Latest Posts

Trong Ma-thi-ơ 5:21-22 , Chúa Giê-su nói rằng: Hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa-án xử-đoán; ai mắng anh em mình rằng: Ra-ca, thì đáng bị tòa ...

Sự gần gũi với Đức Chúa Trời là nguồn gốc của niềm vui trong cuộc sống và sức mạnh của bạn để làm việc tốt.  Đó là lý do tại sao Phao-lô ...

Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. Sự mầu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và Hội thánh ...

Ê-li vốn là người yếu-đuối như chúng ta. Người cầu-nguyện, cố xin cho đừng mưa, thì không mưa xuống đất trong ba năm rưỡi. Đoạn người cầu-nguyện lại, ...

Đức Giê-hô-va là Đấng chăn-giữ tôi… (Thi 23: 1). Tôi không thể nghe những lời này, với tư cách là một Cơ đốc nhân sống bên này của thập tự giá, mà không ...

Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh-Linh.(Ê-phê-sô 2:22). Nếu bạn đã từng chán nản với ...

Ở mọi nơi tôi đã làm việc, thật khó khăn đối với tôi để phân biệt đồng nghiệp theo Cơ đốc giáo với đồng nghiệp không Cơ đốc giáo. Tôi đã thấy cả hai ...

Là cha mẹ, chúng ta muốn những điều tốt nhất cho con cái của mình. Và là Cơ đốc nhân, chúng ta biết rằng 'điều tốt nhất' là cuộc sống vui vẻ vĩnh ...

Kinh thánh bảo chúng ta phải tiếp tục nhóm họp với nhau với tư cách là Cơ đốc nhân bất cứ khi nào có thể. “Ai nấy hãy coi-sóc nhau để khuyên giục ...

Lý do quan trọng nhất để một Cơ đốc nhân biết ơn là vì họ là con của Đức Chúa Trời ( Giăng 1:12 ). Đức Chúa Trời đã mở rộng bàn tay của Ngài cho ...

WAMI
Logo