Học Biết Chúa Mỗi Ngày: Lời Cầu Nguyện Cùng Đức Thánh Linh

Trước khi Chúa Jesus thăng thiên, Ngài hứa rằng Đức Thánh Linh sẽ đến và ngự trong chúng ta. Và tôi nài khuyên bạn hãy giữ lấy những lời mà Chúa Jesus đã nói về Đức Thánh Linh. 

Nhận Lãnh Đấng An Ủi

Trong Giăng chương 14, từ câu 16, Chúa của chúng ta đã phán: Ta sẽ cầu xin Cha, Ngài sẽ ban cho các con một Đấng An Ủi khác để ở với các con đời đời, tức là Thần Chân Lý mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì không thấy và không biết Ngài. Nhưng các con biết Ngài vì Ngài đang ở với các con, và sẽ ở trong các con”. Chúa chúng ta đã hứa ban cho chúng ta một Đấng Giúp Đỡ. Và tôi kêu gọi các bạn, những anh em đồng đạo, với tư cách là con cái Đức Chúa Trời, hãy mời Đức Thánh Linh bước vào trong cuộc đời bạn, hãy mời Ngài vào trong ngày của bạn. 

Ngài là Đấng Giúp Đỡ mà Chúa đã hứa ban, thân vị thứ Ba trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Và nếu bạn thấy thật khó để cầu nguyện, nếu bạn chật vật với đời sống cầu nguyện của mình, hãy mời Đức Thánh Linh giúp bạn. Kinh Thánh nói rằng “chính Thánh Linh dùng những sự thở than không thể diễn tả bằng lời mà cầu thay cho chúng ta”. 

Nếu bạn đang yếu đuối, và bạn cần sức mạnh để vượt qua 1 ngày dài, hãy mời Đức Thánh Linh vào trong tấm lòng bạn. Kinh Thánh nói Đức Thánh Linh giúp đỡ chúng ta trong sự yếu đuối của chúng ta. 

Được Tự Do Trong Đức Thánh Linh

Nếu bạn cảm thấy nặng nề, nếu bạn cảm thấy bị đè nén, nếu bạn thấy gánh nặng bởi bất cứ điều gì, thì Kinh Thánh nói trong 2 Cô-rinh-tô chương 3, câu 17: Chúa là Thánh Linh, nơi nào có Thánh Linh của Chúa, nơi đó có tự do”. 

Bạn có thể tìm thấy tự do khỏi bất cứ gánh nặng nào, khi bạn mời Chúa Thánh Linh bước vào. Khi bạn hiểu về Đức Chúa Trời và Chúa Thánh Linh, bạn sẽ nhận ra rằng bạn cần Ngài, bạn cần sự giao thông của Ngài, bạn cần lời khuyên của Ngài, mỗi ngày. Vì vậy hãy cùng tôi, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, chúng ta cùng cầu nguyện và mời Đức Thánh Linh bước vào ngày mới của chúng ta.

Dù bạn đang ở đâu, trong phòng, trong nhà, trong xe của mình, bất cứ nơi đâu. Hãy mở lòng mình, mở tâm trí mình với Đức Thánh Linh, và chào đón Ngài. Vậy, chúng ta hãy cùng cầu nguyện.

Quyền Năng Từ Đức Thánh Linh

Lạy Cha Thiên Thượng, con tìm kiếm sự hiện diện của Ngài hôm nay, con tìm kiếm sự hiệp thông với Ngài. Xin khiến sự hiện diện của Chúa đầy dẫy trên con, thưa Chúa Thánh Linh. Lời Chúa đã phán trong Công vụ chương 1 câu 8 rằng: Khi Đức Thánh Linh giáng trên các con thì các con sẽ nhận lấy quyền năng”. Và hôm nay con cầu xin rằng Đức Thánh Linh sẽ đến trên con, ngự trên con và cai trị con hoàn toàn. 

Xin Chúa Thánh Linh ngự trị mọi phần của cuộc đời con, tâm linh, tâm hồn, thân thể con, để con có thể nhận lấy quyền năng siêu nhiên từ Ngài, và bước đi trong thẩm quyền là con cái của Đức Chúa Trời. Xin Chúa Thánh Linh đến trên con, để tâm linh và tâm hồn con, tâm trí con không còn chỗ cho bất cứ điều gì mà không đến từ Chúa. 

Xin lấp đầy con với chính Ngài, để khi ma quỷ cố gắng nhắm đến con, chúng sẽ chỉ nhìn thấy Ngài. Xin đổ đầy con với sự hiện diện của Ngài, và thêm sức cho con để bước đi trên con đường mà Chúa đã định cho con. Con mời Ngài đến và sống trong lòng con. Xin Chúa luôn ở cùng con, xin Ngài luôn tác động đến tâm trí con và suy nghĩ của con, ban cho con những ý tưởng thánh khiết và động cơ trong sạch. 

