Học Biết Chúa Mỗi Ngày: Có Ổn Không Nếu Tránh Né Sự Bắt Bớ?

Học Biết Chúa Mỗi Ngày: Có Ổn Không Nếu Tránh Né Sự Bắt Bớ?

Kinh thánh nói rằng những người theo Chúa Giê-su sẽ bị bắt bớ khi họ sống cuộc sống tin kính trong xã hội không tin kính ( 2 Ti-mô-thê 3:12 ). Triển vọng này có thể khiến chúng ta lo lắng! Vì vậy, làm thế nào chúng ta có thể cố gắng tránh bị bức hại? Và đây có phải là một điều tốt để làm?

Tôi muốn chạy trốn đến một đất nước khác để thoát khỏi sự bắt bớ và đau khổ. Như vậy có ổn không?

Đây là vấn đề đầu tiên và quan trọng nhất giữa bạn và Chúa. Bạn có thể phân biệt đâu là ý muốn của mình và đâu là ý muốn của Đức Chúa Trời không? Có thể có những lúc Đức Chúa Trời yêu cầu bạn chạy trốn. Ngay cả Chúa Giê-su đôi khi cũng tránh những khó khăn vì chưa đến thời của Ngài ( Ma-thi-ơ 2: 13-14 ; 10:23 ; Lu-ca 4:30 ; Giăng 8:59 ).

Điều tương tự cũng áp dụng cho Phao-lô ( Công vụ 9:25 ; 9:30 ; 17:10 ). Tuy nhiên, chúng ta đừng nhắm mắt vì sự thật rằng Đức Chúa Trời đang yêu cầu dân Ngài trong nhiều hoàn cảnh ở lại và trường tồn. Một số người chọn cách bỏ trốn nhưng sau đó hối hận vì họ cảm thấy Chúa yêu cầu họ ở lại. Một khi bạn đã rời đi, thường không có đường quay lại.

Mục đích của chúng ta trên đất không phải là để thoát khỏi sự bắt bớ, nhưng là ánh sáng của thế gian và muối của đất, nói cho người khác tin tức về sự cứu sống của Chúa Giê Su. Làm thế nào những người khác sẽ được cứu nếu bạn và tôi liên tục chạy trốn khỏi sự bắt bớ? Chúa Giê-xu không chọn chạy trốn cũng không chiến đấu trong giờ đen tối nhất của cuộc đời Ngài. Ngài kiên trì, chịu đựng và vững vàng vượt qua giông tố ( Lu-ca 22: 41-52 ).

Đúng vậy, ở lại và chịu đựng có thể là điều vô cùng khó khăn. Nó thậm chí có thể là Thiên Chúa yêu cầu một người nào đó hi sinh cuộc sống của mình. Một chiếc vương miện đặc biệt đang chờ đợi những người hy sinh mạng sống vì đức tin của họ ( Khải Huyền 2:10 ). Nhưng chúng ta không cần phải tìm kiếm sự tử đạo. Đúng hơn, khi chúng ta ở lại, chúng ta có thể tìm kiếm công lý – cho bản thân và cho người khác.

Trong nhiều trường hợp, ngay cả những người bị bức hại cũng có quyền hợp pháp. Sử dụng chúng, giống như Paul đã làm. Ông sử dụng quyền công dân La Mã của mình ( Công vụ 22: 24-29 ) và kháng cáo Sê-sa ( Công vụ 25: 9-11 ). Làm cho hoàn cảnh của ông được toàn thế giới biết đến của Chúa, ghi lại các sự việc, tìm kiếm một người biện hộ và thực hiện tất cả các quyền hợp pháp mà bạn có. Và đừng quên rằng Đấng Christ sẽ luôn ở với chúng ta – bất kể chúng ta phải chịu đựng điều gì.

Có ổn không khi theo Đấng Christ trong bí mật để tôi không bị bắt bớ?

Đôi khi, theo Đấng Christ trong bí mật có thể có nghĩa là bạn có thể bảo toàn mạng sống của mình, hoặc bạn có thể tránh được sự bắt bớ nghiêm trọng. Nếu đây là sự lựa chọn bạn phải thực hiện, thì bạn đang ở một vị trí rất khó khăn. Chúng ta có thể nói rất nhiều điều về nó, nhưng tốt nhất là hãy xem Kinh thánh nói gì.

Chính Chúa Giê-su cho chúng ta câu trả lời: “ Bởi đó, ai xưng ta ra trước mặt thiên-hạ, thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha ta ở trên trời; còn ai chối ta trước mặt thiên-hạ, thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha ta ở trên trời. ”( Ma-thi-ơ 10: 32-34). Vì vậy, có thể hiểu được rằng một người nào đó giữ bí mật đức tin của họ trong Đấng Christ để cứu mạng sống của họ, thì đối với một Cơ đốc nhân, đức tin bí mật theo quan điểm Kinh thánh đơn giản không phải là một lựa chọn.

Câu hỏi tiếp theo của bạn có thể dễ dàng là: Tại sao Chúa lại làm khó nó như vậy? Câu trả lời một lần nữa rất đơn giản: mục đích của chúng ta trên đất cuối cùng không phải là để bảo toàn mạng sống của mình, nhưng là ánh sáng của thế giới và muối của đất, nói cho người khác tin tức cứu chuộc của Chúa Giê Su.

Làm thế nào những người khác sẽ được cứu nếu bạn và tôi chỉ thực hành đức tin của mình trong bí mật? Đúng vậy, đôi khi chúng ta có nguy cơ bị bắt bớ khi làm như vậy, và đôi khi chúng ta liều mạng của chính mình. Nhưng chúng ta biết ý muốn của Đức Chúa Trời là chúng ta chia sẻ lẽ thật của Ngài với người khác, và chúng ta cũng biết Ngài đủ quyền năng để bảo vệ chúng ta cho đến khi hoàn thành sứ mệnh của chúng ta trên đất.

Đúng vậy, sống cho Đấng Christ trong thế giới này có thể khó khăn. Nhưng thế giới này không phải là nhà của chúng ta. Những thử thách trong cuộc sống là công cụ mà Đức Chúa Trời sử dụng để xây dựng chúng ta và khiến chúng ta giống Chúa Giê-su hơn.

Dù khó khăn có thể ập đến, chúng ta yên tâm một điều: Ngài sẽ ở bên chúng ta. Ngay trước khi Ngài lên trời, Chúa Giê-xu đã ban cho chúng ta mệnh lệnh cuối cùng của Ngài để truyền bá phúc âm cho thế giới. Cùng với đó, Ngài cũng đã ban cho chúng ta lời hứa cuối cùng của Ngài. “ Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận-thế.” ( Ma-thi-ơ 28:20 ). Và đó là vào cuối ngày tất cả những gì quan trọng.

Chuyển ngữ: Team Wami

Wami

Wami

WAMI là ứng dụng nội dung/bài giảng dành cho cộng đồng cơ đốc nhân người Việt trên toàn thế giới. Với Wami, bạn sẽ được tận hưởng lời Chúa mỗi ngày từ lúc bạn thức giấc cho đến lúc đi ngủ. Wami kết nối với những mục sư, hội thánh, mục vụ giúp bạn hiểu hơn về kinh thánh, lời của Chúa. Wami mong rằng, Wami sẽ đồng hành cùng bạn cho hành trình trở thành một Môn đệ thật của Chúa Giê-su. Tìm ra được lời kêu gọi của Chúa cho bạn, một người môn đệ thật là mong mỏi và ước ao của những người làm nên sản phẩm này.

WAMI
Logo