Học biết Chúa mỗi ngày: Cho những ai đang thất vọng với Hội Thánh của mình

Cho những ai đang thất vọng với Hội Thánh của mình

Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh-Linh.(Ê-phê-sô 2:22).

Nếu bạn đã từng chán nản với Hội thánh, nếu bạn đã từng cảm thấy muốn từ bỏ Hội thánh (giống như hầu hết các Cơ đốc nhân tại một thời điểm nào đó trong cuộc đời của họ), thì bài viết này là dành cho bạn. Bạn cần nắm bắt hình ảnh Hội thánh như một tòa nhà trong Kinh thánh để có thể duy trì thánh chức suốt đời trong thân thể của Đấng Christ, bất cứ nơi nào Ngài đặt bạn.

Xây dựng con người

Khi Chúa Giê-su nói, “ta sẽ lập Hội-thánh ta trên đá nầy,” (Mat 16:18), ngài đang nói về con người. Hình ảnh này cho thấy mục đích của Chúa chúng ta là Ngài muốn xây dựng chúng ta lại với nhau. Phi-e-rơ, người được gọi là “hòn đá” hay “tảng đá”, cũng chọn chủ đề này khi nói rằng, “và anh em cũng như đá sống” (1 Phi-e-rơ 2: 5). Chúa Giê-su Christ đang cùng nhau xây dựng một công trình được tạo nên bởi con người, và mỗi người chúng ta giống như một viên đá sống động.

Nhưng bức tranh ở đây không phải là một tòa nhà bằng gạch, mà bằng đá — có đủ loại hình dạng, kích cỡ, màu sắc. Chúng được đẽo từ một mỏ đá và có các cạnh thô. Kỹ năng tuyệt vời của Người xây dựng thành thạo là kết hợp chúng lại với nhau để mỗi người tìm thấy vị trí đặc biệt của mình trong tòa nhà.

Một trong những niềm vui khi đi du lịch ở Scotland là nhìn thấy “Drystane Dykes” (những bức tường đá khô). Những bức tường này không có trét hồ – chúng chỉ đơn giản là đá. Toàn bộ điểm của nó là sức mạnh của bức tường phụ thuộc vào cách đặt và hình dạng của từng viên đá riêng lẻ. Sứ đồ Phao-lô mô tả trong Ê-phê-sô 2: 22 là điều giống như thế này — mỗi người chúng ta giống như một viên đá sống. Tất cả chúng ta đều có cá tính riêng của mình, và Đấng Christ sử dụng điều này khi Ngài xây dựng hội thánh của Ngài.

Bạn có thể đến nhà thờ và nói, “Tôi không chắc rằng tôi giống những người khác ở đây.” Sau đó, tôi sẽ trả lời, “Đó chính xác là lý do tại sao bạn cần ở đó.” Chúa đã tạo ra bạn như một người có một không hai. Ngài chuộc lại những gì Ngài đã tạo ra. Những gì Ngài đã đặt trong các tín đồ bởi sự sáng tạo, thì nay Ngài đã cứu chuộc vì lợi ích của Hội thánh Ngài và vì sự vinh hiển tột cùng của Con Ngài.

Đang trong quá trình xây dựng

Sứ đồ nói với chúng ta trong Ê-phê-sô 2:21 rằng “cả cái nhà đã dựng lên trên đá đó” Tòa nhà của Đức Chúa Trời vẫn chưa hoàn thành. Vì vậy, không ai nên ngạc nhiên nếu nhà thờ địa phương trông giống như một địa điểm xây dựng hơn là một phòng trưng bày.

Hội thánh bao gồm những người bình thường đang trong quá trình được cứu chuộc, tất cả chúng ta là những tội nhân trong quá trình được đổi mới. Chính Augustine đã mô tả nhà thờ là “bệnh viện dành cho tội nhân”. Anh ấy nói sẽ rất lạ nếu mọi người chỉ trích bệnh viện vì bệnh nhân bị bệnh. Điểm chung của bệnh viện là mọi người ở đó vì họ bị ốm, và họ vẫn chưa hồi phục.

