Bài Học Kinh Thánh Mỗi Ngày: Chủ Đề Chính Của Kinh Thánh Là Gì?

Bài Học Kinh Thánh Mỗi Ngày: Chủ Đề Chính Của Kinh Thánh Là Gì?

Việc mô tả thông điệp hoặc bản tóm tắt cốt lõi của Kinh Thánh trong một bài viết là điều khó và chắc chắn sẽ bỏ sót nhiều chủ đề quan trọng. Nhưng tôi sẽ cố gắng. Tôi sẽ nêu ra sáu chủ đề chính của Kinh Thánh .

1. Sáng tạo

Đức Chúa Trời là Đấng Tạo dựng vũ trụ, trái đất này và cuộc sống của chúng ta. Vì vậy, Ngài đáng được chúng ta thờ phượng ( Khải Huyền 4:11 ). Nếu muốn biết mình nên sống như thế nào, chúng ta nên hỏi Đấng Tạo Hóa.

2. Sự sụp đổ

Nhân loại quay lưng lại với Chúa. Tội lỗi xâm nhập vào thế giới. Điều này ảnh hưởng đến từng con người , và do đó chúng ta có tội trước mặt Chúa. Chúng ta bị chia cắt với Ngài, và chúng ta không thể sống trong Vương quốc của Ngài cho tới chừng nào chúng ta được hòa giải với Chúa.

3. Lời mời và lời cảnh báo của Chúa

Mặc dù nhân loại quay lưng lại với Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã sai các tiên tri của mình đến để công bố ý muốn của Ngài. Những điều này bảo dân chúng phải hết lòng yêu mến Đức Chúa Trời và yêu người khác như chính mình ( Phục truyền luật lệ ký 10:12 , Lê-vi Ký 19:18 ). Họ kêu gọi mọi người ăn năn tội lỗi của họ và tin cậy Đức Chúa Trời (ví dụ như trong Ê-xê-chi-ên 14: 6 ). Họ cảnh báo dân chúng rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời sẽ giáng xuống những ai luôn khước từ Ngài. Nhưng họ cũng hứa rằng Đức Chúa Trời sẽ phái một Đấng Cứu Thế đến để hoà giải loài người với Đức Chúa Trời. Chúa bày tỏ tình yêu thương đối với một thế giới đã phản nghịch lại Ngài ( Rô-ma 5: 8 ).

4. Sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu Christ

Đức Chúa Trời đã sai Con Một của Ngài, Chúa Giê Su, người được sinh ra bởi một trinh nữ. Chúa Giê-xu đã dạy mọi người Đức Chúa Trời là ai, và Ngài đã bày tỏ tình yêu thương và quyền năng của mình. Ngài đã chết trên thập tự giá vì tội lỗi của tất cả những ai tin vào Ngài, để họ có thể nhận được sự tha thứ tội lỗi và sự sống đời đời ( Giăng 3:16 ).

5. Đức Thánh Linh

Khi Chúa Giê-xu về trời, Ngài đã sai Đức Thánh Linh đến. Đức Thánh Linh cáo trách mọi người về tội lỗi của họ, để họ chấp nhận Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Rỗi của họ ( Giăng 16: 8-11 ). Nếu mọi người tin tưởng, Đức Thánh Linh đến trong cuộc sống của họ và dẫn dắt họ trong lẽ thật của Đức Chúa Trời ( Giăng 16:13 ). Ngài kết hợp các tín hữu từ khắp nơi trên thế giới vào một Hội Thánh duy nhất, thân thể của Đấng Christ.

6. Chúa hứa một trái đất mới

Chúa Jêsus sẽ trở lại. Điều này sẽ diễn ra vào “ngày cuối cùng” ( Giăng 6:40 ). Sau đó, tất cả loài người sẽ được sống lại từ sự chết, và Chúa Giê-xu sẽ phán xét họ. Những người không tin sẽ bị mất vĩnh viễn . Nhưng ai tin Chúa Giê-xu, sẽ được sống đời đời trong Nước Đức Chúa Trời, trên đất mới, nơi không còn sự chết, bệnh tật hay nước mắt (Đa-ni-ên 12: 2 , Khải Huyền 21: 4).

Chuyển ngữ: Team Wami

(Nguồn: biblworld.net)

Bài viết liên quan:

Wami

Wami

WAMI là ứng dụng nội dung/bài giảng dành cho cộng đồng cơ đốc nhân người Việt trên toàn thế giới. Với Wami, bạn sẽ được tận hưởng lời Chúa mỗi ngày từ lúc bạn thức giấc cho đến lúc đi ngủ. Wami kết nối với những mục sư, hội thánh, mục vụ giúp bạn hiểu hơn về kinh thánh, lời của Chúa. Wami mong rằng, Wami sẽ đồng hành cùng bạn cho hành trình trở thành một Môn đệ thật của Chúa Giê-su. Tìm ra được lời kêu gọi của Chúa cho bạn, một người môn đệ thật là mong mỏi và ước ao của những người làm nên sản phẩm này.

WAMI
Logo