Dưỡng Linh

Sự gần gũi với Đức Chúa Trời là nguồn gốc của niềm vui trong cuộc sống và sức mạnh của bạn để làm việc tốt.  Đó là lý do tại sao Phao-lô ...

Ê-li vốn là người yếu-đuối như chúng ta. Người cầu-nguyện, cố xin cho đừng mưa, thì không mưa xuống đất trong ba năm rưỡi. Đoạn người cầu-nguyện lại, ...

Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh-Linh.(Ê-phê-sô 2:22). Nếu bạn đã từng chán nản với ...

Đây là một câu hỏi thực sự quan trọng mà mọi Cơ Đốc Nhân mới nên hỏi. Trở thành Cơ đốc nhân là sự khởi đầu của một cuộc sống mới, một tình bạn và ...

Các câu trả lời cho câu hỏi này là khác nhau, từ “cầu nguyện cho điều đó” đến “tin những lời hứa của Đức Chúa Trời”, và từ “chỉ cần chờ đợi” đến ...

Rô-ma 8 được nhiều người coi là cao trào của Kinh thánh. Người ta đã nói rằng: bức thư gửi cho người La Mã chính là Himalayas của Kinh ...

"Hãy đến, Chúa Thánh Linh ơi!" Đối với nhiều Cơ đốc nhân ngày nay, lời cầu nguyện ngắn ngủi đó thường liên quan đến cảm xúc dâng trào, kinh nghiệm tự ...

Đức Chúa Trời biết mọi thứ. Ngài biết một số người sẽ từ chối Ngài và do đó sẽ đi vào địa ngục. Vậy Chúa có muốn con người xuống địa ngục không? Đức ...

Sau-lơ cũng về nhà mình tại Ghi-bê-a, có những người dõng-sĩ chịu Đức Chúa Trời cảm-động lòng đều đi theo người. ( 1 Sa-mu-ên 10:26 ) Chỉ cần nghĩ về ...

Chúa Giê Su đã chiến thắng sự chết nhờ sự phục sinh của Ngài. Ngài đã chết và sống lại vào ngày thứ ba, không bao giờ chết nữa — và đây là cách Ngài thực sự ...

Kinh thánh Tân ước trình bày sự phục sinh thân thể của Chúa Giê-su từ cõi chết như một sự thật lịch sử. Những bằng chứng nào có thể được tìm thấy để hỗ trợ ...

  Sự tha thứ tội lỗi của chúng ta đã được mua qua sự hy sinh của Chúa Giê Su. Là Đức Chúa Trời và là con người hoàn hảo duy nhất, sự chết của Ngài ...

WAMI
Logo