Học Biết Chúa Mỗi Ngày: Lời Cầu Nguyện Buổi Sáng

Học Biết Chúa Mỗi Ngày: Lời Cầu Nguyện Buổi Sáng

 

Lạy Cha Thiên Thượng, con cảm ơn Ngài vì đã ban cho con ngày mới này. Như tác giả Thi Thiên viết: “Này là ngày Đức Giê-hô-va làm nên; chúng con sẽ mừng rỡ và vui vẻ trong ngày ấy”. Con dâng ngày hôm nay trong tay Ngài, Cha ôi. 

Vui Mừng Cho Ngày Mới

Con sẽ mừng rỡ, và con sẽ vui vẻ trong ngày hôm nay. Bởi vì ân điển, sự bình an, và sự bảo vệ của Ngài luôn ở cùng con. Lạy Cha, con công bố Lời Ngài rằng: “Quả thật, trọn đời con, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo con”. Nguyện xin dòng huyết báu của Chúa Jesus chảy trong thân thể con, tâm linh và tâm hồn con. 

Con dâng trình tất cả mọi điều trong cuộc đời con trong tay Ngài. Con xin đặt những sự sợ hãi, lo lắng, bất an của con dưới chân Ngài, vì Ngài là Đấng lo liệu cho con. Hôm nay lại là một ngày khác, và con không biết con sẽ đối diện với những điều gì thưa Chúa. Con không biết ngày hôm nay có gì, nhưng con tin chắc rằng Ngài là Đức Chúa Trời thành tín, Đấng luôn giúp đỡ con. 

Sự Chỉ Dẫn Từ Chúa Cho Ngày Mới

Ngài sẽ chỉ dẫn các bước của con ngày hôm nay, để con đi trong con đường bình an, và lòng con sẽ vâng theo các mạng lệnh Ngài. Xin xoa dịu những cảm xúc của con, thưa Cha. Xin ở cùng con trong ngày hôm nay và dõi theo con luôn luôn. Xin ban lệnh các thiên sứ Ngài quan phòng con trong ngày hôm nay. 

Lạy Chúa Jesus, Ngài là Đấng Cứu Chuộc con, Ngài là Đấng Chăn hiền lành. Ngài là Đấng Chăn khiến con an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn con đến mé nước bình tịnh. Xin làm vững mạnh đức tin của con, và giúp con đối diện với ngày hôm nay nhờ sức mới trong Ngài. Xin giúp con đứng vững trong đức tin. 

Lạy Cha, xin ban cho con một tâm trí sáng suốt trong ngày hôm nay. Xin soi sáng tâm trí con, để con sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn trong ngày hôm nay. Xin giúp con không bối rối trong bất cứ lĩnh vực nào, vì Lời Ngài phán rằng “Ngài không phải Đức Chúa Trời của sự hỗn loạn, nhưng của sự bình an”. 

Xin Ngài chiến đấu cùng con trong ngày hôm nay. Xin bảo vệ con khỏi bất cứ cơn bão nào có thể đem đến sự sợ hãi, hay bất cứ thử thách nào có thể khiến con xao lãng, bối rối và bất an. Xin giúp con có tâm trí của Đấng Christ. Ngài không ban cho con tâm thần sợ hãi, hay bối rối, nhưng Ngài đã ban cho con một tâm thần mạnh mẽ, yêu thương, và một tâm trí tự chủ. Con chọn ngày hôm nay để đặt tâm trí con, tấm lòng con trong Lời Ngài. 

Đồng Hành Cùng Lời Chúa

Con cầu xin Ngài giúp con suy ngẫm Lời Ngài cả ngày lẫn đêm. Và con tạ ơn Ngài vì Lời Ngài luôn luôn đúng. Thưa Cha, xin giúp con buông bỏ ngày hôm qua, xin giúp con tha thứ và bắt đầu lại trong ngày mới này. Xin giúp con tin cậy kế hoạch của Ngài, và thấy những khởi đầu mới mà Ngài dành cho con. Xin chữa lành con khỏi những sự đau đớn của ngày hôm qua. Xin giúp con bắt đầu lại vì con biết rằng Ngài có một kế hoạch tốt lành hơn cho con.

