Chúa Có Muốn Con Người Xuống Địa Ngục Không?

Chúa Có Muốn Con Người Xuống Địa Ngục Không?

Đức Chúa Trời biết mọi thứ. Ngài biết một số người sẽ từ chối Ngài và do đó sẽ đi vào địa ngục. Vậy Chúa có muốn con người xuống địa ngục không?

Đức Chúa Trời không muốn con người đi xuống địa ngục. Ngài muốn họ được cứu. 1 Ti-mô-thê 2: 3-4 nói về Ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời, là Cứu-Chúa chúng ta, Ngài muốn cho mọi người được cứu-rỗi và hiểu-biết lẽ thật.

Chúa sẽ phán xét

Tuy nhiên, chúng ta biết rằng không phải tất cả mọi người đều thừa nhận sự thật và được cứu. Và Đức Chúa Trời sẽ phán xét họ vì điều đó: “ trong khi Đức Chúa Jêsus từ trời hiện đến với các thiên-sứ của quyền-phép Ngài, giữa ngọn lửa hừng, báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời, và không vâng-phục Tin-lành của Đức Chúa Jêsus-Christ chúng ta. Họ sẽ bị hình-phạt hư-mất đời đời, xa-cách mặt Chúa và sự vinh-hiển của quyền-phép Ngài,”2 Tê-sa-lô-ni-ca 1: 7-9 .

Chúa muốn tất cả mọi người được cứu

Vì vậy, Đức Chúa Trời muốn tất cả mọi người được cứu. Và Ngài cũng muốn trừng phạt những ai không tin. Hai điều này không mâu thuẫn với nhau. Khi bạn hỏi “Chúa có muốn con người xuống địa ngục không?” Câu trả lời là: ‘Điều đó phụ thuộc vào ý nghĩa của từ “muốn” ở đây là gì. Một ví dụ sẽ làm rõ điều này. Sau bữa tối, có rất nhiều chén dĩa cần phải được rửa sạch. Bạn có muốn rửa chúng không? Có lẽ là không, bạn muốn làm điều gì đó khác. Tuy nhiên, bạn làm chúng, bởi vì bạn biết rằng nếu không làm như vậy, bạn sẽ không có dĩa và cốc để dùng vào bữa sáng. Vì vậy, dù không muốn rửa chén dĩa nhưng bạn vẫn làm. Bạn có thể nói rằng bạn muốn làm nhiều hơn là không muốn.

Chúa không cứu tất cả mọi người

Cũng vậy, Đức Chúa Trời muốn tất cả mọi người được cứu. Nhưng không phải tất cả mọi người đều được cứu, cho thấy điều này cũng có một mặt khác. Trong Rô-ma 9: 22-23 , chúng ta đọc: Nếu Đức Chúa Trời muốn tỏ ra cơn thạnh nộ và làm cho biết quyền phép Ngài, đã lấy lòng khoan-nhẫn lớn chịu những bình đáng giận sẵn cho sự hư mất, để cũng làm cho biết sự giàu-có của vinh-hiển Ngài bởi những bình đáng thương-xót mà Ngài đã định sẵn cho sự vinh-hiển, thì còn nói chi được ư?

Chúng ta không biết và không thể biết những ý nghĩ sâu xa nhất của Đức Chúa Trời . Nhưng ở đây chúng ta thấy rằng có ít nhất ba lý do tại sao Đức Chúa Trời không cứu tất cả mọi người. Điều đầu tiên là Ngài muốn chúng ta hiểu sự tức giận chính đáng của Ngài đối với tội lỗi. Thứ hai là Ngài muốn chúng ta hiểu quyền năng tối thượng của Ngài. Thứ ba là sự giàu có về sự vinh hiển của Ngài nơi những người được cứu càng được vinh hiển hơn, trái ngược với những người đã chọn không vâng lời Đức Chúa Trời.

Việc nhận ra rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời và địa ngục là những thực tế, thúc đẩy chúng ta coi trọng thuộc linh của mình trong hiện tại. Nó kêu gọi chúng ta đặt đức tin nơi Đấng Christ và sống đời sống hiến dâng cho Đức Chúa Trời. Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.Ma-thi-ơ 7: 13-14 ).

Chuyển ngữ: Team Wami

(Nguồn: biblword.net)

Bài viết liên quan:

Nghe Kinh Thánh Hằng Ngày trên App Wami

Wami

Wami

WAMI là ứng dụng nội dung/bài giảng dành cho cộng đồng cơ đốc nhân người Việt trên toàn thế giới. Với Wami, bạn sẽ được tận hưởng lời Chúa mỗi ngày từ lúc bạn thức giấc cho đến lúc đi ngủ. Wami kết nối với những mục sư, hội thánh, mục vụ giúp bạn hiểu hơn về kinh thánh, lời của Chúa. Wami mong rằng, Wami sẽ đồng hành cùng bạn cho hành trình trở thành một Môn đệ thật của Chúa Giê-su. Tìm ra được lời kêu gọi của Chúa cho bạn, một người môn đệ thật là mong mỏi và ước ao của những người làm nên sản phẩm này.

WAMI
Logo