Đặt kỳ vọng của bạn về nhà thờ địa phương một cách khôn ngoan. Thật khó để hai kẻ tội lỗi có thể làm nên một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Vậy 200 tội nhân hay 2000 tội nhân khó làm nên một Hội thánh tốt sẽ khó hơn bao nhiêu? Khi chúng ta nhìn thấy Ngài, chúng ta sẽ giống như Ngài, nhưng cho đến lúc đó chúng ta giống như một tòa nhà đang được xây dựng.

Trong bất kỳ hội chúng tín đồ nào, bạn sẽ thấy rằng có những điều chưa được làm và những điều chưa ổn. Một số thứ cần phải được gỡ xuống, những thứ khác cần được dọn dẹp. Nhiều thứ chỉ được hoàn thiện thô và cần hoàn thiện. Nó sẽ luôn luôn như vậy cho đến khi Chúa Giê Su đến.

Thật dễ dàng để một nhà phê bình và những người hoài nghi đến nhà thờ địa phương và nói, “Hãy xem tất cả điều này vẫn chưa được thực hiện. Nhìn vào tất cả những điều này vẫn chưa hoàn thành. Làm sao Chúa Giê-su có thể hiện diện trong điều này? ” Chúa Giê Su hiện diện trong hội thánh của Ngài với tư cách là người xây dựng. Bằng chứng về sự hiện diện của Đấng Christ không phải là mọi thứ đã hoàn tất, mà là mọi thứ đang trong quá trình thực hiện. Việc nhà thờ thường có cảm giác giống một địa điểm xây dựng hơn là một phòng trưng bày là bằng chứng về sự hiện diện của người xây dựng.

Nếu bạn không hiểu rằng nhà thờ là một công trình đang được hoàn thiện, bạn sẽ dành phần đời còn lại của mình để tìm kiếm sự hoàn hảo, và cuối cùng bạn sẽ đơn độc. Đó không phải là ý muốn của Chúa dành cho bạn.

Sự chuẩn bị cho một mái nhà

Đấng Christ sẽ không phải là người xây dựng mãi mãi. Một ngày nào đó, tòa nhà sẽ “trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh.” (Ê-phê-sô 2:22). Nói cách khác, Đấng Christ sẽ ở nhà với dân Ngài khi mọi công việc của Ngài trong và giữa dân Ngài hoàn tất.

Chủ đề Cựu ước

Một chủ đề tuyệt vời xuyên suốt Kinh thánh là Đức Chúa Trời đang tìm kiếm một ngôi nhà trên trái đất . Tại Núi Si-nai, Đức Chúa Trời bảo Môi-se xây dựng đền tạm, nơi gặp gỡ giữa Đức Chúa Trời và dân Ngài. Sau đó, Chúa nói điều gì đó thậm chí còn tốt hơn:

Song nơi nào trong những chi-phái các ngươi, mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi sẽ chọn, đặng đặt danh Ngài, tức là nơi ngự của Ngài, thì các ngươi phải tìm đi đến đó, (Phục truyền Luật lệ Ký 12: 5).

Nơi gặp gỡ sẽ là một nơi Ngài cư ngụ. Sau này Đa-vít nhận ra Giê-ru-sa-lem chính là nơi đó. Đó là lý do tại sao Solomon xây dựng đền thờ ở đó. Và khi nó được hiến dâng, đám mây vinh quang của Đức Chúa Trời đã tràn ngập khắp nơi. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy bằng chứng hữu hình về sự hiện diện của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Đây là nơi mà Chúa thực sự ở. Đây là nơi mà sự hiện diện của Đức Chúa Trời đã được biết đến, nơi ở của Đức Chúa Trời trên trái đất.

Theo dõi câu chuyện của ngôi đền thờ. Dân sự của Đức Chúa Trời đã phạm tội chống lại Ngài bằng nhiều cách khác nhau, đền thờ cuối cùng đã bị đánh sập, và dân sự của Đức Chúa Trời trở nên lưu đày ở một vùng đất khác trong 70 năm. Sau đó, Đức Chúa Trời đưa họ trở lại vào thời E-xơ-ra và Nê-hê-mi, và họ đã xây dựng lại đền thờ. Nhưng, khi họ hiến dâng nó, không một đám mây vinh quang nào đến và lấp đầy ngôi đền đó. Vào cuối thời Cựu Ước, các nhà tiên tri đang tìm kiếm ngày mà “Nầy, ta sai sứ giả ta, người sẽ dọn đường trước mặt ta; và Chúa mà các ngươi tìm kiếm sẽ thình-lình vào trong đền-thờ Ngài, tức là thiên-sứ của sự giao-ước mà các ngươi trông-mong.” (Mal. 3: 1).

