Chưa phân loại

Hiểu một cách đúng đắn, tất cả cuộc đời Cơ đốc nhân phải là một biểu hiện của sự thờ phượng đối với Đức Chúa Trời. Chúng ta phải hết lòng, hết linh hồn và ...

WAMI
Logo