Đời Sống

Kinh thánh nói rằng những người theo Chúa Giê-su sẽ bị bắt bớ khi họ sống cuộc sống tin kính trong xã hội không tin kính ( 2 Ti-mô-thê 3:12 ). Triển vọng ...

Câu hỏi tại sao người xấu (“kẻ gian ác”) lại thịnh vượng trong khi người tốt (người “công bình”) gặp nạn, là câu hỏi được đề cập thường xuyên trong suốt ...

Chúng ta có thể chắc chắn một điều: sẽ có xung đột trong Hội Thánh. Điều này là do Cơ đốc nhân, mặc dù được cứu bởi Chúa Giê-xu, vẫn phạm tội. Điều này có ...

Trong Ga-la-ti 5: 19-21 , chúng ta tìm thấy một bức tranh rõ ràng về cuộc sống không có Đấng Christ trông như thế nào. Một trong những điều được liệt kê ở ...

Trong suốt lịch sử, đã có nhiều quan điểm khác nhau về tiền bạc và sự giàu có. Một số Cơ đốc nhân đã coi của cải vật chất là thứ nguy hiểm khiến người ta ...

Tha thứ là một khái niệm cốt lõi của đức tin Cơ đốc. Chúng tôi thú nhận rằng tất cả loài người đều đã phạm tội, nhưng Đức Chúa ...

Hãy xem loài chim trời: Chẳng có gieo, gặt, cũng chẳng có thâu-trữ vào kho-tàng, mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng ...

Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. Sự mầu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và Hội thánh ...

Đức Giê-hô-va là Đấng chăn-giữ tôi… (Thi 23: 1). Tôi không thể nghe những lời này, với tư cách là một Cơ đốc nhân sống bên này của thập tự giá, mà không ...

Ở mọi nơi tôi đã làm việc, thật khó khăn đối với tôi để phân biệt đồng nghiệp theo Cơ đốc giáo với đồng nghiệp không Cơ đốc giáo. Tôi đã thấy cả hai ...

Là cha mẹ, chúng ta muốn những điều tốt nhất cho con cái của mình. Và là Cơ đốc nhân, chúng ta biết rằng 'điều tốt nhất' là cuộc sống vui vẻ vĩnh ...

Kinh thánh bảo chúng ta phải tiếp tục nhóm họp với nhau với tư cách là Cơ đốc nhân bất cứ khi nào có thể. “Ai nấy hãy coi-sóc nhau để khuyên giục ...

WAMI
Logo