Và rồi một ngày Ngài đã làm. Khi Chúa Giê-su bước vào đền thờ, bạn có nhớ Ngài đã tìm thấy gì không? Ban lãnh đạo của đền thờ đã đánh mất khải tượng của họ về nhiệm vụ đối với các quốc gia. Đó không còn là nhà cầu nguyện nữa, nên Chúa Giê-su đã xua đuổi những người buôn bán. Sau đó, Chúa Giê-su nói: “Hãy phá đền-thờ nầy đi, trong ba ngày ta sẽ dựng lại! ” (Ga 2:19). Ngài không đề cập đến đền thờ. Ngài đang đề cập đến chính Ngài, đến xác thịt của Ngài. Bạn có thấy ý nghĩa to lớn của điều này không: “Vì sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở trong Đấng ấy như có hình. ” (Cô-lô-se 2: 9).

Sau đó, Chúa Giê-su tiếp tục nói một điều phi thường: “Nếu ai yêu-mến ta, thì vâng-giữ lời ta, Cha ta sẽ thương-yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người.” (Ga 14:23).

Lời hứa trong Tân ước

Nếu bạn yêu mến và tin cậy Chúa Giê Su, thì đây là lời hứa trong Tân Ước: Đức Chúa Cha và Chúa Con, nhờ quyền quản lý của Thánh Linh, sẽ thực sự đến cự ngụ “mái nhà” trong bạn. Đó là lý do tại sao sau này trong Tân Ước, chúng ta thấy Sứ đồ Phao-lô nói: “Anh em há chẳng biết rằng thân-thể mình là đền-thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em” (1 Cô 6:19).

Đó là những gì bạn có. Nếu bạn ở trong Đấng Christ, điều này thực sự đúng với bạn. Và nếu bạn nằm trong số những người thất vọng với Hội thánh, tôi hứa với bạn điều này: Bạn sẽ được yêu thương nhiều hơn trước sự hiện diện của Đấng Christ, với tư cách là một tín đồ, được cứu chuộc hoàn toàn trên thiên đàng. Ở đó, bạn sẽ được yêu thương nhiều hơn bất kỳ lúc nào và bất kỳ nơi nào bạn đã từng đến trong suốt cuộc đời của mình trên thế giới này. Bạn sẽ tương giao nhiều hơn với Đấng Christ, và Ngài sẽ ở cùng với bạn. Không có gì về chúng ta sẽ làm buồn Ngài vào ngày đó, bởi vì công việc của Ngài sẽ hoàn tất. Được tham gia vào công việc mà Chúa Giê-su Christ đang làm trong Hội thánh là đặc ân lớn nhất trong đời chúng ta ở bên này của thiên đàng.

Chuyển ngữ: Team Wami

(Nguồn: unlockingthebible.org)

Bài viết liên quan:

Nghe Kinh Thánh Hằng Ngày trên App Wami

Wami

Wami

WAMI là ứng dụng nội dung/bài giảng dành cho cộng đồng cơ đốc nhân người Việt trên toàn thế giới. Với Wami, bạn sẽ được tận hưởng lời Chúa mỗi ngày từ lúc bạn thức giấc cho đến lúc đi ngủ. Wami kết nối với những mục sư, hội thánh, mục vụ giúp bạn hiểu hơn về kinh thánh, lời của Chúa. Wami mong rằng, Wami sẽ đồng hành cùng bạn cho hành trình trở thành một Môn đệ thật của Chúa Giê-su. Tìm ra được lời kêu gọi của Chúa cho bạn, một người môn đệ thật là mong mỏi và ước ao của những người làm nên sản phẩm này.

WAMI
Logo