10 Chìa Khóa Để Được Ơn Chúa

Mặc dù tất cả chúng ta đều được hưởng các phước lành của Đức Chúa Trời, nhưng một số người được ban phước hơn những người khác. Tôi tin rằng để được ơn Chúa có liên quan đến một điều gì đó. Điều gì đã thu hút Đức Chúa Trời đến với Ma-ri? “Thiên sứ đến gặp cô và nói: “Hỡi người được ơn, chúc mừng cô! Chúa ở cùng cô!” (Lu-ca 1:28). Đó là kiểu được ơn mà tôi muốn nói với bạn.

10 Chìa Khóa Để Được Ơn Chúa

10 Chìa Khóa Để Được Ơn Chúa

Trong suốt Kinh Thánh, từ ‘được ơn’ được sử dụng theo nhiều cách khác nhau. Nó có thể có nghĩa là ân sủng và chấp nhận nhưng tôi muốn xem xét nó từ định nghĩa từ điển: chấp thuận, hỗ trợ, thiện chí, hơn thế nữa, lòng tốt, sự ưu ái. Tất cả những điều này đều có sẵn cho người tin Chúa như chúng ta có thể thấy từ cuộc đời của nhiều nhân vật trong Kinh Thánh. Khi bạn đọc thêm, bạn sẽ tìm thấy những ví dụ về những người đã được Đức Chúa Trời ưu ái trong cuộc sống của họ và bạn sẽ khám phá ra cách thu hút sự ưu ái của Đức Chúa Trời trong cuộc sống của bạn.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là khi tôi đề cập đến sự được ơn, không có nghĩa là thiên vị. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời không tỏ ra thiên vị, nhưng Ngài tỏ ra ưu ái. Sự ưu ái không phải là Tình yêu. Chúa yêu tất cả mọi người như nhau. Đó không phải là ân điển, chúng ta được cứu nhờ ân điển bởi đức tin. Đó cũng không phải là về sự ban phước mặc dù sự ưu ái của Đức Chúa Trời dẫn đến sự ban phước. Được ơn là một cái gì đó nhiều hơn và nó sẽ thay đổi cuộc sống của bạn.

10 chìa khóa dẫn đến sự ủng hộ của Chúa

1. Yêu Chúa

Hãy hết lòng yêu mến Chúa. Nếu không yêu mến Ngài, chúng ta không thể mong đợi được sự ưu ái của Ngài.

Hỡi con ta, chớ quên lời dạy dỗ của ta, nhưng hãy giữ các điều răn ta trong lòng. Vì chúng sẽ thêm cho con tuổi thọ trong đời, và an khang thịnh vượng. chớ quên tình yêu thương và lòng trung tín, hãy đeo chúng trên cổ con, hãy ghi chúng vào lòng con. Nhờ đó con sẽ tìm được ơn lành và tiếng tốt trước mắt Đức Chúa Trời lẫn người ta.” (Châm ngôn 3: 1-4)

2. Yêu người

Bạn đang làm gì cho Vương quốc thiên đàng? Bạn đang làm gì cho người khác? Nếu bạn muốn được ơn Chúa thì hãy bắt đầu quan tâm đến mọi người. Ru-tơ được Bô-ô sủng ái vì những việc cô đã làm và Gia-cơ 2:17 nói rằng “Đức tin cũng vậy, nếu đức tin không có hành động thì tự nó chết.”

“Vua phán cùng họ: ‘Thật, Ta bảo cùng các con, hễ các con làm điều đó cho một trong những anh em hèn mọn nhất của Ta, tức là đã làm cho Ta vậy.’ ” (Ma-thi-ơ 25: 40)

Bô-ô đáp: “Tất cả những gì con đã làm cho mẹ chồng con, từ lúc chồng con qua đời, người ta đều thuật lại cho ta nghe cả rồi. Thể nào con đã lìa cha mẹ con và xứ sở con mà đến sống cùng một dân tộc mà con chưa biết trước. Nguyện CHÚA ban thưởng cho con vì những việc con làm. Nguyện CHÚA là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Đấng con đã chọn đến núp dưới bóng cánh Ngài, ban thưởng cho con thật đầy đủ.” ” (Ru-tơ 2: 11-12)

Ru-tơ được chú ý vì những gì cô ấy đã làm, cô ấy nhận được nhiều hơn những gì cô ấy yêu cầu, sự đối xử đặc biệt, sự bảo vệ, và hơn thế nữa!

