Học Biết Chúa Mỗi Ngày: Có Phải Chúa Kêu Gọi Mọi Cơ Đốc Nhân Phục Vụ Ngài?

Học Biết Chúa Mỗi Ngày_Có Phải Chúa Kêu Gọi Mọi Cơ Đốc Nhân Phục Vụ Ngài

Câu trả lời nhanh chóng cho điều này là ‘Có’, nhưng có những điều chúng ta cần hiểu để bất kỳ Cơ đốc nhân nào có thể thực hiện lời kêu gọi này.

Đại Mạng Lệnh

Trước khi Chúa Giê-su về trời, Ngài đã ban cho các môn đồ một mệnh lệnh, mà chúng ta gọi là đại mạng lệnh .

Vậy, hãy đi dạy-dỗ muôn-dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh-Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận-thế.”( Ma-thi-ơ 28: 19-20 ).

Các môn đồ đã ở với Chúa Giê-su ba năm và đã nghe ngài dạy dỗ, giảng dạy, thấy ngài làm phép lạ , và đôi khi Chúa Giê-su sai họ ra thực hành những điều họ đã thấy và đã nghe, rồi quay lại kể lại những việc họ đã làm.

Trong những câu này, Chúa Giê-su ra lệnh cho họ ra đi và thu hút các môn đồ. Một đệ tử là người sẽ tuân theo chỉ dẫn của người lãnh đạo của họ và làm những gì anh ta được yêu cầu. Vì vậy, Chúa Giê-su bảo các môn đồ rao giảng, dạy dỗ, làm phép báp têm, vâng lời, làm phép lạ và tất cả những điều Ngài đã làm, rồi bảo các học trò của họ ra ngoài và làm như vậy, điều này sẽ khiến họ trở thành môn đồ .

Chúa kêu gọi mọi người

Vì vậy, khi Chúa Giê-su ra lệnh, ngài mong đợi rằng tất cả những ai nghe sứ điệp của các môn đồ ngài cũng sẽ trở thành môn đồ, và sau đó sẽ đi môn đồ hoá để những người khác cũng trở thành môn đồ, v.v. Đây là điều mà Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta làm để phục vụ trong việc này vương quốc.

Đúng vậy, Chúa Giê-su kêu gọi mọi người trở thành môn đồ, nhưng điều này không nhất thiết có nghĩa là mọi người sẽ làm công việc của Giáo hội, mục sư, người truyền giáo ở nước ngoài hoặc công nhân Cơ đốc toàn thời gian. Những người đảm nhận những vai trò này gần như luôn nói rằng họ có thêm một sự kêu gọi từ Đức Chúa Trời qua Đức Thánh Linh của Ngài.

Thợ làm lều

Trong Công vụ các sứ đồ, Phao-lô phục vụ Đức Chúa Trời với tư cách là một “sứ đồ”. Ông đã đi rao giảng và giảng dạy rất nhiều, và kết quả là nhiều người đã trở thành Cơ Đốc Nhân. Sau đó, ông đã giúp dạy họ ở mức độ sâu hơn để họ trở thành những Cơ đốc nhân vững vàng.

Chúng ta đọc trong Công vụ các Sứ đồ rằng Phao-lô là một người thợ làm lều bằng nghề buôn bán và đôi khi ông làm nghề thợ lều để tự trang trải cuộc sống, để không trở thành gánh nặng cho một số người mà ông đã dẫn đến với Đấng Christ.

Đôi khi mọi người sẽ làm điều này ngày nay, chúng tôi gọi họ là “những người thợ làm lều”. Họ làm việc để nuôi sống bản thân nhưng cũng tiếp tục thu nhận đồ đệ. Điều này đặc biệt xảy ra ở những quốc gia không cho phép các mục sư hoặc nhà truyền giáo toàn thời gian, nhưng họ vẫn cảm thấy Chúa đã gọi họ.

Mỗi Cơ đốc nhân đều có vai trò trong Hội thánh của Đức Chúa Trời

Đức Chúa Trời đã ban cho tất cả mọi người trong dân Ngài những món quà để chúng ta có thể giúp khích lệ và phục vụ dân Ngài. Có một danh sách khá dài về chúng, và có thể tìm thấy chúng trong 1 Cô-rinh-tô 12: 1-31 ; Rô-ma 12: 3-8 ; Ê-phê-sô 4: 1-16 ; 1 Phi-e-rơ 4: 1-11 .
Vì vậy, ngoài việc đào tạo môn đồ, chúng ta có thể sẽ tìm thấy một số vai trò trong bối cảnh hội thánh của chúng ta để phục vụ hội thánh bằng cách sử dụng các ân tứ thuộc linh mà Ngài đã ban cho chúng ta.

Sự kết luận

“ Đại mạng lệnh ” là mệnh lệnh của Chúa Giê-su, vì vậy chúng ta không có lựa chọn nào về việc có nên phụng sự Chúa bằng cách tiếp cận và thu hút các môn đồ hay không. Mỗi Cơ đốc nhân phải làm điều này nếu họ là môn đồ chân chính. Không phải ai cũng sẽ làm việc này toàn thời gian.

Trách nhiệm của chúng ta là cầu xin Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy Ngài muốn chúng ta phục vụ Ngài như thế nào, chứ không phải là Ngài có muốn chúng ta phục vụ Ngài hay không.

Chuyển ngữ: Team Wami

(Nguồn: biblword.net)

Bài viết liên quan:

Nghe Kinh Thánh Hằng Ngày trên App Wami

Wami

Wami

WAMI là ứng dụng nội dung/bài giảng dành cho cộng đồng cơ đốc nhân người Việt trên toàn thế giới. Với Wami, bạn sẽ được tận hưởng lời Chúa mỗi ngày từ lúc bạn thức giấc cho đến lúc đi ngủ. Wami kết nối với những mục sư, hội thánh, mục vụ giúp bạn hiểu hơn về kinh thánh, lời của Chúa. Wami mong rằng, Wami sẽ đồng hành cùng bạn cho hành trình trở thành một Môn đệ thật của Chúa Giê-su. Tìm ra được lời kêu gọi của Chúa cho bạn, một người môn đệ thật là mong mỏi và ước ao của những người làm nên sản phẩm này.

WAMI
Logo