Bài Học Kinh Thánh Mỗi Ngày: Làm Thế Nào Tôi Có Thể Sống Bình An?

Bài Học Kinh Thánh Mỗi Ngày: Làm Thế Nào Tôi Có Thể Sống Bình An?

Thế giới là không nghỉ, luôn luôn chuyển động không ngừng. Không có sự bình an, mà là rất nhiều căng thẳng và chiến tranh. Là Cơ đốc nhân, chúng ta không cần phải sợ hãi về tất cả những điều này, bởi vì chúng ta biết Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Rỗi và là Vua của chúng ta.

Chúa Giê su là Hoàng tử của Sự Bình An

Sự Bình An chỉ có thể có được dưới một triều đại công bình. Con người chỉ có thể phát triển mạnh mẽ nếu họ phục tùng Chúa Giê-xu với tư cách là Hoàng tử sự Bình An: ” Quyền cai-trị và sự bình-an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Đa-vít và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền-vững, và lập lên trong sự chánh-trực công-bình, từ nay cho đến đời đời. Thật, lòng sốt-sắng của Đức Giê-hô-va vạn-quân sẽ làm nên sự ấy! ”( Ê-sai 9: 6 ). Chúa Giê-xu là Đấng Thống Trị duy nhất có quyền cai trị có thể mang lại hòa bình cho toàn thể nhân loại.

Chúa Giê-xu là tấm gương và người dẫn đường cho chúng ta

Trong suốt cuộc đời của Ngài trên đất, Chúa Giê-su cho thấy Đức Chúa Trời là ai ( Hê-bơ-rơ 1: 1-3 ) và cách Nước Ngài biểu lộ : “ Ta đã làm trước mắt các ngươi lắm việc lành bởi Cha đến; ” ( Giăng 10:32 ). Ngài đến để hướng dẫn đôi chân của chúng ta vào con đường bình an. ( Lu-ca 1:79 )

Xem thêm về:

Giao phó bản thân cho Chúa

Nếu bạn giao phó mình cho quyền cai trị của Đức Chúa Trời, bạn có thể trải nghiệm sự bình an ngay bây giờ. Sự bình an giữa Đức Chúa Trời và bạn, nhờ Chúa Giê-xu đã chết trên thập tự giá để trả nợ cho bạn cho Đức Chúa Trời ( Ê-sai 53: 5 ). “ Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền-phép trở nên con-cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài ” ( Giăng 1:12 ).

Con cái Đức Chúa Trời bằng lòng phục tùng triều đại công bình của Ngài. Những người từ chối triều đại của Ngài, giống như biển khơi không thể yên lặng. “ Song những kẻ ác giống như biển đương động, không yên-lặng được, thì nước nó chảy ra bùn-lầy. Đức Chúa Trời ta đã phán: Những kẻ gian-ác chẳng hưởng sự bình-an. ” ( Ê-sai 57: 20-21 ). Những người đó có thể tìm kiếm sự bình an và nghỉ ngơi bằng mọi cách có thể, nhưng nếu không có Chúa Giê-xu, họ sẽ không tìm thấy sự bình an thực sự và lâu dài.

Chúa ban sức mạnh

Một người hoàn toàn phục tùng Chúa, mạnh mẽ chống lại kẻ thù nhưng tội lỗi sẽ luôn cố gắng kéo anh ta ra khỏi Đức Chúa Trời và khiến anh ta nổi loạn chống lại Chúa ( 1 Phi-e-rơ 5: 8 ). Vì Đức Thánh Linh ban cho chúng ta sức mạnh để chống chọi với ma quỷ , để chúng ta tiếp tục kinh nghiệm sự bình an của Đức Chúa Trời. “ Vả, chăm về xác-thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh-Linh sanh ra sự sống và bình-an; ” ( Rô-ma 8: 6 ).

Sự bình an của Đức Chúa Trời không phụ thuộc vào hoàn cảnh của chúng ta

Sự bình an của Đức Chúa Trời không thể được bàn luận một cách logic, vì nó vượt qua mọi sự hiểu biết ( Phi-líp 4: 7 ). Nền tảng sự bình an này không phụ thuộc vào hoàn cảnh của chúng ta; nó thậm chí có thể được trải nghiệm trong lúc hoạn nạn: “ Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình-yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn-nạn trong thế-gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế-gian rồi! ”( Giăng 16:33 ).

Chúa ban sự bình an giữa tình trạng hỗn loạn

Như Lời Đức Chúa Trời thúc giục chúng ta, hãy chú ý đến những dấu chỉ của thời đại. Chúng ta thấy những gì Chúa Giê-su đã báo trước: chiến tranh và xáo trộn, động đất, đói kém, bắt bớ, v.v. ( Ma-thi-ơ 24 , Lu-ca 21 ). Dân chúng sẽ chết ngất vì sợ hãi và những điềm báo về những gì sắp xảy ra trên thế giới ( Lu-ca 21: 25-26 ).

Nhưng Chúa Giê-xu hứa với chúng ta sự bình an của Ngài: “Ta để sự bình-an lại cho các ngươi; ta ban sự bình-an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình-an chẳng phải như thế-gian cho. Lòng các ngươi chớ bối-rối và đừng sợ-hãi. ”( Giăng 14:27 ). Nếu chúng ta tiếp tục dâng mình trọn vẹn cho Ngài, chúng ta sẽ cảm nghiệm được sự bình an giữa tất cả những xáo trộn này. Thật là một phước lành!

Wami

Wami

WAMI là ứng dụng nội dung/bài giảng dành cho cộng đồng cơ đốc nhân người Việt trên toàn thế giới. Với Wami, bạn sẽ được tận hưởng lời Chúa mỗi ngày từ lúc bạn thức giấc cho đến lúc đi ngủ. Wami kết nối với những mục sư, hội thánh, mục vụ giúp bạn hiểu hơn về kinh thánh, lời của Chúa. Wami mong rằng, Wami sẽ đồng hành cùng bạn cho hành trình trở thành một Môn đệ thật của Chúa Giê-su. Tìm ra được lời kêu gọi của Chúa cho bạn, một người môn đệ thật là mong mỏi và ước ao của những người làm nên sản phẩm này.

WAMI
Logo