3. Ghét những gì Chúa ghét

Khi bạn đứng về phía Đức Chúa Trời và các lẽ thật của Ngài, ân huệ của Ngài được giải phóng cho bạn

“Nhưng con có điều này khá là con ghét các việc làm của bọn Ni-cô-la mà Ta cũng ghét nữa.” (Khải Huyền 2: 6)

4. Dâng hiến

Sự dâng hiến của A-bên được Đức Chúa Trời ban cho nhưng Ca-in thì không. Hãy chắc chắn rằng lễ vật của bạn được Đức Chúa Trời ban ơn. Dâng hiến giúp chúng ta tìm được ân huệ với cả Đức Chúa Trời và con người như chúng ta thấy qua gương của Gia-cốp, người được Ê-sau ban ơn sau lễ vật đáng kể của ông.

A-bên cũng mang con vật đầu lòng luôn với mỡ dâng cho CHÚACHÚA chiếu cố đến A-bên và lễ vật của ông, nhưng Ngài không chiếu cố đến Ca-in và lễ vật của ông. Vì thế Ca-in rất giận và sầm mặt xuống.” (Sáng thế ký 4: 4-5)

“tôi có nhiều tôi trai tớ gái, bò, lừa và các bầy gia súc. Nay chúng tôi sắp về tới quê nhà, xin kính tin anh rõ. Mong anh vui lòng tiếp đón!’ ” (Sáng thế ký 32: 5)

5. Hãy trung tín

Nô-ê được Đức Chúa Trời ban ơn nhờ lòng trung tín của ông. Ông ấy đã trung tín bước đi với Chúa và điều đó đã dẫn đến sự được ơn.

CHÚA phán: “Ta sẽ quét sạch khỏi mặt đất mọi loài Ta đã tạo nên, cả loài người lẫn thú vật, loài bò sát và chim trời, vì Ta hối tiếc đã dựng nên chúng.” Nhưng Nô-ê được ơn trước mặt CHÚA. Đây là dòng dõi Nô-ê. Nô-ê là một người công chính và không có gì đáng trách giữa những người đồng thời với ông. Nô-ê đồng đi với Đức Chúa Trời.” (Sáng thế ký 6: 7-9)

6. Hãy chính trực / không chỗ chê trách

Như chúng ta cũng có thể thấy trong gương của Nô-ê, sống công chính và không bị chê trách là chìa khóa để tìm được ân huệ. Chúng ta cũng tìm thấy lời kêu gọi đến sự công bình này trong Tân Ước.

“Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, và Ngài sẽ ban thêm cho các con mọi điều ấy nữa.” (Ma-thi-ơ 6:33)

“Lạy CHÚA, vì chính Ngài ban phước cho người công chính; Lấy ơn bao phủ họ như cái khiên.” (Thi thiên 5:12)

Bạn có thể được ban phước với sự được ơn. Sự được ơn dẫn đến phước lành.

7. Hãy vâng phục

Ê-xơ-tê cho chúng ta thấy sự vâng phục mang lại lợi ích như thế nào. Cô ấy không tự mình giải quyết nan đề. Đây là một yếu tố để nhận được sự được ơn. Cô là một tấm gương về sự vâng phục, khiêm nhường và tin tưởng vào Chúa và giành được sự ca ngợi của mọi người khi nhìn thấy cô.

