Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày

Trong Ma-thi-ơ 5:21-22 , Chúa Giê-su nói rằng: Hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa-án xử-đoán; ai mắng anh em mình rằng: Ra-ca, thì đáng bị tòa ...

Theo lời tiên tri trong Kinh Thánh, làm thế nào để biết liệu chúng ta có đang sống trong thời kỳ cuối cùng không? Những dấu hiệu về thời kỳ cuối cùng và sự tái ...

Nguồn: GiangLuanKinhThanh.net David Pawson nói rằng các sách phúc âm về cơ bản là bản tin thời sự, tốt hơn là nên đọc to. Mác là phúc âm đầu tiên được viết và ...

Bạn có biết rằng học Kinh Thánh không phải là điều mà mọi Cơ đốc nhân đều làm thường xuyên không? Một số thậm chí không đọc Kinh Thánh của họ chút ...

Bản thân Kinh Thánh tuyên bố được Đức Chúa Trời soi dẫn ( 2 Ti-mô-thê 3: 16-17 ), nhưng có bằng chứng nào chứng minh cho lời khẳng định này không? Chúng ta có ...

Rô-ma 10: 1 "Thưa anh em, sự ao ước của lòng tôi và lời khẩn cầu của tôi với Đức Chúa Trời là để dân Y-sơ-ra-ên được cứu rỗi." Kinh Thánh là lời của ...

Phúc âm Ma-thi-ơ thực sự có ý nghĩa gì? Phúc âm Ma-thi-ơ khác biệt như thế nào với các sách phúc âm còn lại? Có lẽ đó là câu hỏi mà chúng ta đã từng thắc mắc ...

Tại sao Mười Điều Răn cùng các điều luật khác của Môi-se lại xuất hiện hai lần, trong cả Xuất Ai Cập ký và Phục truyền? Trước khi vào Xứ Hứa, dân Y-sơ-ra-ên ...

Sách Dân Số Ký ghi lại những sự kiện chung quanh cuộc hành trình của dân Y-sơ-ra-ên trong suốt gần 40 năm từ lúc họ rời núi Si-nai cho đến khi họ đạt đến vùng ...

Theo như tính toán của tôi thì có hơn 90 lần Tân Ước nhắc đến sách Lê-vi ký ... Nên đó là một sách rất quan trọng để Cơ Đốc nhân nghiên cứu” – David Pawson. ...

Xuất Ai Cập Ký là câu chuyện về cuộc xuất hành lớn nhất trong lịch sử. Hơn 2 triệu nô lệ người Do Thái trốn thoát khỏi một trong những quốc gia kiên cố nhất ...

Sáng Thế Ký, sách đầu tiên trong Kinh Thánh, là sách nền tảng cho cả Kinh Thánh - là chìa khóa để giải mã phần còn lại của Kinh Thánh. Chúa Giê-su đã liên tục ...

WAMI
Logo