Lạy Vua Jesus, con tôn cao Danh Ngài. Ngài là hòn đá góc nhà của cuộc đời con. Con cầu xin Ngài chỉ dẫn đường lối con trong ngày hôm nay. Lời Ngài phán rằng: “Tình yêu thương của Ngài không bao giờ dứt. Mỗi buổi sáng, lòng thương xót của Chúa tươi mới luôn. Sự thành tín Ngài là lớn lắm”. Lạy Chúa Jesus, con cảm ơn Ngài vì Ngài đã đắc thắng tội lỗi và sự chết, và Ngài đã ban cho con sự đắc thắng trong Danh Ngài.

Đồng Đi Cùng Với Chúa

Xin giúp con không sợ hãi bất cứ điều gì đến trong ngày hôm nay, bởi vì mọi sự đều ở trong tay Ngài. Con mời Ngài cùng đi với con, Chúa ôi. Nguyện xin Đức Thánh Linh hướng dẫn con, dẫn dắt con, và phán với con. Con hướng mắt và hướng lòng con đến ngôi Ngài trên thiên đàng. 

Xem thêm video về:

Con nhìn lên Ngài, Đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin. Lời Ngài phán rằng: “Người nào để tâm trí mình nương cậy nơi Chúa, thì Ngài sẽ giữ gìn người trong sự bình an trọn vẹn”. Và con đến với Ngài ngày hôm nay, con cầu xin Ngài làm tươi mới tâm trí con, khi con suy ngẫm Lời Ngài. Con cầu xin Ngài ban bình an trong tấm lòng con, và trong tâm trí con, và làm yên lặng mọi lời xáo trộn từ kẻ thù. 

Xin đừng để điều gì ảnh hưởng đến con và gia đình con, bởi vì dòng huyết của Chúa Jesus là hàng rào bảo vệ chúng con. Không điều gì từ kẻ thù, không một vũ khí nào chế ra chống lại con được thành công. Con xin từ bỏ mọi điều không đẹp lòng Chúa, những thói quen cũ, những thói quen tội lỗi, bất cứ suy nghĩ không thánh khiết nào, hay những mối quan hệ tiêu cực.

Sự Bảo Vệ Của Ngài Cho Ngày Mới

Con chọn ở dưới sự bao phủ bởi dòng huyết của Chúa Jesus Christ. Và con công bố sự bảo vệ, sự quan phòng và hướng dẫn của Ngài trên cuộc đời con. Con đến trước Ngài hôm nay, biết rằng mọi quyền năng đều trong tay Ngài. Con biết và tin chắc rằng Ngài là Đức Chúa Trời quan tâm đến dân sự Ngài. Và con đặt niềm tin nơi Ngài. 

Con đặt mọi tình huống con đối diện ngày hôm nay trong sự quan phòng của Ngài. Cuộc đời con ở trong tay Ngài. Con đầu phục mọi mối quan hệ, mọi suy nghĩ, mọi mối quan tâm và lo lắng cho Ngài. Xin Ngài cất đi mọi sự nghi ngờ, mọi sự sợ hãi, mọi cảm xúc tiêu cực khỏi con. Và con cầu xin Ngài ban cho con ân điển và lòng thương xót của Ngài. 

Con cầu xin Ngài khai phóng quyền năng thiên thượng của Ngài, để dẫn dắt con, và giúp đỡ con. Xin đổ đầy con với Thánh Linh Ngài. Xin mở mắt tâm linh con để con được thấy, và mở tai con để con được nghe, để con không sa ngã trước sự tấn công của kẻ thù. 