“Đến phiên Ê-xơ-tê (con gái A-bi-ha-đin, cháu mà Mạc-đô-chê đã nhận làm con) vào cùng vua, cô không xin chi hết ngoại trừ những gì thái giám Hê-gai, quan canh giữ các cung nữ, khuyên cô mang theo. Tuy nhiên mọi người thấy Ê-xơ-tê đều trầm trồ ca ngợi. ” (Ê-xơ-tê 2:15)

8. Hãy khiêm tốn / có sự khiêm nhường

Nhờ sự khiêm nhường của mình, Ê-xơ-tê đã nhận được sự quan tâm chăm sóc ngay lập tức, sự cung ứng, nơi tốt nhất, những người giúp đỡ và người phục vụ. Hơn nữa, sự được ơn của cô ấy đã tạo nên sự được ơn cho tất cả những người xung quanh cô ấy. Thông qua sự khiêm nhường của mình, chúng ta hãy tạo ra bầu không khí ủng đầy ân điển trong cuộc sống của chúng ta và có thể tràn sang những người khác.

Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban phước cho người khiêm nhường.” (1 Phi-e-rơ 5: 5)

9. Hãy trung thực

Trung thực là chìa khóa để được ơn Chúa. Giô-sép được Phô-ti-pha ưu ái vì có thể tin cậy được ông.

CHÚA ghê tởm cái cân gian trá, nhưng quả cân đúng làm Ngài hài lòng.” (Châm ngôn 11: 1)

“Vậy Giô-sép được chủ mến chuộng, cử làm phụ tá, cho chàng làm quản gia và giao thác chàng coi sóc mọi người và mọi sự thuộc về chủ.” (Sáng thế ký 39:4)

10. Nhận được sự khôn ngoan

Sự khôn ngoan là chìa khóa của sự được ơn. Như Sa-lô-môn nói rõ trong Sách Châm-ngôn.

Vì ai tìm được ta, tìm được sự sống và nhận ơn lành từ CHÚA.” (Châm ngôn 8:35)

Khi bạn sử dụng 10 chìa khóa này, tôi tin rằng bạn sẽ thấy được ơn của Chúa trên cuộc đời mình. Và, hãy nhớ rằng, Sự được ơn đến theo từng giai đoạn. Bạn phải phát triển trong đó. Bạn không nhất thiết phải nhận được sự được ơn tối đa cùng một lúc.

“Đức Giê-su khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và loài người.” (Lu-ca 2:52) Nếu Chúa Giê-su phải lớn lên trong đặc ân thì chúng ta cũng vậy!

Ơn phước của Đức Chúa Trời là lâu dài. “Vì cơn giận của Ngài chỉ trong chốc lát, còn ơn của Ngài thì suốt cả một đời.” (Thi-thiên 30: 5)

Khóc lóc có thể ở suốt đêm, nhưng vui mừng sẽ đến vào buổi sáng. Một khi bạn có được ơn Chúa thì nó sẽ tồn tại suốt đời. Bạn có muốn cả đời được ơn Ngài không? Sử dụng 10 chìa khóa này để mở khóa sự cung ứng ngày càng tăng của Đức Chúa Trời trong cuộc sống của bạn và để nó tràn sang những người khác.

Nô-ê tìm được ân huệ, ông là người trung tín, công bình và không chỗ chê trách. Giô-sép được Đức Chúa Trời ban ơn, cũng như Ê-xơ-tê. Sự ưu ái của Chúa là có mục đích. Khi Ngài ủng hộ bạn, không phải để bạn ngồi mà là để làm điều gì đó với bạn. Bạn nhận được phước lành để bạn có thể là một phước lành!

Chuyển ngữ: Team Wami

(Nguồn: Godtv.com)

Bài viết liên quan:

Nghe Kinh Thánh Hằng Ngày trên App Wami

Wami

Wami

WAMI là ứng dụng nội dung/bài giảng dành cho cộng đồng cơ đốc nhân người Việt trên toàn thế giới. Với Wami, bạn sẽ được tận hưởng lời Chúa mỗi ngày từ lúc bạn thức giấc cho đến lúc đi ngủ. Wami kết nối với những mục sư, hội thánh, mục vụ giúp bạn hiểu hơn về kinh thánh, lời của Chúa. Wami mong rằng, Wami sẽ đồng hành cùng bạn cho hành trình trở thành một Môn đệ thật của Chúa Giê-su. Tìm ra được lời kêu gọi của Chúa cho bạn, một người môn đệ thật là mong mỏi và ước ao của những người làm nên sản phẩm này.

WAMI
Logo