Tĩnh nguyện

Trước khi Chúa Jesus thăng thiên, Ngài hứa rằng Đức Thánh Linh sẽ đến và ngự trong chúng ta. Và tôi nài khuyên bạn hãy giữ lấy những lời mà Chúa Jesus đã ...

  Lạy Cha Thiên Thượng, con cảm ơn Ngài vì đã ban cho con ngày mới này. Như tác giả Thi Thiên viết: “Này là ngày Đức Giê-hô-va làm nên; chúng con ...

Nguyện xin lời cầu nguyện này sẽ an ủi bạn và đem bình an cho bạn. Nguyện lời cầu nguyện này sẽ nhắc nhở bạn rằng Đấng ở trong bạn là lớn hơn kẻ ở trong thế ...

WAMI
Logo