User Posts: Wami

Hư mất không có nghĩa là bị tiêu diệt, nó có nghĩa là bị hư hỏng. Khi một người phụ nữ đổ dầu lên người Chúa Giê-su, Giu-đa Ích-ca-ri-ốt nói rằng dầu đó như ...

Bây giờ, tôi giả sử rằng tất cả chúng ta đều có một bức tranh trong đầu về địa ngục. Thông thường, chúng ta thu thập nó từ một số trải nghiệm, trải nghiệm tồi ...

Vậy, những nhà thần học và học giả này đang tranh luận về địa ngục là không phù hợp với ít nhất là một phần tính cách của Đức Chúa Trời. Họ đề xuất đặt cái gì ...

Nhiều người đang dùng từ "địa ngục" đơn giản như 1 từ lóng. Phạm thượng là một cách để làm giảm căng thẳng và loại bỏ nỗi sợ hãi, khi sử dụng từ đó thường ...

Tất cả những con người đã từng sống sẽ được sống lại. Sự sống lại không chỉ dành cho người công bình, mà còn dành cho kẻ ác. Mọi người sẽ có được cơ thể mới ...

Về cơ bản, bạn thấy chúng ta là những sinh vật tự cho mình là trung tâm. Và mối quan tâm đầu tiên của chúng ta thường là cảm xúc của chính mình. Mối quan tâm ...

Dân của Đức Chúa Trời sẽ được minh oan vào ngày đó. Các Cơ đốc nhân đã phải chịu đựng như thế nào khi bị bắt bớ. Bạn có biết có bao nhiêu Cơ đốc nhân đã chết ...

Sẽ có 3 lần minh oan vào ngày hôm đó. Trước hết, chính Chúa sẽ được minh oan. Chúng ta đã thường xuyên chỉ trích Chúa về cách Ngài điều hành vũ trụ như thế ...

Chúng ta đã cùng nói về tương lai, không phải tương lai trước mắt mà là tương lai sau cùng. Và 4 dấu hiệu nói đến về sự báo trước ngày Chúa trở lại là ...

Khi họ nhận ra rằng Chúa Jesus sẽ quay lại Trái đất. Chúa đã kể 3 ẩn dụ trong Ma-thi-ơ chương 25, hay là 3 câu chuyện. Một câu chuyện về 10 trinh nữ, một về ...

Browsing All Comments By: Wami
WAMI
Logo