Kinh Thánh hằng ngày

Hư mất không có nghĩa là bị tiêu diệt, nó có nghĩa là bị hư hỏng. Khi một người phụ nữ đổ dầu lên người Chúa Giê-su, Giu-đa Ích-ca-ri-ốt nói rằng dầu đó như ...

Bây giờ, tôi giả sử rằng tất cả chúng ta đều có một bức tranh trong đầu về địa ngục. Thông thường, chúng ta thu thập nó từ một số trải nghiệm, trải nghiệm tồi ...

Vậy, những nhà thần học và học giả này đang tranh luận về địa ngục là không phù hợp với ít nhất là một phần tính cách của Đức Chúa Trời. Họ đề xuất đặt cái gì ...

Nhiều người đang dùng từ "địa ngục" đơn giản như 1 từ lóng. Phạm thượng là một cách để làm giảm căng thẳng và loại bỏ nỗi sợ hãi, khi sử dụng từ đó thường ...

Tất cả những con người đã từng sống sẽ được sống lại. Sự sống lại không chỉ dành cho người công bình, mà còn dành cho kẻ ác. Mọi người sẽ có được cơ thể mới ...

Chúng ta đã cùng nói về tương lai, không phải tương lai trước mắt mà là tương lai sau cùng. Và 4 dấu hiệu nói đến về sự báo trước ngày Chúa trở lại là ...

Trong bài trước, tôi đã đưa cho các bạn 4 dấu hiệu mà Chúa Jesus đã cho chúng ta về sự trở lại trái đất của Ngài. Trong số 4 điều đó, tôi có thể nói rằng ...

Xem lại bài viết trước để biết về 2 dấu hiệu đầu tiên tại: Kinh Thánh Hằng Ngày : Sự Trở Lại Của Đức Chúa Jesus Christ - Khi Nào Ngài Sẽ Đến P1? ...

Và ở đây chúng ta vấp phải vài vấn đề. Và các Cơ Đốc Nhân rất giỏi trong việc cố gắng đoán ngày tháng. Tôi chỉ ghi lại một vài ngày mà các nhà lãnh đạo Cơ ...

Có rất nhiều thứ chúng ta có thể nói về điều này. Nhưng chúng ta sẽ đặt ra 1 số câu hỏi đơn giản. Trước hết, Ngài sẽ trở lại ở đâu? Thứ 2, Ngài sẽ trở lại ...

Tôi muốn nói với các bạn về tương lai, nhưng hầu hết mọi người có thái độ rất mơ hồ về tương lai. Chúng ta thấy vừa cuốn hút vừa lo sợ. Chúng ta muốn biết ...

Quan điểm Kinh thánh về sự soi dẫn được tìm thấy trong 2 Ti-mô-thê 3: 16-17 có đoạn viết, "Cả Kinh-thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi-dẫn, có ích cho sự ...

WAMI
Logo