Bạn có thể nào là một Cơ đốc nhân tốt mà không cần đến nhà thờ?

Bạn có thể nào là một Cơ đốc nhân tốt mà không cần đến nhà thờ?

Kinh thánh bảo chúng ta phải tiếp tục nhóm họp với nhau với tư cách là Cơ đốc nhân bất cứ khi nào có thể. Ai nấy hãy coi-sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu-thương và việc tốt lành; chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy. ( Hê-bơ-rơ 10: 24-25 ). Vì vậy, nếu có những buổi lễ nhà thờ mà bạn có thể tham dự thường xuyên, bạn phải làm như vậy.

Là một phần của Đấng Christ

Vấn đề cơ bản đằng sau câu hỏi này là bản chất của một Cơ đốc nhân, và cũng là của Hội Thánh. Cả hai có liên quan chặt chẽ với nhau ở điểm này. Khi một người nào đó trở thành một Cơ đốc nhân, anh ấy hay cô ấy không chỉ là một người duy nhất mà bây giờ là một Cơ đốc nhân. Đúng hơn, anh ta trở thành một phần của thân thể của Đấng Christ (nghĩa là, Hội Thánh). Phao-lô nói trong 1 Cô-rinh-tô 12:13 :
Vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-réc, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp têm chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân; và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa.”.

Nói cách khác, khi một người nào đó trở thành Cơ đốc nhân, người đó được báp têm thành một thân thể (của Đấng Christ). Và anh ta là một thành viên của cơ thể đó, cùng với những Cơ đốc nhân khác. Phao-lô tiếp tục mô tả Hội thánh như một thân thể trong các câu 1 Cô-rinh-tô 12:14-26, và lập luận rằng trong cơ thể con người, mọi bộ phận (mắt, bàn tay, cánh tay, chân, v.v.) đều cần thiết, cũng như trong thân thể của Đấng Christ, mọi bộ phận. là cần thiết. Phao-lô kết thúc lập luận của mình trong câu 27: Vả, anh em là thân của Đấng Christ, và là chi-thể của thân, ai riêng phần nấy.”.

Chúng ta cần lẫn nhau

Do đó, nếu ai đó là Cơ Đốc nhân và không phải là thành viên của Hội Thánh và không thường xuyên đến Hội Thánh đó, thì thực tế là anh ta đang nói với các bộ phận khác của cơ thể (với những người Cơ đốc nhân khác), ‘Tôi không cần bạn. ‘(xem 1 Cô-rinh-tô 12:21 ). Tuy nhiên, thực tế là chúng ta cần nhau, giống như cơ thể con người cần tất cả các bộ phận của nó. Đầu, tay và chân của nó, v.v.

Bản chất sự liên kết này của Hội Thánh cũng được thấy trong Tân Ước trong các bức tranh khác được sử dụng cho Hội Thánh. Ví dụ, hình ảnh về một đền thờ trong 1 Phi-e-rơ 2: 5 :
và anh em cũng như đá sống, được xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, đặng dâng của tế lễ thiêng liêng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời.”.

Mạng lệnh yêu thương hoặc phục vụ người khác

Đây là lý do tại sao Tân Ước chứa đầy các mệnh lệnh yêu thương hoặc phục vụ lẫn nhau. Bởi vì chúng ta là một thể với nhau và chúng ta cần nhau, và các Cơ đốc nhân khác cũng cần chúng ta. Trở thành thành viên của một hội thánh địa phương là một cơ hội tuyệt vời để thực hành tình yêu thương anh em này và kinh nghiệm sự hiệp nhất của tất cả các tín hữu.
Đây là danh sách một số mệnh lệnh trong Tân Ước:

  • 1 Phi-e-rơ 1:22 : Anh em đã vâng theo lẽ thật làm sạch lòng mình, đặng có lòng yêu-thương anh em cách thật-thà, nên hãy yêu nhau sốt-sắng hết lòng;”.
  • Hê-bơ-rơ 10:24 : Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành; ”
  • Phi-líp 2: 3-4 : Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa.”.
  • Ga-la-ti 6: 1-2 : Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh-Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại; chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng. Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật-pháp của Đấng Christ.”.
  • Ê-phê-sô 4:25 : Như vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau.”.

Hội Thánh có thể giúp bạn trưởng thành trong đức tin

Đi nhà thờ thường xuyên cũng là một trợ giúp lớn để trưởng thành trong đức tin. Tất nhiên, mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời là một vấn đề riêng tư và chúng ta nên dành thời gian cho Ngài trước hết. Nhưng có thể rất hữu ích nếu cam kết tham gia vào một nhóm dân sự của Đức Chúa Trời để cùng nhau phục vụ, cùng nhau thờ phượng, cùng nhau học hỏi, cùng nhau cầu nguyện và trưởng thành về thiêng liêng. Vì vậy, nếu bạn có cơ hội trở thành thành viên của một nhà thờ địa phương, hãy làm như vậy!

Chuyển ngữ: Team Wami

(Nguồn: biblword.net)

Bài viết liên quan:

Nghe Kinh Thánh Hằng Ngày trên App Wami

Wami

Wami

WAMI là ứng dụng nội dung/bài giảng dành cho cộng đồng cơ đốc nhân người Việt trên toàn thế giới. Với Wami, bạn sẽ được tận hưởng lời Chúa mỗi ngày từ lúc bạn thức giấc cho đến lúc đi ngủ. Wami kết nối với những mục sư, hội thánh, mục vụ giúp bạn hiểu hơn về kinh thánh, lời của Chúa. Wami mong rằng, Wami sẽ đồng hành cùng bạn cho hành trình trở thành một Môn đệ thật của Chúa Giê-su. Tìm ra được lời kêu gọi của Chúa cho bạn, một người môn đệ thật là mong mỏi và ước ao của những người làm nên sản phẩm này.

WAMI
Logo