Chúng Ta Có Bằng Chứng Nào Cho Sự Soi Dẫn Của Kinh Thánh?

Bản thân Kinh Thánh tuyên bố được Đức Chúa Trời soi dẫn ( 2 Ti-mô-thê 3: 16-17 ), nhưng có bằng chứng nào chứng minh cho lời khẳng định này không? Chúng ta có bằng chứng về sự soi dẫn của Kinh Thánh không? Một số bằng chứng tồn tại cho thấy Đức Chúa Trời đã ứng nghiệm thiêng liêng như thế nào trong Kinh Thánh.

Chúng Ta Có Bằng Chứng Nào Cho Sự Soi Dẫn Của Kinh Thánh

1. Lời Tiên Tri Được Ứng Nghiệm

Đầu tiên, lời tiên tri được ứng nghiệm cung cấp bằng chứng hỗ trợ sự soi dẫn của Đức Chúa Trời về Kinh Thánh. Hội thánh đầu tiên sử dụng những ứng nghiệm cụ thể trong cuộc đời của Chúa Giê-su để chứng minh cho người Do Thái thấy rằng Chúa Giê-su là Đấng Christ. A-bô-lô đã “công khai cực lực biện bác người Do Thái, dùng Kinh Thánh chứng minh rằng Đức Giê-su chính là Chúa Cứu Thế.” (Công vụ 18:28).

Về Chúa Giê-su, Kinh Thánh đã tiên đoán trước hàng trăm năm rằng, trong số những điều khác, Ngài sẽ được sinh ra bởi một trinh nữ (Ê-sai 7:14), sẽ sinh ra ở Bết-lê-hem (Mi-chê 5: 2), sẽ được giới thiệu bởi một sứ giả (Giăng Báp-tít, Ê-sai 40: 3), sẽ bị người Do Thái chối từ (Ê-sai 53: 3 ), sẽ bị đâm thủng cạnh sườn Ngài (Xa-cha-ri 12:10 ; Giăng 19 : 34), và sẽ bị đóng đinh (Thi thiên 22: 16-18 ; Giăng 19: 23-24). Mỗi lời tiên tri này đều được ứng nghiệm chính xác, nhưng đã được dự đoán trước hàng trăm năm.

2. Sự Thống Nhất Của Kinh Thánh

Sự thống nhất của Kinh Thánh là bằng chứng về sự ứng nghiệm của Kinh Thánh. Nó được viết bởi khoảng 40 tác giả trong khoảng thời gian khoảng 1.500 năm bằng 3 thứ tiếng ở 3 lục địa. Các tác giả của Kinh Thánh trải dài từ các vị vua đến những người chăn chiên và các học giả cho đến những người đánh cá, nhưng vẫn đưa ra một chủ đề nhất quán liên quan đến những giáo lý quan trọng.

Thật ngạc nhiên, không có một mâu thuẫn rõ ràng nào trong Kinh Thánh, đây là một thành tựu không thể đạt được đối với một cuốn sách quá đa dạng ngoài sự soi dẫn của Đức Chúa Trời.

3. Bằng Chứng Lịch Sử Và Khảo Cổ

Nhiều phát hiện lịch sử và khảo cổ học hỗ trợ tính chính xác và độ tin cậy của Kinh Thánh, cung cấp thêm bằng chứng về sự ứng nghiệm của Kinh Thánh. Từ các vị vua của Y-sơ-ra-ên đến các vương quốc Ba-by-lôn và Ba Tư, Kinh Thánh nói chính xác về lịch sử ở mọi thời điểm.

4. Bằng Chứng Khoa Học

Kinh Thánh nói chính xác về nhiều lĩnh vực khoa học từ rất lâu trước khi được khám phá. Ví dụ như hình dạng của trái đất (Ê-sai 40:22), lòng đại dương và thềm lục địa (2 Sa-mu-ên 22:16 ) và chu trình thủy văn (Gióp 26: 8), tất cả đều thể hiện những ý tưởng chưa được khám phá cho đến rất lâu về sau khi được đề cập trong Kinh Thánh. Đây là một bằng chứng khác, một bằng chứng, về nguồn cảm hứng của Kinh Thánh.

Những ví dụ này và những ví dụ khác giúp cho thấy Kinh Thánh không phải là một cuốn sách bình thường. Trên thực tế, đây là cuốn sách duy nhất trong lịch sử nhân loại bao gồm nhiều loại thông tin hoàn toàn chính xác và thậm chí nói chi tiết về các sự kiện trong tương lai mà không có xung đột hoặc sai sót. 

Sự chính xác như vậy giúp cung cấp bằng chứng về bản chất thiêng liêng của Kinh Thánh và hỗ trợ những tuyên bố của chính Kinh Thánh rằng nó được Đức Chúa Trời soi dẫn. Chúng ta có nhiều điều làm bằng chứng cho sự soi dẫn của Kinh Thánh và đủ lý do để tin tưởng những gì Kinh Thánh nói.

Chuyển ngữ: Team Wami

(Nguồn: compellingtruth.org)

Bài viết liên quan:

Nghe Kinh Thánh Hằng Ngày và nhiều nội dung khác trên App Wami

Wami

Wami

WAMI là ứng dụng nội dung/bài giảng dành cho cộng đồng cơ đốc nhân người Việt trên toàn thế giới. Với Wami, bạn sẽ được tận hưởng lời Chúa mỗi ngày từ lúc bạn thức giấc cho đến lúc đi ngủ. Wami kết nối với những mục sư, hội thánh, mục vụ giúp bạn hiểu hơn về kinh thánh, lời của Chúa. Wami mong rằng, Wami sẽ đồng hành cùng bạn cho hành trình trở thành một Môn đệ thật của Chúa Giê-su. Tìm ra được lời kêu gọi của Chúa cho bạn, một người môn đệ thật là mong mỏi và ước ao của những người làm nên sản phẩm này.

WAMI
Logo