Đời Sống

Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. Sự mầu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và Hội thánh ...

Đức Giê-hô-va là Đấng chăn-giữ tôi… (Thi 23: 1). Tôi không thể nghe những lời này, với tư cách là một Cơ đốc nhân sống bên này của thập tự giá, mà không ...

Ở mọi nơi tôi đã làm việc, thật khó khăn đối với tôi để phân biệt đồng nghiệp theo Cơ đốc giáo với đồng nghiệp không Cơ đốc giáo. Tôi đã thấy cả hai ...

Là cha mẹ, chúng ta muốn những điều tốt nhất cho con cái của mình. Và là Cơ đốc nhân, chúng ta biết rằng 'điều tốt nhất' là cuộc sống vui vẻ vĩnh ...

Kinh thánh bảo chúng ta phải tiếp tục nhóm họp với nhau với tư cách là Cơ đốc nhân bất cứ khi nào có thể. “Ai nấy hãy coi-sóc nhau để khuyên giục ...

Lý do quan trọng nhất để một Cơ đốc nhân biết ơn là vì họ là con của Đức Chúa Trời ( Giăng 1:12 ). Đức Chúa Trời đã mở rộng bàn tay của Ngài cho ...

Kính sợ Đức Chúa Trời có nghĩa là tôn kính Ngài và vâng lời Ngài. Điều đó có nghĩa là bạn thừa nhận Ngài là Đấng Tạo Hóa của bạn và do đó có ...

Đức Chúa Trời, Đấng tạo dựng nên tất cả, đã đặt ra các quy tắc để con người sống để được hạnh phúc, viên mãn và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Tội lỗi ...

Trước khi chúng ta có thể xem xét làm thế nào một người có thể tự do khỏi tội lỗi, chúng ta cần hiểu tình trạng mà mọi người được sinh ra. Đa-vít ...

Nói một cách dễ hiểu, biết về một người nào đó có nghĩa là có kiến ​​thức về một số sự kiện nhất định về anh ta trong khi biết một người có nghĩa là có một ...

Là Cơ đốc nhân, ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của chúng ta là thờ phượng Đức Chúa Trời trong tất cả những gì chúng ta làm. Trong 1 Cô-rinh-tô 10:31 tuyên ...

Cụm từ "Chịu đựng thập tự giá " là một nguồn gốc phổ biến của những lời của Chúa Giê-xu: "Hãy vác thập tự giá và theo Ta." Trong khi cụm từ này thường được ...

WAMI
Logo