Chúa Giê Su đắc thắng sự chết có ý nghĩa gì?

Chúa Giê Su đắc thắng sự chết có ý nghĩa gì?

Chúa Giê Su đã chiến thắng sự chết nhờ sự phục sinh của Ngài. Ngài đã chết và sống lại vào ngày thứ ba, không bao giờ chết nữa — và đây là cách Ngài thực sự đắc thắng sự chết. Chúa Giê-su nói: “Đừng sợ chi, ta là Đấng trước hết, và là Đấng sau cùng, 18là Đấng Sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và Âm-phủ.” ( Khải Huyền 1: 17–18 ). Chìa khóa để Đấng Christ chiến thắng sự chết nằm ở từ “đời đời” Những con người của đời này chết và được sống lại nhờ sự chữa lành của Ngài, nhưng cuối cùng họ lại chết một lần nữa (xin xem 1 Các Vua 17: 17–24 ; 2 Các Vua 4: 32–37 ; Mác 5: 39–43 ; Giăng 11: 38–44 ). Chỉ có Chúa Giê-xu là sống lại, không bao giờ chết nữa.

Chúa Giê-xu là nhà lãnh đạo tôn giáo duy nhất đã được tiên tri về cái chết của chính Ngài và sự phục sinh sau đó (Ma-thi-ơ 16:21 ), được giảng dạy dựa trên điều đó ( Giăng 2:18 –22 ; Ma-thi-ơ 27:40 , 62–66 ), và làm tốt lời của Ngài ( Lu-ca 24: 6 ; 1 Cô-rinh-tô 15: 3–7 ). Không chỉ cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-su là sự ứng nghiệm lời của chính Ngài, mà còn là sự ứng nghiệm của nhiều lời tiên tri trong Cựu Ước về Đấng Mê-si ( Thi thiên 16:10 ; Ê-sai 25: 8 ; Ô-sê 13:14 ; xem 1 Cô-rinh-tô 15: 54– 55 ). Chúa Giê-su lên trời, nơi Ngài vẫn ngự bên hữu Đức Chúa Trời ( Công 1: 6–11 ; Lu-ca 22:69 ; Rô-ma 8:34 ).

Lý do mà Chúa Giê-xu có thể chiến thắng sự chết là bởi vì Ngài vô tội. Phi-e-rơ nói: “Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Người sống lại, bứt đứt dây trói của sự chết, vì nó không thể giữ Người lại dưới quyền nó.” ( Công vụ 2:24). Sự sa ngã của loài người trong vườn Ê-đen đã mang theo lời nguyền bao gồm sự chết cho tất cả những ai phạm tội ( Sáng thế ký 2:17 ). Rô-ma 6:23 nói “Tiền công của tội lỗi là sự chết.” Chúa Giê-su sống không phạm tội ( 1 Phi-e-rơ 2:22 ); do đó, sự chết không thể có quyền năng trên Ngài. Chúa Giê-xu đã tự nguyện ban sự sống của Ngài để chúng ta, trong Ngài, được cứu khỏi sự rủa sả đời đời của tội lỗi ( Giăng 10:17 ). Nếu đọc phần còn lại của Rô-ma 6:23 , chúng ta thấy tin mừng: “Vì tiền công của tội-lỗi là sự chết; nhưng sự ban-cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus-Christ, Chúa chúng ta.”

Trước sự chết và sự sống lại của Ngài, Chúa Giê-su đã nói về điều sẽ đến — sự sống đời đời: “Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi.” ( Giăng 11:25; Giăng 3:16 ; Công vụ 16:31 ). Là những người tin Chúa trong Đấng Christ, chúng ta không còn sợ chết vì trong Đấng Christ, chúng ta có lời hứa về sự sống lại đời đời. Chúa Giê-su nói: “vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống.” ( Giăng 14:19 ). Một mình Chúa Giê- su Christ đã chiến thắng sự chết, và giờ đây chúng ta cũng có thể “nhờ Đấng yêu-thương mình mà thắng hơn bội phần.” ( Rô-ma 8:37 ).

Chuyển ngữ: Team Wami

(Nguồn: compellingtruth.org)

Bài viết liên quan:

Nghe Kinh Thánh Hằng Ngày trên App Wami

Wami

Wami

WAMI là ứng dụng nội dung/bài giảng dành cho cộng đồng cơ đốc nhân người Việt trên toàn thế giới. Với Wami, bạn sẽ được tận hưởng lời Chúa mỗi ngày từ lúc bạn thức giấc cho đến lúc đi ngủ. Wami kết nối với những mục sư, hội thánh, mục vụ giúp bạn hiểu hơn về kinh thánh, lời của Chúa. Wami mong rằng, Wami sẽ đồng hành cùng bạn cho hành trình trở thành một Môn đệ thật của Chúa Giê-su. Tìm ra được lời kêu gọi của Chúa cho bạn, một người môn đệ thật là mong mỏi và ước ao của những người làm nên sản phẩm này.

WAMI
Logo