Xin đổi mới tâm trí của con, để con tràn đầy những suy nghĩ tin kính. Những suy nghĩ về việc rao giảng Tin Lành của Đấng Christ, những ý tưởng về sự hòa bình và yêu thương. Chúa Thánh Linh ơi, con cầu xin Ngài là Đấng cầu thay cho con, để trong những lúc con yếu đuối và bối rối, Ngài sẽ giúp đỡ con, thêm sức cho con, trấn tĩnh con, và ban bình an cho con. 

Ngài biết mọi suy nghĩ của lòng con, và Ngài thấu rõ mọi tư tưởng, cảm xúc của con, để trong những lúc khó khăn, Ngài dùng những điều ấy mà cầu thay cho con. Xin Ngài là người hướng dẫn và giáo viên của con, Đức Thánh Linh ơi. Xin giúp con hiểu biết các đường lối Chúa, giúp con trở thành người làm theo Lời Ngài, chứ không chỉ là người nghe Lời Ngài. 

Xin hướng dẫn con bước đi như thế nào, nói với người khác ra sao, và nên cầu nguyện như thế nào. Xin dạy con cách sống 1 đời sống công chính và tin kính. Xin hướng dẫn con, và dạy dỗ con mọi điều để sống đẹp lòng Chúa. Xin thêm sức cho con, để đức tin của con không dao động và lung lay. 

Con muốn đứng vững trong Lời Chúa, đứng vững trong đức tin. Con cầu xin Đức Thánh Linh là Đấng An Ủi con, và Đấng Giúp Đỡ luôn hiện diện mọi lúc. Xin Chúa đừng bao giờ để con phải đối mặt với cuộc sống này một mình. Ngài đã hứa rằng Ngài sẽ không bao giờ lìa con, không bao giờ bỏ con. 

Nhưng xin Chúa cũng kéo con đến gần Ngài, để chính con sẽ không bao giờ xa cách Chúa, và luôn ở dưới sự che phủ thuộc linh của Ngài. Chính Đức Thánh Linh là Đấng làm cho con được khôn ngoan, và Ngài là Đấng bày tỏ về Đức Chúa Trời cho con. Xin ban cho con sự khôn ngoan trong ngày hôm nay, để đưa ra những quyết định khôn ngoan, và điều hướng cuộc sống này với sự khôn ngoan. 

Đức Thánh Linh Soi Dẫn Chúng Ta Hiểu Lời Ngài

Xin giúp con hiểu được tấm lòng của Chúa, suy nghĩ của Chúa, ý muốn và mục đích của Ngài dành cho con, là người tin theo Ngài. Đức Thánh Linh ơi, con cầu xin Ngài giúp con thấy được cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời, và tất cả mọi sự tốt lành của Ngài trên đời sống con. Xin giúp con hiểu những điều thuộc về Ngài. Chính Ngài là Đấng soi sáng con mắt tâm linh của con, để con được thấy Ngài và đường lối của Ngài cách rõ ràng hơn. 

Con cầu xin Ngài ban cho con sự hiểu biết thiêng liêng sẽ giúp con bước đi hàng ngày với Đức Chúa Jesus Christ. Chính Đức Thánh Linh là Đấng ấn chứng chúng con thuộc về Đức Chúa Trời. Ngài là ấn chứng thiên thượng về sự cứu rỗi của con. Đức Chúa Trời nhìn xuống từ thiên đàng, và biết con là con cái Ngài, vì Đức Thánh Linh ở trong con. 

Xem thêm video về:

Con cảm ơn Ngài vì Ngài là cầu nối trực tiếp của con, thông qua Đức Chúa Jesus, để đến với Đức Chúa Cha. Xin Ngài cứ tiếp tục cáo trách con về tội lỗi, để con được thanh tẩy tấm lòng mình, để con có tấm lòng ăn năn thống hối và theo đuổi 1 đời sống thánh khiết và không chỗ chê trách. Xin thúc giục con để có lòng đói khát sự công bình trong đời sống con, để có lòng khao khát sự tương giao với Chúa, cầu nguyện và trò chuyện cùng Ngài. 

Xin giúp con và dạy dỗ con để phát triển 1 thói quen nhờ cậy Chúa trong mọi điều, vì Ngài là Đấng tể trị và kiểm soát tất cả mọi lĩnh vực trong cuộc đời con. Con không thể dựa vào sự khôn ngoan, sức mạnh và khả năng của riêng con, nhưng con cần Ngài Chúa ôi. Con cần sức mạnh của Ngài, con cần Thánh Linh Ngài, từng giây từng phút trong cuộc đời con. 

Con biết mình yếu đuối và bất toàn, nhưng con làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho con. Còn nếu không có Ngài, con không thể làm được gì, và cũng chẳng ra chi. Đời sống của con trở nên có giá trị khi có Ngài ngự trị Chúa ôi. 

Con xin Ngài mở mắt tâm linh con, để nhìn mọi thứ theo cách Chúa nhìn. Xin đừng để con chỉ nhìn và tin những gì con đang thấy bằng đôi mắt thuộc thể này. Nhưng thay vào đó, con cầu xin Ngài ban cho con 1 tâm linh sáng suốt, soi sáng mọi thứ qua đôi mắt tâm linh của con, và ban cho con khả năng phân biệt, để con trở thành 1 con cái khôn ngoan thông sáng của Ngài.

