Đời Sống

"Ngay cả khi tôi biết rằng ngày mai thế giới sẽ tan lụi, tôi vẫn sẽ trồng cây táo của mình hôm nay." Đây là những từ được cho là của Martin Luther, cha đẻ ...

Kinh Thánh nói rõ rằng công việc quan trọng đối với Đức Chúa Trời. Bất kể bạn làm nghề nghiệp gì - dù bạn là cha mẹ, tài xế xe buýt, nghệ sĩ hay kỹ sư - Chúa ...

WAMI
Logo