Dâng Trình Đời Sống Cho Chúa

Con đặt đời sống con dưới chân Ngài. Và con dâng trình mọi ước muốn, mọi khát khao, và mọi mơ ước của con cho Ngài. Mọi điều con mong đợi, mọi điều con ưa thích và quý trọng, con đặt chúng trước Ngài, thưa Cha. Và con đầu phục chính mình trước Ngài.

Con cầu xin Chúa Thánh Linh vận hành cách mạnh mẽ trên con. Xin Ngài đổ đầy con với các ân tứ và bông trái của Ngài. Con chào đón Ngài, Chúa Thánh Linh ơi. Ngài là nguồn tình yêu, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Và lạy Chúa, con cầu nguyện rằng tất cả những bông trái này sẽ đầy dẫy trong cuộc đời con. 

Con tin rằng không điều gì có thể phân cách con khỏi Ngài. Xin dạy con chỉ chọn đường lối Ngài, để mọi bước con đi sẽ dẫn con đến gần hơn với Ngài. Xin giúp con bước đi trong Lời Ngài, không phải trong cảm nhận hay cảm xúc riêng của con. 

Như Thi Thiên 86 nói rằng: “Đức Giê-hô-va ôi! Xin nghiêng tai nhậm lời con. Vì con đang khốn cùng và thiếu thốn. Xin bảo vệ linh hồn con, vì con là người trung tín. Xin cứu đầy tớ Chúa, là người vẫn tin cậy Ngài. Chúa ôi! Xin thương xót con, Vì hằng ngày con kêu cầu Ngài. Chúa ôi! Trong vòng các thần không có ai giống như Chúa, Cũng chẳng có công việc gì giống như công việc Ngài. Muôn dân mà Chúa đã tạo dựng, Sẽ đến thờ lạy trước mặt Chúa, Và tôn vinh danh Ngài. Vì Chúa rất vĩ đại, làm các phép mầu, Chỉ một mình Chúa là Đức Chúa Trời mà thôi. 

Lạy Đức Giê-hô-va, xin dạy con đường lối của Chúa, Thì con sẽ đi theo chân lý của Ngài; Xin khiến con một lòng kính sợ danh Ngài”. Xin Chúa giữ con khỏi những suy nghĩ, lời nói, ước muốn và việc làm không đẹp lòng Ngài. Xin giữ con để con không rối trí và nản lòng. Con cầu nguyện rằng Thánh Linh Ngài sẽ đầy dẫy con và dẫn dắt con ngày hôm nay. 

Con cảm ơn Ngài vì Ngài đã lắng nghe lời cầu xin của con. Con cảm ơn Ngài đã nhậm lời cầu nguyện của con. Con công bố và tuyên bố rằng con có sự đắc thắng ngày hôm nay trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Con xin dâng cuộc đời, tâm hồn, tâm linh, thân thể con và gia đình con trong cánh tay toàn năng của Ngài. Ngài là Chúa và Cứu Chúa của con. Con chúc tán danh Ngài và cầu nguyện trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen!

Chuyển ngữ: Team Sứ Điệp Tỉnh Thức

(Nguồn: Sứ Điệp Tỉnh Thức Youtube)

Bài viết liên quan:

Nghe Kinh Thánh Hằng Ngày trên App Wami

Wami

Wami

WAMI là ứng dụng nội dung/bài giảng dành cho cộng đồng cơ đốc nhân người Việt trên toàn thế giới. Với Wami, bạn sẽ được tận hưởng lời Chúa mỗi ngày từ lúc bạn thức giấc cho đến lúc đi ngủ. Wami kết nối với những mục sư, hội thánh, mục vụ giúp bạn hiểu hơn về kinh thánh, lời của Chúa. Wami mong rằng, Wami sẽ đồng hành cùng bạn cho hành trình trở thành một Môn đệ thật của Chúa Giê-su. Tìm ra được lời kêu gọi của Chúa cho bạn, một người môn đệ thật là mong mỏi và ước ao của những người làm nên sản phẩm này.

WAMI
Logo