Con xin đầu phục hoàn toàn mọi lĩnh vực của đời sống con cho Ngài, và xin Chúa giúp con luôn tin cậy Ngài trong mọi hoàn cảnh. Con hiệp ý với mọi người đang nghe và mở lòng với Ngài ngay bây giờ, xin Ngài đổ đầy họ với sự hiện diện của Ngài. 

Chúc Phước Cho Người Khác Cũng Nhận Được Đức Thánh Linh

Cho những ai đang cần sức mạnh để vượt qua ngày hôm nay, Đức Thánh Linh ơi con cầu nguyện rằng Ngài sẽ là nguồn sức mạnh siêu nhiên của họ. Cho những ai thức dậy với sự tổn thương, cho những ai đang trải qua đau đớn, con cầu xin Chúa Thánh Linh, Ngài sẽ là nguồn an ủi thiêng liêng, xoa dịu trái tim sầu não của họ. 

Cho những ai đang cảm thấy lạc lõng và cô đơn, và cần được chỉ dẫn, con cầu xin Chúa Thánh Linh, Ngài sẽ là Đấng An Ủi và dẫn dắt họ. Lạy Chúa Jesus, Ngài phán trong Lời Ngài rằng, Ngài sẽ gửi đến một Đấng Giúp Đỡ. Một Đấng Giúp Đỡ sẽ dạy dỗ chúng con mọi điều, và giúp chúng con nhớ mọi điều Ngài đã phán dạy chúng con. Và con cảm ơn Ngài vì lời hứa quý báu ấy, và Đức Thánh Linh thực sự đang ở đây cùng chúng con. 

Đức Thánh Linh Nhắc Nhở Lời Chúa Cho Chúng Ta

Nguyện xin Đức Thánh Linh nhắc nhở con, để con có thể nhớ rằng khi Chúa đứng về phía con, thì không ai có thể nghịch với con. Xin Đức Thánh Linh nhắc nhở con luôn luôn rằng, Chúa đã phán: Không điều gì có thể phân cách con khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời, không điều gì có thể lấy đi tình yêu của Chúa khỏi con. 

Xin Chúa Thánh Linh nhắc con trong những giờ phút yếu đuối, rằng không 1 điều gì, dù sự chết, sự sống, các thiên sứ, các bậc cầm quyền, dù nỗi sợ hãi của con ngày hôm nay, hay sự lo lắng của con ngày mai, đều không thể phân rẽ con khỏi tình yêu mạnh mẽ của Ngài. Xin Chúa nhắc nhở con rằng con đã được chuộc mua bởi dòng huyết báu của Chúa Jesus, bởi vậy giá trị của con không được xác định bởi những thứ thuộc về thế gian này. 

Xin Chúa Thánh Linh giúp con biết con là ai trong Đấng Christ. Lạy Chúa, con biết rằng Thánh Linh Ngài ngự trong tấm lòng của tất cả những ai đặt lòng tin chân thật nơi Đấng Christ, và chấp nhận Chúa Jesus là Chúa và Cứu Chúa của mình. Con rất biết ơn Ngài vì đặc ân được tương giao mỗi ngày với Đức Thánh Linh, và mọi nơi con đi, Ngài đều ở cùng con. 

Và với mỗi người đang hiệp ý cầu nguyện ngay giờ này, “Cầu xin Đức Chúa Trời là nguồn hi vọng làm cho anh em ngập tràn niềm vui và bình an trong đức tin, để nhờ năng quyền của Đức Thánh Linh, anh em được chứa chan hi vọng!” (Rô ma 15:13). Con cảm ơn Ngài vì Ngài đã lắng nghe lời cầu xin của chúng con. Chúng con xin dâng cuộc đời, tâm hồn, tâm linh, thân thể, sự sống của chúng con trong tay Ngài. Chúng con hiệp ý cầu nguyện trong Danh Đức Chúa Jesus Christ, amen!

Chuyển ngữ: Team Sứ Điệp Tỉnh Thức

(Nguồn: Sứ Điệp Tỉnh Thức Youtube)

Bài viết liên quan:

Nghe Kinh Thánh Hằng Ngày trên App Wami

Wami

Wami

WAMI là ứng dụng nội dung/bài giảng dành cho cộng đồng cơ đốc nhân người Việt trên toàn thế giới. Với Wami, bạn sẽ được tận hưởng lời Chúa mỗi ngày từ lúc bạn thức giấc cho đến lúc đi ngủ. Wami kết nối với những mục sư, hội thánh, mục vụ giúp bạn hiểu hơn về kinh thánh, lời của Chúa. Wami mong rằng, Wami sẽ đồng hành cùng bạn cho hành trình trở thành một Môn đệ thật của Chúa Giê-su. Tìm ra được lời kêu gọi của Chúa cho bạn, một người môn đệ thật là mong mỏi và ước ao của những người làm nên sản phẩm này.

WAMI
Logo