêm tốn vâng lời Cha

Chúa Giê-su không chỉ thi hành hoàn hảo quyền năng được Đức Chúa Trời ban cho mà còn phục vụ Cha ngài trong sự vâng lời tuyệt đối. Không có ví dụ nào tuyệt vời hơn lời cầu nguyện đau đớn của Chúa Giê-su trong Vườn Ghết-sê-ma-nê, khi ngài sấp mặt xuống và nói: “Cha ơi! Nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi Con! Song không theo ý-muốn Con, mà theo ý-muốn Cha. ”(Mat 26:39). Để hoàn toàn vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời, Chúa Giê-su đã hạ mình cho đến chết.

Gương của Chúa Giê-su nhắc nhở chúng ta “Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta, ” (Cô 3:23). Ghi nhớ điều này thúc đẩy chúng ta đứng lên vì những gì đúng đắn, bất kể rủi ro nghề nghiệp. Đức Chúa Trời có thể kêu gọi chúng ta vâng lời ngài bằng cách đưa ra những lựa chọn có tác động lớn (chẳng hạn như từ chối yêu cầu thay đổi tài liệu) thu hút nhiều sự chú ý tiêu cực và thậm chí có thể khiến chúng ta mất việc làm. Hoặc, sự vâng lời Đức Chúa Trời tại nơi làm việc có thể diễn ra dưới hình thức yên tĩnh hơn, chẳng hạn như cam kết hàng ngày để tránh những câu chuyện phiếm ở văn phòng. Bất kể loại công việc của chúng ta và những cơ hội mà nó mang lại, chúng ta có thể vâng lời Chúa bằng cách cống hiến hết mình cho sự xuất sắc, ngay cả khi nỗ lực của chúng ta không được giám sát hoặc không được công nhận. Khiêm tốn trong công việc có nghĩa là chúng ta vâng lời Đức Chúa Trời bằng cách theo đuổi các đạo đức và nỗ lực sẽ tôn vinh Ngài.

 Khiêm tốn phục vụ người khác

Chúa Giê su rời ngai vàng và đến thế gian “Vì Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta,” (Mc. 10,45). Một cách ông đã làm gương cho điều này là bằng cách rửa chân cho các môn đệ của mình, nói rằng “Vậy, nếu ta là Chúa là Thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. ”(Ga 13: 14-15). Đây là một ví dụ đáng kinh ngạc về sự khiêm tốn!

Bắt chước “việc tốt” phục vụ khiêm nhường của Chúa Giê-su đòi hỏi chúng ta phải coi nhu cầu của đồng nghiệp quan trọng hơn nhu cầu của chính mình (Phi-líp 2: 3). Việc ích kỷ ở nơi làm việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng khi chúng ta lên tiếng bênh vực những người không có tiếng nói, giúp đỡ những người không thể trả ơn hoặc có ảnh hưởng, hoặc mở rộng hành động tử tế đối với người không tử tế, chúng ta đang khiêm nhường phục vụ người khác như Chúa Giê-su đã làm. Gương khiêm nhường của Chúa Giê-su có thể khiến chúng ta phục vụ người khác theo những cách không thoải mái và có vẻ “thấp hơn mức lương mà chúng ta được trả”. Tuy nhiên, việc noi gương Đấng Christ theo cách này có thể chỉ là “việc tốt” khiến người khác phải ngợi khen và tôn vinh Đức Chúa Trời.

Tiếng gọi khiêm tốn của bạn vào thứ Hai

Hỡi người tin Chúa, bạn được kêu gọi để sống theo đức tin của mình bên ngoài những bức tường của nhà thờ vào Chủ nhật. Đức Chúa Trời đã đặt bạn chính xác nơi Ngài muốn bạn ở, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu — tại công việc cụ thể đó và trong vai trò cụ thể đó. Thế giới công việc tăm tối và rất cần ánh sáng của Chúa Giê su. Sự khiêm nhường giống như Đấng Christ là cách để chiếu sáng ánh sáng đó. Trong Đấng Christ, bạn có mọi thứ bạn cần để khiêm nhường sử dụng những kỹ năng mà Ngài đã ban cho bạn, khi bạn vâng lời Đức Chúa Trời và phục vụ người khác. Xin cho chúng con là ánh sáng để thế giới nhìn thấy Chúa.

Chuyển ngữ: Team Wami

(Nguồn: unlockingthebible.org)

Bài viết liên quan:

Nghe Kinh Thánh Hằng Ngày trên App Wami

Wami

Wami

WAMI là ứng dụng nội dung/bài giảng dành cho cộng đồng cơ đốc nhân người Việt trên toàn thế giới. Với Wami, bạn sẽ được tận hưởng lời Chúa mỗi ngày từ lúc bạn thức giấc cho đến lúc đi ngủ. Wami kết nối với những mục sư, hội thánh, mục vụ giúp bạn hiểu hơn về kinh thánh, lời của Chúa. Wami mong rằng, Wami sẽ đồng hành cùng bạn cho hành trình trở thành một Môn đệ thật của Chúa Giê-su. Tìm ra được lời kêu gọi của Chúa cho bạn, một người môn đệ thật là mong mỏi và ước ao của những người làm nên sản phẩm này.

WAMI
Logo